Bevezetés a német orvostudományi szaknyelvbe 2.

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2023-2024

Lehrbeauftragte/r

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 0

Praktika: 0

Seminare: 24

Insgesamt: 24

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OOF-BN2-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Voraussetzungen:

keine

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 5 – max. 15

Thematik

A tantárgy feladata a biomedicinális szakirodalom nyelvi és nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése, az alapozó és preklinikai modulok szaktárgyaihoz köthető német szaknyelvi jártasság elmélyítése.

Vorlesungen

Praktika

Seminare

 • 1. Das Atmungssystem
 • 2. Das Atmungssystem
 • 3. Das Herz und Blutgefäße
 • 4. Das Herz und Blutgefäße
 • 5. Das endokrine System
 • 6. Das endokrine System
 • 7. Das endokrine System
 • 8. Das endokrine System
 • 9. Test 1
 • 10. Test 1
 • 11. Das Harnsystem
 • 12. Das Harnsystem
 • 13. Das Harnsystem
 • 14. Das Harnsystem
 • 15. Das Nervensystem
 • 16. Das Nervensystem
 • 17. Das Nervensystem
 • 18. Das Nervensystem
 • 19. Das Fortpflanzungssystem
 • 20. Das Fortpflanzungssystem
 • 21. Das Fortpflanzungssystem
 • 22. Test 2
 • 23. Test 2
 • 24. Evaluierung

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

-

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

Kulcsárné Szemler Magdolna - Halász Renáta: Sprechstunde auf Deutsch, 1997
Nagel, Romberg: Deutsch im Beruf: Medizin

Skript

-

Empfohlene Literatur

-

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át meghaladó, de a 25%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 25%-át meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek.

Semesteranforderungen

A szemeszter során kötelező 2 írásbeli teszttel ill. szóbeli és írásbeli számonkérések során összesen 100 pontot lehet elérni. A gyakorlati jegy a köv. módon kerül kialakításra: 0-50 pont: elégtelen, 51-63: elégséges, 64-76: közepes, 77-89: jó, 90-100: jeles

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

Nincs lehetőség a 25%-ot meghaladó távolmaradás pótlására.

Prüfungsfragen

-

Prüfer

Praktika, Seminarleiter/innen

 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Kránicz Rita Márta
 • Dr. Szelényi András
 • Dr. Zrinyi Andrea
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • Meiszter Erika
 • Törökné Teszárik Éva Aranka