Élettan 1.

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2022-2023

Lehrbeauftragte/r

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 42

Praktika: 28

Seminare: 0

Insgesamt: 70

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OGO-EN1-T
 • 5 kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. biol. és orv. elm. ismeretek modul
 • Őszi
Voraussetzungen:

OGO-A2G-T egyidejű felvétel , OGO-GB2-T teljesített

Vizsgakurzus:

nein

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 1 – max. 200

Thematik

Az élettan tantárgy legfontosabb feladata az orvosképzésben az élő szervezet egészséges működési sajátságainak hallgatókkal való megismertetése. Az emberi szervezet legfontosabb funkcionális jellemzőinek megértésében ők előzetes biológiai, biofizikai, kémiai-biokémiai és anatómiai tanulmányaikra támaszkodhatnak. A tanév során bemutatjuk az egyes szervek és szervrendszerek működését, a környezethez való alkalmazkodás által is megkívánt együttműködésüket, valamint az ezeket befolyásoló tényezőket. Külön hangsúlyt kapnak az életműködések szabályozásának idegi és humorális folyamatai, amelyek alapvető jelentőségűek a szervezet homeosztázisának megőrzésében. Mindezen ismeretek átadásával a hallgatókat olyan holisztikus szemlélet kialakításához kívánjuk hozzásegíteni, amellyel ma az egészséges, holnap pedig a beteg emberi szervezet működésének jobb megértésére lesznek képesek.

Vorlesungen

 • 1. Bevezetés. Homeosztatikus szabályozások alapelvei. - Dr. László Kristóf
 • 2. Celluláris transzportfolyamatok. Humorális szabályozási mechanizmusok. - Dr. Környei József László
 • 3. Az ingerület membránjelenségei: egyensúlyi potenciál, elektrotónusos potenciál és akciós potenciál. - Dr. Buzás Péter
 • 4. A szinapszisok elektrofizilógiája és neurokémiája. - Dr. Buzás Péter
 • 5. A neuromusculáris junctio működése. A motoros egység működésének szabályozása. - Dr. Buzás Péter
 • 6. Az izomműködés molekuláris mechanizmusa. Az izomműködés mechanikája, energetikája, hőtermelése. - Dr. Környei József László
 • 7. Az izomműködés elektromos jelenségei, izomtónus, fáradás. A simaizom működése. - Dr. Környei József László
 • 8. A szenzoros neuronok működése. - Dr. Barabás Klaudia
 • 9. A vegetatív idegrendszer működése. - Dr. Környei József László
 • 10. Folyadékterek. A vér. - Dr. Zelena Dóra Tímea
 • 11. A vér anorganikus és organikus alkotórészeinek jelentősége. - Dr. Kertes Erika
 • 12. Fehérvérsejtek élettani szerepe. - Dr. Kertes Erika
 • 13. Vörösvértestek. Hemoglobin. Vasforgalom. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 14. Thrombocyták. Véralvadás. - Dr. Szabó István
 • 15. Vércsoportrendszerek. - Dr. Szabó István
 • 16. Szívciklus. Ingerületképződés, ingerületvezetés. - Dr. Környei József László
 • 17. Elektrokardiogram. - Dr. Gálosi Rita
 • 18. Nyomás és térfogatváltozások a szív üregeiben. Szívhangok. - Dr. Környei József László
 • 19. Perctérfogat. A szív munkája. Vérnyomás, pulzus. - Dr. Környei József László
 • 20. Hemodinamikai alapfogalmak. - Dr. Kóbor Péter
 • 21. Kapilláris-keringés. Vénás-keringés. Nyirokkeringés. - Dr. Kóbor Péter
 • 22. Kisvérköri keringés. A máj, bőr és az izom keringése. - Dr. Kóbor Péter
 • 23. Agyi keringés. Koronária keringés. - Dr. Kóbor Péter
 • 24. A szív-érrendszer lokális, idegi és humorális szabályozása. - Dr. László Kristóf
 • 25. A légzés mechanikája. Mellűri nyomásváltozások. Compliance. Tüdővolumenek, kapacitások. A légutak funkciói. - Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter
 • 26. Gázcsere a tüdőben és a szövetekben. O2 és CO2 transzport, pH reguláció. - Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter
 • 27. A légzés kémiai szabályozása. A légzésszabályozás idegrendszeri mechanizmusai. Akklimatizáció. - Dr. Pál József
 • 28. A gastrointestinális tractus. A száj emésztési folyamatai. A gyomor emésztési folyamatai. - Dr. Buzásné Dr. Telkes Ildikó
 • 29. Duodenum és epehólyag. Emésztés és felszívódás a vékonybélben. - Dr. Buzásné Dr. Telkes Ildikó
 • 30. A májműködés élettana. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 31. A vastagbél szerepe. Székletképződés és ürítés. - Dr. Ollmann Tamás
 • 32. Az emésztőtraktus működését szabályozó humorális és idegi tényezők. - Dr. Buzásné Dr. Telkes Ildikó
 • 33. Energiaforgalom. Metabolizmus. - Dr. Kertes Erika
 • 34. A helyes táplálkozás alapelvei. Vitaminok. - Dr. Kertes Erika
 • 35. Testhőmérséklet. Láz. - Dr. Kertes Erika
 • 36. A testhőmérséklet perifériás és központi szabályozása. - Dr. Kertes Erika
 • 37. A glomerulus működése. A vese vérátáramlása. - Dr. László Kristóf
 • 38. A GFR és RBF szabályozása. A veseműködés kvantitatív jellemzése. -
 • 39. Tubularis folyamatok. - Dr. László Kristóf
 • 40. Koncentrálás-hígítás. Ozmoreguláció. - Dr. László Kristóf
 • 41. Volumenreguláció. A renin-angitonzin rendszer. A vizeletürítés mechanizmusa. - Dr. László Kristóf
 • 42. A szervezet pH szabályozása. - Péliné Dr. Kovács Anita

Praktika

 • 1. Ismerkedés a laboratóriummal. Általános információk, állatkísérletes etikai, munkavédelmi és balesetvédelmi szabályok.
 • 2. Bevezetés: celluláris transzportfolyamatok, membránpotenciál; akciós potenciál; neuromusculáris junctio
 • 3. Az izommükődés vizsgálata számítógépes oktatóprogram segítségével
 • 4. A fáradás vizsgálata emberen. Elektromiográfia
 • 5. A vér vizsgálata I.
 • 6. A vér vizsgálata I.
 • 7. A vér vizsgálata II.
 • 8. A vér vizsgálata II.
 • 9. A vér vizsgálata III.
 • 10. A vér vizsgálata III.
 • 11. A vér élettana.
 • 12. A vér élettana. Beszámoló.
 • 13. Élettani mérőállomások és kezelésük.
 • 14. Élettani mérőállomások és kezelésük.
 • 15. A szívműködés és a keringés fiziológiai folyamatai I.
 • 16. A szívműködés és a keringés fiziológiai folyamatai I.
 • 17. A szívműködés és a keringés fiziológiai folyamatai II.
 • 18. A szívműködés és a keringés fiziológiai folyamatai II.
 • 19. A szívműködés és a keringés fiziológiai folyamatai III.
 • 20. A szívműködés és a keringés fiziológiai folyamatai III.
 • 21. A szív és a keringés élettana.
 • 22. A szív és a keringés élettana. Beszámoló.
 • 23. A légzés vizsgálata.
 • 24. A légzés vizsgálata.
 • 25. Az emésztés vizsgálata.
 • 26. Az emésztés vizsgálata.
 • 27. Élettani gyakorlatok megbeszélése és beszámoló.
 • 28. Élettani gyakorlatok megbeszélése és beszámoló.

Seminare

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

Fonyó A.: Az orvosi élettan tankönyve (Medicina), 8. javított és bővített kiadás, 2019.

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

Az elhangzott előadások ábráit az Élettani Intézet honlapján és a Neptun Meet Street-en lehet elérni.
A fontos oktatásszervezési információkat ETR kurzus üzenetben és az előadásokon tudjuk bejelenteni.
A legfrissebb és részletes információk, tananyagok mindig az Élettani Intézet honlapján (physiology.aok.pte.hu) olvashatók.

Skript

PTE ÁOK Élettani Intézet honlapja: Élettani Gyakorlatok 1, internetes tananyag, kinyomtatható jegyzet, 2014
PTE ÁOK Élettani Intézet honlapja: Élettani Gyakorlatos Feladatlapok 1, internetes tananyag, kinyomtatható jegyzet, 2014

Empfohlene Literatur

Fonyó A.: Élettan gyógyszerészhallgatók részére (Medicina), 5. átdolgozott, bővített kiadás, 2015.
Guyton & Hall: Textbook of Medical Physiology (Elsevier), 13th ed., 2015.
Kandel, Schwartz, Jessel, Siegelbaum, Hudspeth: Principles of Neural Sciences, 5th ed. 2012

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Semesteranforderungen

Írásbeli teszt a 11. héten, pénteken 16:00 időpontban.

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

Az elmulasztott gyakorlatot másik tanulócsoporthoz csatlakozva tanácsos pótolni, amíg az adott témakör gyakorlatai zajlanak.

Prüfungsfragen

Elméleti vizsgakérdés témák
1. A szervezet folyadékterei és meghatározásuk.
2. A plazma organikus alkotórészei, jelentőségük a szervezet regulációs mechanizmusaiban.
3. Az intra- és extracelluláris tér anorganikus összetevői, a két tér közötti kapcsolat jellege a szabályozásban.
4. A vörösvérsejtek tulajdonságai.
5. A fehérvérsejtek tulajdonságai.
6. Thrombocyták élettani jelentősége.
7. Haemoglobin, funkcionális jelentősége és sorsa a szervezetben. Vasforgalom.
8. A véralvadás előfázisainak folyamatai.
9. Véralvadás.
10. Fibrinolysis, a véralvadást gátló mechanizmusok.
11. A vér pH szabályozása.
12. Az ABO- vércsoport rendszer. Az Rh- vércsoport rendszer.
13. A fehérvérsejtek szerepe a szervezet védekező mechanizmusaiban.
14. A szívmechanikai alapjai. A szívizom háromelemes modellje. A Ca2+ áramlás útjai a szívizomsejtben.
15. A szív ingerképző- és ingerületvezető rendszere. Refracter periódusok.
16. A szívciklus fogalma: nyomás és térfogatváltozások a szív üregeiben.
17. Elektrokardiográfia: az EKG elvezetésének módjai. A szabályos elektrokardiogram jellemzése.
18. A szívhangok, fonokardiográfia (PKG).
19. A perctérfogat meghatározása és fiziológiás változásai.
20. A szívműködés energetikája (energiaforgalom, munka, teljesítmény)
21. A szívkamrák összehúzódásának mechanizmusa. Laplace törvény.
22. A Starling-féle szív-tüdő készítmény.
23. Az artériás nyomás és az azt meghatározó tényezők.
24. Artériás és vénás pulzusgörbe. A hemodinamika alapjai.
25. A capilláris - keringés jellegzetességei.
26. A nyirokkeringés jellegzetességei.
27. A vénás keringés. A gravitáció hatása a vérkeringésre.
28. A kisvérköri keringés. A véráramlás megoszlása a tüdőben.
29. A coronaria-keringés.
30. Az agyi keringés. A vér - agy gát.
31. A splanchnicus terület keringése.
32. A harántcsíkolt izom és a bőr keringése.
33. A szívműködés idegi szabályozása.
34. A vérkeringés szabályozásának általános jellemzése.
35. A szervek vérátáramlásának lokális szabályozása.
36. Az autoreguláció fogalma és jelentősége a szervek vérátáramlásának szabályozásában.
37. Baroreceptorok szerepe és jelentősége a keringés szabályozásában.
38. A vérkeringés reflex-szabályozása.
39. Vasoconstrictor és vasodilatator mechanizmusok.
40. A légzés mechanikája (légzőizmok működése, compliance, mellkasi nyomásviszonyok, légterek).
41. Az alveolaris levegő, alveolaris ventilláció, holtterek. A légutak funkciói.
42. Gázcsere a tüdőben és a szövetekben.
43. Az O2 és a CO2 szállítás mechanizmusai.
44. A légzésszabályozás perifériás és központi idegrendszeri mechanizmusai. Légzésszabályozó reflexek.
45. A légzés kémiai szabályozása. Acidosis, alkalosis.
46. Oxigénhiánnyal járó állapotok. Oxigénkezelés. Az akklimatizáció mechanizmusai. Nitrogén narcosis. Keszonbetegség.
47. Nyál, nyálelválasztás.
48. A gyomornedv elválasztás szabályozása.
49. Az emésztőtractus motorikája: serkentő és gátló tényezők.
50. A pancreasnedv emésztésben játszott szerepe. A pancreasnedv elválasztás szabályozása.
51. Az epeszekréció szabályozása. Az epehólyag működése.
52. A vékonybél és a vastagbél működése.
53. A szénhidrátok emésztésének folyamata.
54. A zsírok emésztésének folyamata.
55. A fehérjék emésztésének folyamata.
56. A vese glomerulus működése. A glomerulus-filtratum mennyiségének meghatározása. A clearance fogalma.
57. A vesén átáramló vérmennyiség meghatározása. Extrakciós kofficiens.
58. A vese vérkeringése. A vese haemodinamika szabályozása. A renin képződése és szerepe.
59. A vesetubulusok reabszorpciós és szekréciós működése. Vizsgálatuk módszerei.
60. A vese koncentráló és hígító működése.
61. Az izovolémia fogalma; az izovolémia fenntartásában szerepet játszó tényezők.
62. Az izoozmózis és az izoionia fenntartásában szerepet játszó tényezők.
63. Az anyagcsere és befolyásoló tényezői.
64. A szervezet energiaforgalma. Energetikai alapfogalmak.
65. Táplálékszükséglet, fehérjeszükséglet. Vitaminok. Ásványi anyag szükséglet.
66. Az emberi testhőmérséklet és fiziológiás ingadozásai. Hyperthermia, láz, hypothermia.
67. Kémiai hőszabályozás és annak változásai alacsony és magas környezeti hőmérsékleten.
68. Fizikai hőszabályozás és annak alakulása alacsony és magas környezeti hőmérsékleten.
69. A hőtermelés és a hőleadás központi szabályozó mechanizmusai.
70. A hormonok hatásának mechanizmusai: (Receptorok, sejten belüli hírvivők: cAMP, Ca2+ és diacilglycerol, protein kinázok)
71. Hormonális szabályozás mechanizmusai. Negatív és pozitív feedback szabályozás az endokrin rendszerben.
72. A hypophysis elülső lebeny endokrinológiai szerepe, regulációja és hibás működésének következményei.
73. A növekedési hormon szekréció zavarának tünetei fejlődő és felnőtt szervezetben. Somatomedinek.
74. A pajzsmirigy eltávolításának tünetei fejlődő és felnőtt szervezetben. Golyvakeltők.
75. A pajzsmirigy hormonok szintézise és a hormon szekréció szabályozásában szerepet játszó tényezők. A szervezet jódforgalma.
76. A női nemi ciklus alatt lejátszódó endocrinológiai változások.
77. A terhesség alatt lejátszódó endocrinológiai események. A placenta és a foetoplacentaris egység.
78. A laktáció kialakulásáért, fenntartásáért felelős endocrinológiai tényezők.
79. Az erectio és ejaculatio mechanizmusai. A coitus.
80. A here, mellékhere, ondóhólyag és a prostata működése.
81. A szexuális magatartás szabályozása. Az anyai magatartás.
82. Pubertás és climax.
83. Vasopressin és oxytocin. ANH (szívhormon) endocrinológiai szerepe.
84. Prostaglandinok hatásai.

Gyakorlatos beszámoló kérdései:
1. Hematokrit
2. Vvt-szám meghatározása
3. Fehérvérsejtszám meghatározása
4. Kvalitatív vérkép
5. Ozmózisos rezisztencia meghatározása
6. Hemoglobin koncentráció meghatározása
7. MCV, MCH, MCHC értékek
8. Protrombin-idő
9. AB0 és Rh vércsoportok meghatározása
10. Hgb spektroszkópos vizsgálata
11. Élettani mérőállomások és kezelésük
12. A szívműködés vizsgálata és regisztrálása in situ
13. Extraingerek alkalmazása
14. Thermikus ingerek hatása békaszíven
15. A szív ingerképző és ingervezető rendszerének vizsgálata
16. Bowditch "minden vagy semmi" törvényének demonstrálása
17. Summatio
18. A szív működési áramának regisztrálása emberen (EKG)
19. A pulzus vizsgálata
20. Vérnyomás mérése emberen
21. Izolált túlélő szív készítése Straub kanüllel
22. Acetilkolin hatásának vizsgálata izolált szíven
23. Adrenalin hatásának vizsgálata izolált szíven
24. Ionhatás vizsgálata izolált békaszíven
25. A vérnyomás direkt mérése macskán
26. Vérkeringés vizsgálata béka nyelvén
27. Pulzushullám vizsgálata ujj plethysmográffal
28. Légzésfunkciós vizsgálatok emberen, dinamikus paraméterek.
29. Tüdővolumenek és kapacitások.
30. Maximális légzési nyomások meghatározása (Müller- és Valsalva-féle kísérlet)
31. Donders modell
32. Gyomornedv vizsgálata:BAO, MAO, PAO meghatározása
33. Epe vizsgálata: epefesték kimutatása
34. Széklet vizsgálata: Vér kimutatása (Guajac-próba, benzidin-próba, Hematest)
35. Az energiaforgalom mérése emberen
36. Oxigén fogyasztás mérése patkányon, energiaforgalom kiszámítása.
37. A vizelet fajsúlya és pH-ja.
38. Vizelet üledék vizsgálata
39. Vizelet vizsgálata teszt-csíkkal
40. Kóros vizelet vizsgálata: fehérje, cukor, genny, epe, vér, aceton kimutatása

A kollokviumi tesztvizsgák anyaga a kötelező tankönyvben és az intézeti honlapon elérhető tananyagok, valamint az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott ismeretek összessége.

Prüfer

 • Dr. Buzás Péter
 • Dr. Jandó Gábor
 • Dr. Karádi Zoltán
 • Dr. Környei József László
 • Dr. László Kristóf
 • Dr. Lénárd László Csaba
 • Dr. Vértes Zsuzsanna

Praktika, Seminarleiter/innen

 • Dr. Kovács Tamás
 • Dr. Pál József
 • Sziládiné Dr. Fusz Katalin