Kibernetika orvostan-, fogorvostan- és gyógyszerészhallgatóknak 1.

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2022-2023

Lehrbeauftragte/r

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 12

Praktika: 0

Seminare: 0

Insgesamt: 12

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OFF-CY1-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Voraussetzungen:

keine

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 3 – max. 30

Erreichbar als Campus-Kurs für 10 fő számára. Campus-karok: ÁOK ETK GYTK MIK TTK

Thematik

A kibernetika több szakterületet átfogó tudomány, ami a célszerűen működő dinamikus rendszerekben lejátszódó vezérlési, szabályozási, információ áramlási és információ feldolgozási folyamatokkal foglalkozik. Tantárgyunk legfontosabb célja, hogy segítse a szabályozási rendszerek, így legfőképpen az emberi test működési alapelveinek megértését. Továbbá, szeretnénk megismertetni a hallgatókkal e rendszerek tág adaptív, tanulási képességeit/kapacitását, amely elősegíti a rendszer egyensúlyának fenntartását. Megmutatjuk, hogy a betegségek egy részének kialakulása miként vezethető vissza a szabályozási rendszer egyensúlyának megbomlására, s a terápia miként képes helyreállítani az egyensúlyt, ugyanakkor a rendszer más pontjain annak eltolódását okozni (mellékhatás). A biológiai rendszerek mellett teret kap a mesterséges szabályozási rendszerek működésének leírása, s a mesterséges intelligencia témaköre is. Az első félévben a következő témák kerülnek megbeszélésre: rendszerek általános leírása, matematikai alapok, a homeosztázis fogalma, sejtes és sejtalatti struktúrák biokibernetikája, véralvadás matematikai modellje, kardiorespiratorikus rendszer, mint szabályozási rendszer, neuroendokrin szabályozás.

Vorlesungen

 • 1. Bevezetés: Kibernetika, mint diszciplína, rendszerek definíciója, általános leírása. Rendszer és környezet viszonya. Élő organizmusok, mint kibernetikai rendszerek. A beteg és orvos, mint kibernetikai rendszer elemei. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 2. Az információ fogalma, az információ gyűjtése és raktározása, információ analízis. Méréstechnika és beavatkozás kérdései. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 3. Matematikai eszközök a kibernetikában I. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 4. Matematikai eszközök a kibernetikában II. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 5. Modell és valóság, deduktív és induktív következtetések, modellalkotás. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 6. Homeosztázis. A szervezet szabályozásának hierarchikus reflexes felépítése. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 7. A sejtes és sejtalatti struktúrák biokibernetikája, analógiák (membránjelenségek modellezése, jelátviteli útvonalak integratív leírása/modelljei). - Dr. Péczely László Zoltán
 • 8. A véralvadási kaszkád matematikai modellezése. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 9. A kardiorespiratorikus rendszer integratív szabályozása, szabályozási zavarok, beavatkozási lehetőségek I. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 10. A kardiorespiratorikus rendszer integratív szabályozása, szabályozási zavarok, beavatkozási lehetőségek II. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 11. Integratív neuroendokrin szabályozás, szabályozási zavarok, beavatkozási lehetőségek I. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 12. Integratív neuroendokrin szabályozás, szabályozási zavarok, beavatkozási lehetőségek II. - Dr. Péczely László Zoltán

Praktika

Seminare

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

-

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

-

Skript

-

Empfohlene Literatur

Fonyó : Az orvosi élettan tankönyve
Guyton & Hall: Textbook of Medical Physiology
V. V. Purin, R. M. Buyevskiy: Introduction To Medical Cybernetics
Peter Norvig, Stuart J. Russell: MI modern megközelítésben
James Kneer, James Sneyd: Mathematical Physiology I.: Cellular Physiology
James Kneer, James Sneyd: Mathematical Physiology II.: System Physiology

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Semesteranforderungen

Esetleírás készítése, online teszt.

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

Nem szükséges, de másik nyelven van rá lehetőség.

Prüfungsfragen

A témakörök megegyeznek az előadások témájával.

Prüfer

Praktika, Seminarleiter/innen