Fogorvosi biofizika 2.

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2022-2023

Course director

Number of hours/semester

lectures: 14 hours

practices: 14 hours

seminars: 0 hours

total of: 28 hours

Subject data

 • Code of subject: OFA-BZ2-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Alapozó modul
 • Tavaszi
Prerequisites:

OFA-BZ1-T teljesített

Exam course:

yes

Course headcount limitations

min. 5 – max. 200

Topic

A tantárgy a Fogorvosi biofizika 1 tantárgyra építve tárgyalja a biológiai rendszerek felépítésének és működésének fizikai alapjait, valamint az élő anyag szerkezetének és működésének vizsgálatát szolgáló fizikai, biofizikai, valamint fizikai jellegű orvosdiagnosztikai módszerek alapjait. Az előadások témakörei: atom- és magfizika, spektroszkópia, diagnosztikai- és kutatási módszerek, anyagtani vizsgálómódszerek.

Lectures

 • 1. Atom és kvantumfizikai alapfogalmak - Dr. Ujfalusi Zoltán
 • 2. Radioaktivitás - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 3. Elektromágneses hullámok, a fény kettős természete - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 4. Spektroszkópia I.: abszorpció és fluoreszcencia - Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • 5. Spektroszkópia II.: IR, Raman - Dr. Bugyi Beáta
 • 6. Röntgen előállítás és diagnosztika I. - Dr. Kengyel András Miklós
 • 7. Röntgen előállítás és diagnosztika II. - Dr. Kengyel András Miklós
 • 8. NMR, ESR, MRI - Dr. Szatmári Dávid Zoltán
 • 9. Lézerek előállítása és alkalmazása I. - Dr. Lukács András Szilárd
 • 10. Lézerek előállítása és alkalmazása II. - Dr. Lukács András Szilárd
 • 11. Fotodinámia. Polimerek. Fotopolimerek - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 12. 3D nyomtatás technikája és lehetőségei - Dr. Telek Elek
 • 13. Szerkezetvizsgálati módszerek I. - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 14. Szerkezetvizsgálati módszerek II. - Dr. Szabó-Meleg Edina

Practices

 • 1. Bevezetés. Munka- és balesetvédelmi oktatás
 • 2. Geiger-Müller számláló. Radioaktív felezési idő I.
 • 3. Szcintigráfia
 • 4. Béta-sugárzás abszorpciója. Radioaktív felezési idő II.
 • 5. Lézer
 • 6. Mikroszkópia
 • 7. Centrifugálás
 • 8. Doppler-ultrahang
 • 9. Ultrahang
 • 10. Polarimetria
 • 11. Optika
 • 12. Pótlás, konzultáció
 • 13. Pótlás, konzultáció
 • 14. Pótlás, konzultáció

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Tölgyesi, Derka, Módos: Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai, elektronikus tankönyv, SOTE, 2012.
Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006
Biofizikai gyakorlatok, PTE ÁOK, Pécs

Literature developed by the Department

Oktatási anyagok a PotePedia (https://potepedia.coursegarden.com/) és az MS Teams (www.office.com) felületén érhetőek el.

Notes

Saját előadás órai jegyzet

Recommended literature

A biofizika alapjai (szerk. Rontó Györgyi, Tarján Imre). Semmelweis Kiadó, Budapest, 1997
Maróti Péter, Laczkó Gábor: Bevezetés a biofizikába. JATEPress, Szeged, 1998

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

A félév során a hallgatók dolgozatot írnak vagy vizsgáznak a gyakorlat anyagából, amelynek eredménye alapján mentességet kaphatnak a szigorlat adott részei alól.

Making up for missed classes

Az elmulasztott gyakorlatok pótlása megbeszélés alapján. A gyakorlatokról maximum 2 hiányzás megengedett.

Exam topics/questions

A vizsgakérdések megtalálhatók a PotePedia (https://potepedia.coursegarden.com/) és az MS Teams (www.office.com) felületen.

Examiners

 • Dr. Huber Tamás
 • Dr. Kengyel András Miklós
 • Dr. Lukács András Szilárd
 • Dr. Szabó-Meleg Edina
 • Dr. Telek Elek

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Dr. Szabó-Meleg Edina
 • Dr. Szütsné Tóth Mónika Ágnes
 • Szajkóné Longauer Beáta
 • Tempfliné Pirisi Katalin Erzsébet
 • Varnyuné Dr. Kis-Bicskei Nikolett
 • Zalai Zsófia