Fogorvosi biofizika 2.

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2022-2023

Lehrbeauftragte/r

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 14

Praktika: 14

Seminare: 0

Insgesamt: 28

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OFA-BZ2-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Alapozó modul
 • Tavaszi
Voraussetzungen:

OFA-BZ1-T teljesített

Vizsgakurzus:

ja

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 5 – max. 200

Thematik

A tantárgy a Fogorvosi biofizika 1 tantárgyra építve tárgyalja a biológiai rendszerek felépítésének és működésének fizikai alapjait, valamint az élő anyag szerkezetének és működésének vizsgálatát szolgáló fizikai, biofizikai, valamint fizikai jellegű orvosdiagnosztikai módszerek alapjait. Az előadások témakörei: atom- és magfizika, spektroszkópia, diagnosztikai- és kutatási módszerek, anyagtani vizsgálómódszerek.

Vorlesungen

 • 1. Atom és kvantumfizikai alapfogalmak - Dr. Ujfalusi Zoltán
 • 2. Radioaktivitás - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 3. Elektromágneses hullámok, a fény kettős természete - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 4. Spektroszkópia I.: abszorpció és fluoreszcencia - Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • 5. Spektroszkópia II.: IR, Raman - Dr. Bugyi Beáta
 • 6. Röntgen előállítás és diagnosztika I. - Dr. Kengyel András Miklós
 • 7. Röntgen előállítás és diagnosztika II. - Dr. Kengyel András Miklós
 • 8. NMR, ESR, MRI - Dr. Szatmári Dávid Zoltán
 • 9. Lézerek előállítása és alkalmazása I. - Dr. Lukács András Szilárd
 • 10. Lézerek előállítása és alkalmazása II. - Dr. Lukács András Szilárd
 • 11. Fotodinámia. Polimerek. Fotopolimerek - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 12. 3D nyomtatás technikája és lehetőségei - Dr. Telek Elek
 • 13. Szerkezetvizsgálati módszerek I. - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 14. Szerkezetvizsgálati módszerek II. - Dr. Szabó-Meleg Edina

Praktika

 • 1. Bevezetés. Munka- és balesetvédelmi oktatás
 • 2. Geiger-Müller számláló. Radioaktív felezési idő I.
 • 3. Szcintigráfia
 • 4. Béta-sugárzás abszorpciója. Radioaktív felezési idő II.
 • 5. Lézer
 • 6. Mikroszkópia
 • 7. Centrifugálás
 • 8. Doppler-ultrahang
 • 9. Ultrahang
 • 10. Polarimetria
 • 11. Optika
 • 12. Pótlás, konzultáció
 • 13. Pótlás, konzultáció
 • 14. Pótlás, konzultáció

Seminare

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

Tölgyesi, Derka, Módos: Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai, elektronikus tankönyv, SOTE, 2012.
Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006
Biofizikai gyakorlatok, PTE ÁOK, Pécs

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

Oktatási anyagok a PotePedia (https://potepedia.coursegarden.com/) és az MS Teams (www.office.com) felületén érhetőek el.

Skript

Saját előadás órai jegyzet

Empfohlene Literatur

A biofizika alapjai (szerk. Rontó Györgyi, Tarján Imre). Semmelweis Kiadó, Budapest, 1997
Maróti Péter, Laczkó Gábor: Bevezetés a biofizikába. JATEPress, Szeged, 1998

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Semesteranforderungen

A félév során a hallgatók dolgozatot írnak vagy vizsgáznak a gyakorlat anyagából, amelynek eredménye alapján mentességet kaphatnak a szigorlat adott részei alól.

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

Az elmulasztott gyakorlatok pótlása megbeszélés alapján. A gyakorlatokról maximum 2 hiányzás megengedett.

Prüfungsfragen

A vizsgakérdések megtalálhatók a PotePedia (https://potepedia.coursegarden.com/) és az MS Teams (www.office.com) felületen.

Prüfer

 • Dr. Huber Tamás
 • Dr. Kengyel András Miklós
 • Dr. Lukács András Szilárd
 • Dr. Szabó-Meleg Edina
 • Dr. Telek Elek

Praktika, Seminarleiter/innen

 • Dr. Szabó-Meleg Edina
 • Dr. Szütsné Tóth Mónika Ágnes
 • Szajkóné Longauer Beáta
 • Tempfliné Pirisi Katalin Erzsébet
 • Varnyuné Dr. Kis-Bicskei Nikolett
 • Zalai Zsófia