Biofizika szeminárium fogorvostan hallgatók számára 1.

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2022-2023

Course director

Number of hours/semester

lectures: 0 hours

practices: 0 hours

seminars: 12 hours

total of: 12 hours

Subject data

 • Code of subject: OFE-SD1-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Elektív modul
 • Őszi
Prerequisites:

OFA-BZ1-T egyidejű felvétel

Course headcount limitations

min. 3 – max. 25

Topic

A tantárgy célja a Fogorvosi Biofizika 1 tárgyhoz csatlakozva megtárgyalni és elmélyíteni az előadásokhoz szervesen kapcsolódó, fogászati példákon alapuló tananyagot. Kiscsoportos foglalkozás révén lehetőség nyílik a hallgatók kérdéseinek megválaszolására, számolási feladatok megoldására.

Lectures

Practices

Seminars

 • 1. Bevezető
 • 2. Mechanika (kinematika, dinamika, feladatmegoldás)
 • 3. Mechanika (lendület, munka, energia, kiegészítés, feladatok)
 • 4. Hullámok (hang)
 • 5. Termodinamika (Hő, fajhő, hőkapacitás, hővezetés, hődiffúzivitás, hőtágulás és ezek fogorvosi jelentősége)
 • 6. Anyagtan (hallgatói előadások)
 • 7. Szilárd testek (terhelési görbék és értelmezésük)
 • 8. Érzékszervek (érzékszervi receptorok: látás, hallás, ízérzékelés, szaglás, hallgatói előadások)
 • 9. Diffúzió, ozmózis (Alapfogalmak, Fick törvény és levezetése, ozmózis gyakorlati példák, hemodialízis)
 • 10. Elektromosság (váltóáram, impedancia, apex lokátor)
 • 11. Gyakorlás (biofizika nagyzh-ra való felkészülés: számolási feladatok gyakorlatok alapján)
 • 12. Értékelés (konzultáció, beadandó)

Reading material

Obligatory literature

Tölgyesi, Derka, Módos: Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai, elektronikus tankönyv, SOTE, 2012.

Literature developed by the Department

Oktatási anyagok a Biofizikai Intézet honlapján: http://biofizika.aok.pte.hu

Notes

Recommended literature

Damjanovich, Fidy, Szöllősi (szerk.:): Orvosi biofizika, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006.

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

Nincs félévközi számonkérés.

Making up for missed classes

Nincs. Előzetes egyeztetést követően, azonos héten másik csoporttal pótolható.

Exam topics/questions

A vizsgakérdések megtalálhatók a Biofizika Intézet honlapján: http://biofizika.aok.pte.hu

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Dr. Kengyel András Miklós
 • Dr. Szabó-Meleg Edina
 • Dr. Turzó Kinga Mónika
 • Madarász Tamás
 • Szajkóné Longauer Beáta