Biofizika szeminárium fogorvostan hallgatók számára 1.

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2022-2023

Lehrbeauftragte/r

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 0

Praktika: 0

Seminare: 12

Insgesamt: 12

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OFE-SD1-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Elektív modul
 • Őszi
Voraussetzungen:

OFA-BZ1-T egyidejű felvétel

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 3 – max. 25

Thematik

A tantárgy célja a Fogorvosi Biofizika 1 tárgyhoz csatlakozva megtárgyalni és elmélyíteni az előadásokhoz szervesen kapcsolódó, fogászati példákon alapuló tananyagot. Kiscsoportos foglalkozás révén lehetőség nyílik a hallgatók kérdéseinek megválaszolására, számolási feladatok megoldására.

Vorlesungen

Praktika

Seminare

 • 1. Bevezető
 • 2. Mechanika (kinematika, dinamika, feladatmegoldás)
 • 3. Mechanika (lendület, munka, energia, kiegészítés, feladatok)
 • 4. Hullámok (hang)
 • 5. Termodinamika (Hő, fajhő, hőkapacitás, hővezetés, hődiffúzivitás, hőtágulás és ezek fogorvosi jelentősége)
 • 6. Anyagtan (hallgatói előadások)
 • 7. Szilárd testek (terhelési görbék és értelmezésük)
 • 8. Érzékszervek (érzékszervi receptorok: látás, hallás, ízérzékelés, szaglás, hallgatói előadások)
 • 9. Diffúzió, ozmózis (Alapfogalmak, Fick törvény és levezetése, ozmózis gyakorlati példák, hemodialízis)
 • 10. Elektromosság (váltóáram, impedancia, apex lokátor)
 • 11. Gyakorlás (biofizika nagyzh-ra való felkészülés: számolási feladatok gyakorlatok alapján)
 • 12. Értékelés (konzultáció, beadandó)

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

Tölgyesi, Derka, Módos: Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai, elektronikus tankönyv, SOTE, 2012.

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

Oktatási anyagok a Biofizikai Intézet honlapján: http://biofizika.aok.pte.hu

Skript

Empfohlene Literatur

Damjanovich, Fidy, Szöllősi (szerk.:): Orvosi biofizika, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006.

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Semesteranforderungen

Nincs félévközi számonkérés.

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

Nincs. Előzetes egyeztetést követően, azonos héten másik csoporttal pótolható.

Prüfungsfragen

A vizsgakérdések megtalálhatók a Biofizika Intézet honlapján: http://biofizika.aok.pte.hu

Prüfer

Praktika, Seminarleiter/innen

 • Dr. Kengyel András Miklós
 • Dr. Szabó-Meleg Edina
 • Dr. Turzó Kinga Mónika
 • Madarász Tamás
 • Szajkóné Longauer Beáta