A humanitárius segítségnyújtás orvosi, egészségügyi alapjai

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2022-2023

Course director

Number of hours/semester

lectures: 24 hours

practices: 0 hours

seminars: 0 hours

total of: 24 hours

Subject data

 • Code of subject: OFE-HSA-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Prerequisites:

-

Course headcount limitations

min. 1 – max. 20

Available as Campus course for 10 fő számára. Campus-karok: ETK

Topic

A tantárgy betekintést nyújt a humanitárius segítségnyújtás dilemmáiba és a vele járó beavatkozás társadalmi és egészségügyi következményeibe. A humanitárius segítségnyújtást megvizsgáljuk a nemzetközi kapcsolatok elméletén belül, valamint kitérünk annak egészségügyi, közegészségügyi, jogi és gazdasági vonatkozásaira, továbbá kitekintést ad a nemzetközi fejlesztési együttműködés tágabb kontextusára. A tantárgy lehetőséget ad a humanitárius segítségnyújtás gyakorlati megvalósulásának megértésére is. Az egyes témakörökön belül rövid esettanulmányokkal szemléltetjük a jelenkori humanitárius segítségnyújtás trendjeit és színtereit.

Lectures

 • 1. Tömeges migráció egészségügyi ellátásával kapcsolatos feladatok: táborok létesítésének kritériumai, ellátás szervezése táborokban, ideiglenes befogadókban, speciális szempontok, stb. - Dr. Katz Zoltán
 • 2. Tömeges migráció egészségügyi ellátásával kapcsolatos feladatok: táborok létesítésének kritériumai, ellátás szervezése táborokban, ideiglenes befogadókban, speciális szempontok, stb. - Dr. Katz Zoltán
 • 3. Ellátás a tömeges migráció szempontjából fogadó/tranzit országokban (esetek) pl. hazai befogadó állomásokon, az olasz partoknál és jordániai szír menekülttáborokban. - Dr. Marek Erika Mária
 • 4. Ellátás a tömeges migráció szempontjából fogadó/tranzit országokban (esetek) pl. hazai befogadó állomásokon, az olasz partoknál és jordániai szír menekülttáborokban. - Dr. Marek Erika Mária
 • 5. Humanitárius segítségnyújtás és a nemzetközi együttműködés. - Dr. Szilárd István
 • 6. Humanitárius segítségnyújtás és a nemzetközi együttműködés. - Dr. Szilárd István
 • 7. Menekültek vs. belső menekültek. Baptist Respond24. - Dr. Szilárd István
 • 8. Menekültek vs. belső menekültek. Baptist Respond24. - Dr. Szilárd István
 • 9. A humanitárius segítségnyújtás szereplői. Bilaterális és multilaterális donorok, a Vöröskereszt, civil szervezetek. - Dr. Szilárd István
 • 10. A humanitárius segítségnyújtás szereplői. Bilaterális és multilaterális donorok, a Vöröskereszt, civil szervezetek. - Dr. Szilárd István
 • 11. A migráció és a kényszermigráció mentális egészségügyi következményei és az emberkereskedelem áldozatainak rehabilitációja. A Cordelia Alapítvány szerepe. - Dr. Marek Erika Mária
 • 12. A migráció és a kényszermigráció mentális egészségügyi következményei és az emberkereskedelem áldozatainak rehabilitációja. A Cordelia Alapítvány szerepe. - Dr. Marek Erika Mária
 • 13. Kiégés-prevenció humanitárius segítők (szociális, eü-i, és egyéb dolgozók) körében. - Dr. Marek Erika Mária
 • 14. Kiégés-prevenció humanitárius segítők (szociális, eü-i, és egyéb dolgozók) körében. - Dr. Marek Erika Mária
 • 15. Humanitárius feladatok etnikai kisebbségek körében az egészségügy szempontjából: orvosi misszió a kárpátaljai, romániai cigánytelepeken. - Dr. Marek Erika Mária
 • 16. Humanitárius feladatok etnikai kisebbségek körében az egészségügy szempontjából: orvosi misszió a kárpátaljai, romániai cigánytelepeken. - Dr. Marek Erika Mária
 • 17. Egészségügyi kihívások a humanitárius válságokban. A Humanitárius segítségnyújtás gyakorlata. Esettanulmány: Haiti - Dr. Szilárd István
 • 18. Egészségügyi kihívások a humanitárius válságokban. A Humanitárius segítségnyújtás gyakorlata. Esettanulmány: Haiti - Dr. Szilárd István
 • 19. Az emberkereskedelem humanitárius aspektusai, az emberkereskedelem elleni küzdelem, a BSZA szerepvállalása és programjai. - Dr. Szilárd István
 • 20. Az emberkereskedelem humanitárius aspektusai, az emberkereskedelem elleni küzdelem, a BSZA szerepvállalása és programjai. - Dr. Szilárd István
 • 21. A BSZA tapasztalatai humanitárius / szociális válságokban. - Dr. Szilárd István
 • 22. A BSZA tapasztalatai humanitárius / szociális válságokban. - Dr. Szilárd István
 • 23. Félévzárás, írásbeli vizsga - Dr. Marek Erika Mária
 • 24. Félévzárás, írásbeli vizsga - Dr. Marek Erika Mária

Practices

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Literature developed by the Department

Smillie, Ian., Minear, Larry: The Charity of Nations. Humanitarian Action in a Calculating World, Kumarian Press, Bloomfield 2004
Cahill, Kevin M. (ed.): Human Security for All. A Tribute to Sergio Vieira de Mello, Fordham University Press and The Center for International Health and Cooperation, New York
Walker, Peter., Maxwell, Daniel: Shaping the Humanitarian World, Routledge, London 2009
Szilárd, I. - Baráth, Á. et al : The Mental Health Aspect of Trafficking in Human Beings, training manual, Budapest, 2004 IOM

Notes

Recommended literature

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

A kurzus teljesítéséhez az utolsó oktatási héten tett sikeres (írásbeli) vizsga szükséges.

Making up for missed classes

1. A felvett kurzusok foglalkozásain aktív részvétel hallgatói kötelezettség. A szemeszter 2. oktatási hetétől számolva maximum 3 alkalommal van lehetőség hiányozni ez előadásokról. Ezt meghaladó hiányzás elfogadása egyedi elbírálással lehetséges a tantárgyfelelőssel történő személyes megbeszélést követően (pl. orvosi igazolással).
2. Nem engedélyezett a felvett kurzusok egymással történő időbeli átfedése és az ebből adódó késés illetve a kurzus hivatalos befejezése előtti távozás.
3. A kurzusról maximum 15 perc késés engedélyezett, illetve az oktatóval történt egyeztetést követően megfelelő indok esetén maximum 15 perccel az előadás hivatalos befejezése előtt lehet távozni. Ellenkező esetben az előadáson való részvételt nem áll módunkban elfogadni.
4. Az előadás alatt mobiltelefon használata csak az oktatással összefüggő feladatok esetén engedélyezett.

Exam topics/questions

Írásbeli teszt a kötelező irodalom és az előadások alapján.

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars