A humanitárius segítségnyújtás orvosi, egészségügyi alapjai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFE-HSA-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ETK

Tematika

A tantárgy betekintést nyújt a humanitárius segítségnyújtás dilemmáiba és a vele járó beavatkozás társadalmi és egészségügyi következményeibe. A humanitárius segítségnyújtást megvizsgáljuk a nemzetközi kapcsolatok elméletén belül, valamint kitérünk annak egészségügyi, közegészségügyi, jogi és gazdasági vonatkozásaira, továbbá kitekintést ad a nemzetközi fejlesztési együttműködés tágabb kontextusára. A tantárgy lehetőséget ad a humanitárius segítségnyújtás gyakorlati megvalósulásának megértésére is. Az egyes témakörökön belül rövid esettanulmányokkal szemléltetjük a jelenkori humanitárius segítségnyújtás trendjeit és színtereit.

Előadások

 • 1. Tömeges migráció egészségügyi ellátásával kapcsolatos feladatok: táborok létesítésének kritériumai, ellátás szervezése táborokban, ideiglenes befogadókban, speciális szempontok, stb. - Dr. Katz Zoltán
 • 2. Tömeges migráció egészségügyi ellátásával kapcsolatos feladatok: táborok létesítésének kritériumai, ellátás szervezése táborokban, ideiglenes befogadókban, speciális szempontok, stb. - Dr. Katz Zoltán
 • 3. Ellátás a tömeges migráció szempontjából fogadó/tranzit országokban (esetek) pl. hazai befogadó állomásokon, az olasz partoknál és jordániai szír menekülttáborokban. - Dr. Marek Erika Mária
 • 4. Ellátás a tömeges migráció szempontjából fogadó/tranzit országokban (esetek) pl. hazai befogadó állomásokon, az olasz partoknál és jordániai szír menekülttáborokban. - Dr. Marek Erika Mária
 • 5. Humanitárius segítségnyújtás és a nemzetközi együttműködés. - Dr. Szilárd István
 • 6. Humanitárius segítségnyújtás és a nemzetközi együttműködés. - Dr. Szilárd István
 • 7. Menekültek vs. belső menekültek. Baptist Respond24. - Dr. Szilárd István
 • 8. Menekültek vs. belső menekültek. Baptist Respond24. - Dr. Szilárd István
 • 9. A humanitárius segítségnyújtás szereplői. Bilaterális és multilaterális donorok, a Vöröskereszt, civil szervezetek. - Dr. Szilárd István
 • 10. A humanitárius segítségnyújtás szereplői. Bilaterális és multilaterális donorok, a Vöröskereszt, civil szervezetek. - Dr. Szilárd István
 • 11. A migráció és a kényszermigráció mentális egészségügyi következményei és az emberkereskedelem áldozatainak rehabilitációja. A Cordelia Alapítvány szerepe. - Dr. Marek Erika Mária
 • 12. A migráció és a kényszermigráció mentális egészségügyi következményei és az emberkereskedelem áldozatainak rehabilitációja. A Cordelia Alapítvány szerepe. - Dr. Marek Erika Mária
 • 13. Kiégés-prevenció humanitárius segítők (szociális, eü-i, és egyéb dolgozók) körében. - Dr. Marek Erika Mária
 • 14. Kiégés-prevenció humanitárius segítők (szociális, eü-i, és egyéb dolgozók) körében. - Dr. Marek Erika Mária
 • 15. Humanitárius feladatok etnikai kisebbségek körében az egészségügy szempontjából: orvosi misszió a kárpátaljai, romániai cigánytelepeken. - Dr. Marek Erika Mária
 • 16. Humanitárius feladatok etnikai kisebbségek körében az egészségügy szempontjából: orvosi misszió a kárpátaljai, romániai cigánytelepeken. - Dr. Marek Erika Mária
 • 17. Egészségügyi kihívások a humanitárius válságokban. A Humanitárius segítségnyújtás gyakorlata. Esettanulmány: Haiti - Dr. Szilárd István
 • 18. Egészségügyi kihívások a humanitárius válságokban. A Humanitárius segítségnyújtás gyakorlata. Esettanulmány: Haiti - Dr. Szilárd István
 • 19. Az emberkereskedelem humanitárius aspektusai, az emberkereskedelem elleni küzdelem, a BSZA szerepvállalása és programjai. - Dr. Szilárd István
 • 20. Az emberkereskedelem humanitárius aspektusai, az emberkereskedelem elleni küzdelem, a BSZA szerepvállalása és programjai. - Dr. Szilárd István
 • 21. A BSZA tapasztalatai humanitárius / szociális válságokban. - Dr. Szilárd István
 • 22. A BSZA tapasztalatai humanitárius / szociális válságokban. - Dr. Szilárd István
 • 23. Félévzárás, írásbeli vizsga - Dr. Marek Erika Mária
 • 24. Félévzárás, írásbeli vizsga - Dr. Marek Erika Mária

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Smillie, Ian., Minear, Larry: The Charity of Nations. Humanitarian Action in a Calculating World, Kumarian Press, Bloomfield 2004
Cahill, Kevin M. (ed.): Human Security for All. A Tribute to Sergio Vieira de Mello, Fordham University Press and The Center for International Health and Cooperation, New York
Walker, Peter., Maxwell, Daniel: Shaping the Humanitarian World, Routledge, London 2009
Szilárd, I. - Baráth, Á. et al : The Mental Health Aspect of Trafficking in Human Beings, training manual, Budapest, 2004 IOM

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A kurzus teljesítéséhez az utolsó oktatási héten tett sikeres (írásbeli) vizsga szükséges.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

1. A felvett kurzusok foglalkozásain aktív részvétel hallgatói kötelezettség. A szemeszter 2. oktatási hetétől számolva maximum 3 alkalommal van lehetőség hiányozni ez előadásokról. Ezt meghaladó hiányzás elfogadása egyedi elbírálással lehetséges a tantárgyfelelőssel történő személyes megbeszélést követően (pl. orvosi igazolással).
2. Nem engedélyezett a felvett kurzusok egymással történő időbeli átfedése és az ebből adódó késés illetve a kurzus hivatalos befejezése előtti távozás.
3. A kurzusról maximum 15 perc késés engedélyezett, illetve az oktatóval történt egyeztetést követően megfelelő indok esetén maximum 15 perccel az előadás hivatalos befejezése előtt lehet távozni. Ellenkező esetben az előadáson való részvételt nem áll módunkban elfogadni.
4. Az előadás alatt mobiltelefon használata csak az oktatással összefüggő feladatok esetén engedélyezett.

Vizsgakérdések

Írásbeli teszt a kötelező irodalom és az előadások alapján.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói