Gyógyszerhatástan 2.

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2022-2023

Course director

Number of hours/semester

lectures: 28 hours

practices: 0 hours

seminars: 28 hours

total of: 56 hours

Subject data

 • Code of subject: OGG-GH2-T
 • 4 kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul
 • Tavaszi
Prerequisites:

OGG-GH1-T teljesített

Exam course:

yes

Course headcount limitations

min. 1 – max. 100

Topic

A tantárgy feladata a gyógyszerészi munka során szükséges farmakológiai ismeretek megalapozása a vér, a központi idegrendszer, a helyi hormonok, a légző- és emésztőrendszer, a gyógyszerabúzus és a nem-szteroid fájdalomcsillapítók vonatkozásában. Hangsúlyozandó, hogy a gyógyszerhatások és azok mechanizmusának megértéséhez elengedhetetlen az élettani alapok ismerete.

Lectures

 • 1. A hiperlipoproteinémiák kezelésére használt szerek I. - Dr. Poór Miklós
 • 2. A hiperlipoproteinémiák kezelésére használt szerek II. - Dr. Poór Miklós
 • 3. A hemosztázisra ható szerek I. - Dr. Poór Miklós
 • 4. A hemosztázisra ható szerek II. - Dr. Poór Miklós
 • 5. A hemosztázisra ható szerek III. - Dr. Poór Miklós
 • 6. A hemosztázisra ható szerek IV. - Dr. Poór Miklós
 • 7. A vérképzésre ható szerek I. - Dr. Börzsei Rita Judit
 • 8. A vérképzésre ható szerek II. - Dr. Börzsei Rita Judit
 • 9. Bevezetés a központi idegrendszer farmakológiájába I. - Dr. Barthó Loránd
 • 10. Bevezetés a központi idegrendszer farmakológiájába II. - Dr. Barthó Loránd
 • 11. Anxiolítikumok és szedatohipnotikumok I. - Dr. Poór Miklós
 • 12. Anxiolítikumok és szedatohipnotikumok II. - Dr. Poór Miklós
 • 13. Az alkoholok farmakológiája I. - Dr. Poór Miklós
 • 14. Az alkoholok farmakológiája II. - Dr. Poór Miklós
 • 15. Antipszichotikumok I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 16. Antipszichotikumok II. - Dr. Pethő Gábor István
 • 17. Antidepresszánsok I. - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 18. Antidepresszánsok II. - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 19. Antiepileptikumok I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 20. Antiepileptikumok II. Centrális izomrelaxánsok - Dr. Pethő Gábor István
 • 21. Opioid analgetikumok I. - Dr. Barthó Loránd
 • 22. Opioid analgetikumok II. - Dr. Barthó Loránd
 • 23. Opioid analgetikumok III. - Dr. Barthó Loránd
 • 24. Opioid analgetikumok IV. - Dr. Barthó Loránd
 • 25. Nem-szteroid gyulladásgátlók I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 26. Nem-szteroid gyulladásgátlók II. - Dr. Pethő Gábor István
 • 27. Nem-szteroid gyulladásgátlók III. - Dr. Pethő Gábor István
 • 28. Adjuváns analgetikumok. A köszvény kezelésére használt szerek - Dr. Pethő Gábor István

Practices

Seminars

 • 1. Hisztamin, H1-receptor-antagonisták
 • 2. H2-receptor-antagonisták
 • 3. Szerotonin. Szerotoninreceptor-agonisták
 • 4. Szerotoninreceptor-antagonisták. A migrén terápiája
 • 5. Az eikozanoidok farmakológiája
 • 6. Simaizomgörcs-oldók, a simaizmokra ható egyéb szerek
 • 7. A légzőrendszerre ható szerek I.
 • 8. A légzőrendszerre ható szerek II.
 • 9. A légzőrendszerre ható szerek III.
 • 10. A légzőrendszerre ható szerek IV.
 • 11. Az emésztőrendszerre ható szerek I.
 • 12. Az emésztőrendszerre ható szerek II.
 • 13. Az emésztőrendszerre ható szerek III.
 • 14. Az emésztőrendszerre ható szerek IV.
 • 15. Az emésztőrendszerre ható szerek V.
 • 16. Az emésztőrendszerre ható szerek VI.
 • 17. Általános érzéstelenítők I.
 • 18. Általános érzéstelenítők II.
 • 19. A degeneratív központi idegrendszeri betegségek kezelésére használt szerek I.
 • 20. A degeneratív központi idegrendszeri betegségek kezelésére használt szerek II.
 • 21. Központi idegrendszeri izgatók I.
 • 22. Központi idegrendszeri izgatók II. Nootrop szerek
 • 23. A gyógyszerabúzus I.
 • 24. A gyógyszerabúzus II.
 • 25. A gyógyszerabúzus III.
 • 26. A gyógyszerabúzus IV.
 • 27. A gyógyszerek káros hatásai és azok mechanizmusai I.
 • 28. A gyógyszerek káros hatásai és azok mechanizmusai II.

Reading material

Obligatory literature

Gyires Klára, Fürst Zsuzsanna (szerk.): A farmakológia alapjai, Medicina Könyvkiadó, 2020.

Literature developed by the Department

A Neptun Meet Street-en elérhető, a Tanszék munkatársai által rendelkezésre bocsátott elektronikus tananyagok.

Notes

Recommended literature

Rang, Dale, Ritter, Flower, Henderson: Pharmacology, 9th edition, Elsevier Churchill Livingstone, 2019.
B. G. Katzung (ed.): Basic and Clinical Pharmacology, 14th edition, Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2018.

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

A félév 10. hete után a hallgatók az első 10 oktatási hét szemináriumi tananyagát felölelő írásbeli beszámolón vesznek részt. A beszámolón legalább 50%-os teljesítmény szükséges ahhoz, hogy a hallgató vizsgára bocsátható legyen. Aki nem éri el a minimális szintet, a szorgalmi időszak végéig egy alkalommal írásbeli beszámoló formájában javíthat. Ha a végleges (javítási lehetőség utáni) eredmény is 50% alatti, a hallgató vizsgára nem bocsátható.

Making up for missed classes

A távolmaradás pótlására nincsen lehetőség.

Exam topics/questions

Tanulmányi követelmények: A vizsgák szóbeliek, a számonkért anyagot az előadásokon és szemináriumokon elhangzó ismeretek képezik.
Vizsgakérdések:
1. Anxiolítikumok és szedatohipnotikumok
2. Az alkoholok farmakológiája
3. Antipszichotikumok
4. Antidepresszánsok
5. Központi idegrendszeri izgatók. Nootrop szerek
6. A degeneratív központi idegrendszeri betegségek kezelésére használt szerek
7. Általános érzéstelenítők
8. Antiepileptikumok
9. Opioid analgetikumok: ópium, morfin, kodein
10. Opioid analgetikumok: félszintetikus és szintetikus szerek (antagonisták is)
11. Nem-szteroid gyulladásgátló szerek: szalicilátok, paracetamol
12. Nem-szteroid gyulladásgátló szerek a szalicilátok és a paracetamol kivételével
13. A köszvény kezelésére használt szerek. Adjuváns analgetikumok. Centrális izomrelaxánsok
14. A gyógyszerabúzus alapfogalmai. Abúzus-szerek: psychotomimetikumok, nikotin és dohányzás, cannabis, gőzök és gázok
15. A hiperlipoproteinémiák kezelésére használt szerek
16. A hemosztázisra ható szerek
17. A vérképzésre ható szerek
18. Hisztamin, H1- és H2-receptor-antagonisták
19. Szerotonin, szerotoninreceptor-agonisták és -antagonisták
20. Az eikozanoidok farmakológiája. Simaizomgörcs-oldók, a simaizomra (beleértve a méhizomzatot is) ható egyéb szerek
21. Az asthma bronchiale kezelésére használt szerek
22. Az allergiás rhinitis kezelésére használt szerek, köhögéscsillapítók, köptetők, nyákoldók
23. A peptikus fekély kezelésére használt szerek
24. Hánytatók, hányáscsillapítók, prokinetikus szerek, májműködésre ható szerek, enzimpótlók
25. Hashajtók, obstipánsok, a gyulladásos bélbetegségek kezelésére használt szerek
26. A gyógyszerek káros hatásai és azok mechanizmusai

A vizsga lényeges részét képezik a tételektől függetlenül feltett, a vizsgázó általános tájékozottságot felmérő kérdések.

Examiners

 • Dr. Barthó Loránd
 • Dr. Pethő Gábor István
 • Dr. Poór Miklós

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Dr. Börzsei Rita Judit
 • Dr. Faisal Anna Zelma
 • Dr. Fliszár-Nyúl Eszter
 • Dr. Mohos Violetta Karolin
 • Dr. Pethő Gábor István
 • Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika