Gyógyszerhatástan 1. - gyakorlat

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2022-2023

Course director

Number of hours/semester

lectures: 0 hours

practices: 28 hours

seminars: 0 hours

total of: 28 hours

Subject data

 • Code of subject: OGG-D1G-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • gyógyszertudományi és gyógyszerészeti modul
 • Őszi
Prerequisites:

OGO-KTN-T teljesített

Course headcount limitations

min. 1 – max. 100

Topic

A tantárgy feladata a gyógyszerészi munka során szükséges gyógyszertani ismeretek megalapozása a farmakodinámia és farmakokinetika általános törvényszerűségei vonatkozásában.

Lectures

Practices

 • 1. Bevezetés a gyógyszerhatástanba I.
 • 2. Bevezetés a gyógyszerhatástanba II.
 • 3. A gyógyszerhatások alapvető mechanizmusai
 • 4. Az agonista-receptor interakció jellemzése I.
 • 5. Az agonista-receptor interakció jellemzése II.
 • 6. Az agonista-receptor interakció jellemzése III.
 • 7. A jelátviteli folyamatok farmakológiai jelentősége
 • 8. Tachyphylaxia és tolerancia
 • 9. Kombinatív gyógyszerhatások I.
 • 10. Kombinatív gyógyszerhatások II.
 • 11. A gyógyszerek transzportmechanizmusai
 • 12. A gyógyszerek felszívódása I.
 • 13. A gyógyszerek felszívódása II.
 • 14. A gyógyszerek megoszlása
 • 15. A gyógyszerek biotranszformációja I.
 • 16. A gyógyszerek biotranszformációja II.
 • 17. A gyógyszerek biotranszformációja III.
 • 18. A gyógyszerek kiválasztása
 • 19. A farmakokinetikai paraméterek I.
 • 20. A farmakokinetikai paraméterek II.
 • 21. Helyi érzéstelenítők I.
 • 22. Helyi érzéstelenítők II.
 • 23. A vegetatív ganglionokra ható szerek
 • 24. A vegetatív idegrendszer farmakológiai modulációjának elméleti alapjai
 • 25. A vegetatív idegrendszerre ható szerek hatásának számítógépes modellezése I.
 • 26. A vegetatív idegrendszerre ható szerek hatásának számítógépes modellezése II.
 • 27. A vegetatív idegrendszerre ható szerek megbeszélése I.
 • 28. A vegetatív idegrendszerre ható szerek megbeszélése II.

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Literature developed by the Department

A Neptun Meet Street-en elérhető, a Tanszék munkatársai által rendelkezésre bocsátott elektronikus tananyagok.

Notes

Recommended literature

Gyires Klára, Fürst Zsuzsanna (szerk.): A farmakológia alapjai, Medicina Könyvkiadó, 2020.
Rang, Dale, Ritter, Flower, Henderson: Pharmacology, 9th edition, Elsevier Churchill Livingstone, 2019.
B. G. Katzung (ed.): Basic and clinical Pharmacology, 14th edition, Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2018.

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

A hallgatók a félévközi teljesítményük alapján gyakorlati jegyet kapnak, amely bekerül a Neptunba félévközi jegyként, és amelynek legalább elégséges szintje az elméleti vizsga előfeltétele. A félév 11. hete körül a hallgatók az első 10 oktatási hét gyakorlatain elhangzó tananyagból tett írásbeli beszámoló alapján kapják a gyakorlati jegyet, amelyen minimálisan 50%-ot el kell érni az elégségeshez. Aki elégtelent kap, vagy javítani akar, a szorgalmi időszak végéig egy alkalommal megteheti (ebben az esetben is az elégséges jegy feltétele a pontok legalább 50%-ának megszerzése). Végleges (javítási lehetőség utáni) elégtelen gyakorlati jegy esetén a hallgató elméleti vizsgára nem bocsátható, a félév nem értékelhető besorolást kap a Neptunban.

Making up for missed classes

A távolmaradás pótlására az adott héten a másik csoportnál lehetőség van.

Exam topics/questions

1. A gyógyszerhatások alapvető mechanizmusai
2. Az agonista-receptor interakció jellemzése: koncentráció-okkupancia görbe, affinitás, dózis-hatás görbe, hatáserősség, hatékonyság
3. A jelátviteli folyamatok farmakológiai jelentősége. Tachyphylaxia és tolerancia
4. Kombinatív gyógyszerhatások
5. A gyógyszerek transzportmechanizmusai
6. A gyógyszerek felszívódása
7. A gyógyszerek megoszlása
8. A gyógyszerek biotranszformációja
9. A gyógyszerek kiürülése
10. A farmakokinetika alapfogalmainak definíciója, számítása és gyakorlati jelentősége: első- és nullad-rendű kinetika, kompartmentek, biológiai hozzáférhetőség, megoszlási térfogat, klírensz, abszorpciós és eliminációs felezési idő, egyensúlyi plazmakoncentráció, fenntartó és telítő dózis

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Dr. Barthó Loránd
 • Dr. Kriszta Gábor
 • Dr. Lemli Beáta
 • Dr. Pethő Gábor István
 • Dr. Poór Miklós
 • Hartnerné Dr. Pohóczky Krisztina