Gyógyszerhatástan 2. - elmélet

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2023-2024

Course director

Number of hours/semester

lectures: 28 hours

practices: 0 hours

seminars: 0 hours

total of: 28 hours

Subject data

 • Code of subject: OGG-D2E-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul
 • Tavaszi
Prerequisites:

OGG-D1E-T teljesített , OGG-D2G-T egyidejű felvétel

Exam course:

yes

Course headcount limitations

min. 5 – max. 100

Topic

A tantárgy feladata a gyógyszerészi munka során szükséges gyógyszertani ismeretek megalapozása a vér, a központi idegrendszer, a helyi hormonok, a légző- és emésztőrendszer, a gyógyszerabúzus és a nem-szteroid fájdalomcsillapítók vonatkozásában.

Lectures

 • 1. A hiperlipoproteinémiák kezelésére használt szerek I. - Dr. Poór Miklós
 • 2. A hiperlipoproteinémiák kezelésére használt szerek II. - Dr. Poór Miklós
 • 3. A hemosztázisra ható szerek I. - Dr. Poór Miklós
 • 4. A hemosztázisra ható szerek II. - Dr. Poór Miklós
 • 5. A hemosztázisra ható szerek III. - Dr. Poór Miklós
 • 6. A hemosztázisra ható szerek IV. - Dr. Poór Miklós
 • 7. A vérképzésre ható szerek I. - Dr. Poór Miklós
 • 8. A vérképzésre ható szerek II. - Dr. Poór Miklós
 • 9. Bevezetés a központi idegrendszer farmakológiájába I. - Dr. Barthó Loránd
 • 10. Bevezetés a központi idegrendszer farmakológiájába II. - Dr. Barthó Loránd
 • 11. Anxiolítikumok és szedatohipnotikumok I. - Dr. Poór Miklós
 • 12. Anxiolítikumok és szedatohipnotikumok II. - Dr. Poór Miklós
 • 13. Az alkoholok farmakológiája I. - Dr. Poór Miklós
 • 14. Az alkoholok farmakológiája II. - Dr. Poór Miklós
 • 15. Antipszichotikumok I. - Dr. Kriszta Gábor
 • 16. Antipszichotikumok II. - Dr. Kriszta Gábor
 • 17. Antidepresszánsok I. - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 18. Antidepresszánsok II. - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 19. Antiepileptikumok I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 20. Antiepileptikumok II. Centrális izomrelaxánsok - Dr. Pethő Gábor István
 • 21. Opioid analgetikumok I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 22. Opioid analgetikumok II. - Dr. Pethő Gábor István
 • 23. Opioid analgetikumok III. - Dr. Pethő Gábor István
 • 24. Opioid analgetikumok IV. - Dr. Pethő Gábor István
 • 25. Nem-szteroid gyulladásgátlók I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 26. Nem-szteroid gyulladásgátlók II. - Dr. Pethő Gábor István
 • 27. Nem-szteroid gyulladásgátlók III. - Dr. Pethő Gábor István
 • 28. Adjuváns analgetikumok. A köszvény kezelésére használt szerek - Dr. Pethő Gábor István

Practices

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Literature developed by the Department

A Neptun MeetStreet-en elérhető, a Tanszék munkatársai által rendelkezésre bocsátott elektronikus tananyagok.

Notes

Recommended literature

Gyires Klára, Fürst Zsuzsanna (szerk.): A farmakológia alapjai, Medicina Könyvkiadó, 2020.
Rang, Dale, Ritter, Flower, Henderson: Pharmacology, 9th edition, Elsevier Churchill Livingstone, 2020.
B. G. Katzung (ed.): Basic and clinical Pharmacology, 15th edition, Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2021.

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

Félévközi számonkérés nincs.

Making up for missed classes

A távolmaradás pótlására nincs lehetőség.

Exam topics/questions

Tanulmányi követelmények: a vizsgák szóbeliek, a számonkért anyagot az előadásokon és gyakorlatokon elhangzó, valamint a Tanszék által kiadott elektronikus oktatási anyagokban található ismeretek képezik. A vizsgára bocsáthatóság feltétele a párhuzamosan, kötelezően felvett gyógyszerhatástan 2 gyakorlati tárgy sikeres teljesítése (legalább elégséges félévközi jegy).
Vizsgakérdések:
1. Anxiolítikumok és szedatohipnotikumok
2. Az alkoholok farmakológiája
3. Antipszichotikumok
4. Antidepresszánsok
5. Központi idegrendszeri izgatók. Nootrop szerek
6. A degeneratív központi idegrendszeri betegségek kezelésére használt szerek
7. Általános érzéstelenítők
8. Antiepileptikumok
9. Opioid analgatikumok: ópium, morfin, kodein
10. Opioid analgatikumok: félszintetikus és szintetikus szerek (antagonisták is)
11. Nem-szteroid gyulladásgátló szerek: szalicilátok, paracetamol
12. Nem-szteroid gyulladásgátló szerek: szalicilátok és a paracetamol kivételével
13. A köszvény kezelésére használt szerek. Adjuváns analgetikumok. Centrális izomrelaxánsok
14. A gyógyszerabúzus alapfogalmai. Abúzus-szerek: psychotomimetikumok, nikotin és dohányzás, cannabis, gőzök és gázok
15. A hiperlipoproteinémiák kezelésére használt szerek
16. Antikoagulánsok, vérlemezke-aggregációt gátló szerek
17. Fibrinolítikumok, antifibrinolítikumok, vérzéscsillapító szerek
18. A vérképzésre ható szerek
19. Hisztamin, H1- és H2-receptor-antagonisták
20. Szerotonin, szerotoninreceptor-agonisták és -antagonisták
21. Az eikozanoidok farmakológiája. Simaizomgörcs-oldók, a simaizomra (beleértve a méhizomzatot is) ható egyéb szerek
22. Az asthma bronchiale kezelésére használt szerek
23. Az allergiás rhinitis kezelésére használt szerek, köhögéscsillapítók, köptetők, nyákoldók
24. A peptikus fekély kezelésére használt szerek
25. Hánytatók, hányáscsillapítók, prokinetikus szerek, májműködésre ható szerek, enzimpótlók
26. Hashajtók, obstipánsok, a gyulladásos bélbetegségek kezelésére használt szerek
27. A gyógyszerek káros hatásai és azok mechanizmusai

A vizsga lényeges részét képezik a tételektől függetlenül feltett, a vizsgázó általános tájékozottságát felmérő kérdések.

Examiners

 • Dr. Kriszta Gábor
 • Dr. Pethő Gábor István
 • Dr. Poór Miklós

Instructor / tutor of practices and seminars