Anatómiai terminológia

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2023-2024

Course director

Number of hours/semester

lectures: 0 hours

practices: 0 hours

seminars: 24 hours

total of: 24 hours

Subject data

 • Code of subject: OGF-N04-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Prerequisites:

OGO-LGT_23-T teljesített

Course headcount limitations

min. 5 – max. 25

Topic

Az egyes szervrendszerekhez kapcsolódó latin- görög nomenclatura ismertetése. Az anatómiai kifejezések megértéséhez szükséges grammatikai alapismeretek megszerzése.
Síkok, irányok. Anatómiai gyűjtőnevek. Csontok, ízületek, szalagok, varratok etc. kifejezései az anatómiai terminológiában.
Főnevek, melléknevek és ragozásuk. Számnevek és alkalmazásuk a recepten. A receptírás és - olvasás. Gyógyszerrendelési formulák. A gyógyszerészet görög-latin elemei. Diagnózisok fordítása, a klinikumban használt praefixumok, suffixumok elsajátítása.

Lectures

Practices

Seminars

 • 1. Ismétlés, latin szavak, melyek nélkülözhetetlenek az anatómiai nyelvben
 • 2. Ismétlés, latin szavak, melyek nélkülözhetetlenek az anatómiai nyelvben
 • 3. Csontok leírása, az emberi test csontjai.
 • 4. Csontok leírása, az emberi test csontjai.
 • 5. Végtagcsontok - a felső végtag csontjai.
 • 6. Végtagcsontok - a felső végtag csontjai.
 • 7. Az alsó végtag csontjai.
 • 8. Az alsó végtag csontjai.
 • 9. ZH
 • 10. A medence csontjai. Ízületek, szalagok, varratok.
 • 11. Gerincoszlop, csigolyák, bordák.
 • 12. Gerincoszlop, csigolyák, bordák.
 • 13. Izmok, felső végtag
 • 14. Izmok, felső végtag.
 • 15. Izmok, alsó végtag.
 • 16. Izmok, alsó végtag.
 • 17. Idegek, idegfonatok.
 • 18. Idegek, idegfonatok.
 • 19. ZH
 • 20. Koponya
 • 21. Felelés, pótszámonkérés.
 • 22. Felelés, pótszámonkérés.
 • 23. A nyelvi jegyek lezárása.
 • 24. A nyelvi jegyek lezárása.

Reading material

Obligatory literature

Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia 2022. évi kiadás

Literature developed by the Department

Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia 2022. évi kiadás
Neptunra feltett anyagok

Notes

-

Recommended literature

Orvosi terminológia, Medicina 1995
Brencsán János: Orvosi szótár
Donáth Tibor: Anatómiai szótár
Neptunra feltett anyagok

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

1 írásbeli zárthelyi dolgozat
1 beadandó/kiselőadás

Making up for missed classes

Indokolt esetben a zárthelyi dolgozat pótlására van lehetőség.

Exam topics/questions

-

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Gerdei Zsófia Réka
 • Takáts Zsuzsanna