Anatómiai terminológia

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-N04-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OGO-LGT_23-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Tematika

Az egyes szervrendszerekhez kapcsolódó latin- görög nomenclatura ismertetése. Az anatómiai kifejezések megértéséhez szükséges grammatikai alapismeretek megszerzése.
Síkok, irányok. Anatómiai gyűjtőnevek. Csontok, ízületek, szalagok, varratok etc. kifejezései az anatómiai terminológiában.
Főnevek, melléknevek és ragozásuk. Számnevek és alkalmazásuk a recepten. A receptírás és - olvasás. Gyógyszerrendelési formulák. A gyógyszerészet görög-latin elemei. Diagnózisok fordítása, a klinikumban használt praefixumok, suffixumok elsajátítása.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Ismétlés, latin szavak, melyek nélkülözhetetlenek az anatómiai nyelvben
 • 2. Ismétlés, latin szavak, melyek nélkülözhetetlenek az anatómiai nyelvben
 • 3. Csontok leírása, az emberi test csontjai.
 • 4. Csontok leírása, az emberi test csontjai.
 • 5. Végtagcsontok - a felső végtag csontjai.
 • 6. Végtagcsontok - a felső végtag csontjai.
 • 7. Az alsó végtag csontjai.
 • 8. Az alsó végtag csontjai.
 • 9. ZH
 • 10. A medence csontjai. Ízületek, szalagok, varratok.
 • 11. Gerincoszlop, csigolyák, bordák.
 • 12. Gerincoszlop, csigolyák, bordák.
 • 13. Izmok, felső végtag
 • 14. Izmok, felső végtag.
 • 15. Izmok, alsó végtag.
 • 16. Izmok, alsó végtag.
 • 17. Idegek, idegfonatok.
 • 18. Idegek, idegfonatok.
 • 19. ZH
 • 20. Koponya
 • 21. Felelés, pótszámonkérés.
 • 22. Felelés, pótszámonkérés.
 • 23. A nyelvi jegyek lezárása.
 • 24. A nyelvi jegyek lezárása.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia 2022. évi kiadás

Saját oktatási anyag

Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia 2022. évi kiadás
Neptunra feltett anyagok

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Orvosi terminológia, Medicina 1995
Brencsán János: Orvosi szótár
Donáth Tibor: Anatómiai szótár
Neptunra feltett anyagok

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

1 írásbeli zárthelyi dolgozat
1 beadandó/kiselőadás

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Indokolt esetben a zárthelyi dolgozat pótlására van lehetőség.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Gerdei Zsófia Réka
 • Takáts Zsuzsanna