Anatómiai terminológia

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2023-2024

Lehrbeauftragte/r

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 0

Praktika: 0

Seminare: 24

Insgesamt: 24

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OGF-N04-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Voraussetzungen:

OGO-LGT_23-T teljesített

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 5 – max. 25

Thematik

Az egyes szervrendszerekhez kapcsolódó latin- görög nomenclatura ismertetése. Az anatómiai kifejezések megértéséhez szükséges grammatikai alapismeretek megszerzése.
Síkok, irányok. Anatómiai gyűjtőnevek. Csontok, ízületek, szalagok, varratok etc. kifejezései az anatómiai terminológiában.
Főnevek, melléknevek és ragozásuk. Számnevek és alkalmazásuk a recepten. A receptírás és - olvasás. Gyógyszerrendelési formulák. A gyógyszerészet görög-latin elemei. Diagnózisok fordítása, a klinikumban használt praefixumok, suffixumok elsajátítása.

Vorlesungen

Praktika

Seminare

 • 1. Ismétlés, latin szavak, melyek nélkülözhetetlenek az anatómiai nyelvben
 • 2. Ismétlés, latin szavak, melyek nélkülözhetetlenek az anatómiai nyelvben
 • 3. Csontok leírása, az emberi test csontjai.
 • 4. Csontok leírása, az emberi test csontjai.
 • 5. Végtagcsontok - a felső végtag csontjai.
 • 6. Végtagcsontok - a felső végtag csontjai.
 • 7. Az alsó végtag csontjai.
 • 8. Az alsó végtag csontjai.
 • 9. ZH
 • 10. A medence csontjai. Ízületek, szalagok, varratok.
 • 11. Gerincoszlop, csigolyák, bordák.
 • 12. Gerincoszlop, csigolyák, bordák.
 • 13. Izmok, felső végtag
 • 14. Izmok, felső végtag.
 • 15. Izmok, alsó végtag.
 • 16. Izmok, alsó végtag.
 • 17. Idegek, idegfonatok.
 • 18. Idegek, idegfonatok.
 • 19. ZH
 • 20. Koponya
 • 21. Felelés, pótszámonkérés.
 • 22. Felelés, pótszámonkérés.
 • 23. A nyelvi jegyek lezárása.
 • 24. A nyelvi jegyek lezárása.

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia 2022. évi kiadás

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia 2022. évi kiadás
Neptunra feltett anyagok

Skript

-

Empfohlene Literatur

Orvosi terminológia, Medicina 1995
Brencsán János: Orvosi szótár
Donáth Tibor: Anatómiai szótár
Neptunra feltett anyagok

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Semesteranforderungen

1 írásbeli zárthelyi dolgozat
1 beadandó/kiselőadás

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

Indokolt esetben a zárthelyi dolgozat pótlására van lehetőség.

Prüfungsfragen

-

Prüfer

Praktika, Seminarleiter/innen

 • Gerdei Zsófia Réka
 • Takáts Zsuzsanna