Felkészítés az élettan tantárgyra

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2022-2023

Course director

Number of hours/semester

lectures: 0 hours

practices: 0 hours

seminars: 12 hours

total of: 12 hours

Subject data

 • Code of subject: OFF-ETF-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Prerequisites:

-

Course headcount limitations

min. 3 – max. 20

Topic

A tantárgy célja, hogy segítse az elsőéves fogorvos és gyógyszerész hallgatókat az élettan előadások és gyakorlatok megértéséhez szükséges középiskolai tudásanyag átismétlésében konkrét élettani példákon keresztül.

Lectures

Practices

Seminars

 • 1. Aritmetika, elemi algebra
 • 2. Elemi vektoralgebra, függvények jellegzetességei
 • 3. Elemi geometria, SI mértékrendszer egységei
 • 4. Newtoni mechanika, folyadékok mechanikája
 • 5. A termodinamika alapjai, gázkeverékek
 • 6. Az elektronika alapjai
 • 7. Az optika alapjai
 • 8. Elemi atomi részecskék, kémiai kötések
 • 9. Alapvető kémiai számítások, oldatok
 • 10. Ozmózis, pH, egyszerű anorganikus vegyületek és ionok
 • 11. Elektrokémia
 • 12. Szerves kémia alapjai

Reading material

Obligatory literature

Élettan tankönyvek

Literature developed by the Department

Szemináriumon használt ábrák

Notes

Az Élettani Intézet weboldala: physiology.aok.pte.hu, valamint a hallgatók saját, a szemináriumokon készített jegyzetei

Recommended literature

Élettan tankönyvek

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

Az egyetemi szabályzatoknak megfelelően

Making up for missed classes

A szemináriumok során használt, valamint az ott készült ábrák elérhetőek a diákok számára

Exam topics/questions

Tesztkérdések a szemináriumok anyagából

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Dr. Szabó István