Felkészítés az élettan tantárgyra

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 12 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-ETF-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 3 fő – max. 20 fő

Tematika

A tantárgy célja, hogy segítse az elsőéves fogorvos és gyógyszerész hallgatókat az élettan előadások és gyakorlatok megértéséhez szükséges középiskolai tudásanyag átismétlésében konkrét élettani példákon keresztül.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Aritmetika, elemi algebra
 • 2. Elemi vektoralgebra, függvények jellegzetességei
 • 3. Elemi geometria, SI mértékrendszer egységei
 • 4. Newtoni mechanika, folyadékok mechanikája
 • 5. A termodinamika alapjai, gázkeverékek
 • 6. Az elektronika alapjai
 • 7. Az optika alapjai
 • 8. Elemi atomi részecskék, kémiai kötések
 • 9. Alapvető kémiai számítások, oldatok
 • 10. Ozmózis, pH, egyszerű anorganikus vegyületek és ionok
 • 11. Elektrokémia
 • 12. Szerves kémia alapjai

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Élettan tankönyvek

Saját oktatási anyag

Szemináriumon használt ábrák

Jegyzet

Az Élettani Intézet weboldala: physiology.aok.pte.hu, valamint a hallgatók saját, a szemináriumokon készített jegyzetei

Ajánlott irodalom

Élettan tankönyvek

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Az egyetemi szabályzatoknak megfelelően

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A szemináriumok során használt, valamint az ott készült ábrák elérhetőek a diákok számára

Vizsgakérdések

Tesztkérdések a szemináriumok anyagából

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Szabó István