Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Közegészségtan 4. (Népegészségügyi orvostan)

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Kiss István Zoltán (istvan.kiss@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Orvosi Népegészségtani Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOP-NOT-T  |  2 kredit  |  Általános orvos |  Pre-klinikai modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: OOA-KET-T teljesített , OOP-MO2-T egyidejű felvétel , OOP-PA1-T teljesített

Vizsgakurzus: Igen

Óraszámok / félév

20 óra előadás + 8 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő

Tematika

A tárgy célja a preventív szemlélet kialakítása, az orvosok számára fontos, hogy a betegségek megelőzésének lehetőségeivel tisztában legyenek, ezeket a gyakorlatban is alkalmazni tudják.
Közegészségtan 6. tantárgy befejezésekor a hallgatók szóbeli közegészségtan szigorlatot tesznek, ami az összes közegészségtani tantárgy (közegészségtan 1 - 6) anyagát felöleli.

Előadások

 • 1. A táplálkozás szerepe a krónikus nem fertőző betegségek (elsősorban a szív és érrendszeri betegségek) megelőzésében. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 2. Táplálkozás és a rák. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 3. Táplálkozás és élelmezés-egészségtan. - Wolher Veronika
 • 4. Az egészséges táplálkozás alapjai. - Wolher Veronika
 • 5. Speciális táplálkozási szokások - előnyök és kockázatok. - Wolher Veronika
 • 6. Genetikailag módosított szervezetek. - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 7. Növényi eredetú bioaktív komponensek a táplálkozásban. Kemoprevenció. Étrendkiegészítők és funkcionális élelmiszerek. - Dr. Varjas Tímea
 • 8. Élelmiszerszennyezők, élelmiszer adalékanyagok. Élelmiszerbiztonság. - Dr. Varjas Tímea
 • 9. Humángenetika a közegészségtanban. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 10. Környezeti és genetikai tényezők kölcsönhatása a betegségek kialakításában. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 11. Genomika és epigenetika a közegészségtanban. Nutrigenomika. - Dr. Rákosy Zsuzsa
 • 12. Molekuláris karcinogenezis, biomarkerek, prevenció. - Dr. Rákosy Zsuzsa
 • 13. A járványfolyamat mozgató erői. A fertőzések alapjai/terjedési módok, fertőző betegségek lefolyása. Magyarország járványügyi helyzete. - Dr. Németh Katalin
 • 14. Légúti fertőző betegségek. - Dr. Németh Katalin
 • 15. Enterálisan terjedő fertőző betegségek I. - Dr. Németh Katalin
 • 16. Enterálisan terjedő fertőző betegségek II. Vírushepatitiszek. - Dr. Németh Katalin
 • 17. Haematogén és lymphogén úton terjedő betegségek epidemiológiája és prevenciója. - Dr. Németh Katalin
 • 18. Kórházhigiéne. Nozokomiális fertőzések. Sterilezés, fertőtlenítés. - Dr. Németh Katalin
 • 19. Szexuális úton terjedő fertőző betegségek epidemiológiája és prevenciója. - Dr. Németh Katalin
 • 20. A prionbetegségek epidemiológiája és prevenciója. Újonnan felmerülő és új fertőző betegségek. - Dr. Varga Csaba

Gyakorlatok

 • 1. Táplálkozási szűrővizsgálatok.
 • 2. Energiaegyensúly megtartása és/vagy visszaállítása: mozgás és táplálkozás. Az obesitas epidemiológiája.
 • 3. Élelmiszerbiztonsági laborgyakorlatok I.
 • 4. Élelmiszerbiztonsági laborgyakorlatok II.
 • 5. Kültakarón keresztül terjedő fertőző betegségek epidemiológiája és prevenciója.
 • 6. Állatról emberre terjedő betegségek epidemiológiája és prevenciója.
 • 7. A járványok megelőzésének lehetőségei. Védőoltások. I.
 • 8. A járványok megelőzésének lehetőségei. Védőoltások. II.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Ember István, Kiss István, Cseh Károly (szerk.): Népegészségügyi orvostan, Dialóg Campus Kiadó, 2013.

Saját oktatási anyag

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

A gyakorlatok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk.
A gyakorlatokról legfeljebb 2x45 perc hiányzás megengedett, ami felett az index aláírását megtagadjuk.

Félévközi ellenőrzések

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Csoportvezetővel előre egyeztetve, az adott héten másik csoportnál való pótlás lehetséges.

Vizsgakérdések

Közegészségtan 4. (Népegészségügyi Orvostan)

1. A táplálkozás szerepe a szív-és érrendszeri megbetegedések megelőzésében.
2. A táplálkozás szerepe a daganatos megbetegedések megelőzésében.
3. Az egészséges táplálkozás alapjai.
4. Malnutríciók, táplálkozási hiánybetegségek epidemiológiája.
5. Táplálkozási ajánlások.
6. A magyar néptáplálkozás jellemzői. Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP 2014.)
7. Speciális táplálkozási szokások: vegetariánizmus.
8. Speciális táplálkozási szokások: mediterrán étrend, DASH- (Dietary Approaches to Stop Hypertension) diéta.
9. Speciális táplálkozási szokások: divatdiéták.
10. A tápláltsági állapot vizsgálata, táplálkozási szűrővizsgálatok.
11. Obesitas epidemiológiája.
12. A helyes táplálkozással foglalkozó nemzeti és nemzetközi programok.
13. Étrendkiegészítők és funkcionális élelmiszerek.
14. Élelmiszer-adalékanyagok.
15. Élelmiszerbiztonság, élelmiszerbiztonsági vizsgálatok.
16. Kemoprevenció.
17. Genetikailag módosított szervezetek.
18. Környezeti és genetikai tényezők szerepe a betegségek kialakulásában.
19. Genomika és epigenetika a közegészségtanban. Nutrigenomika.
20. A karcinogenezis molekuláris alapjai.
21. A járványfolyamatok elsődleges és másodlagos mozgatóerői (virulencia, fertőző forrás, terjedési mód, fogékony szervezet).
22. Nozokomiális fertőzések, sterilezés, fertőtlenítés.
23. Magyarország járványügyi helyzete.
24. A fertőző betegségek megelőzése: védőoltások, kemoprofilaxis.
25. Életkorhoz kötötten kötelező védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiája, prevenciója.
26. A légutakon keresztül terjedő bakteriális fertőzések epidemiológiája és prevenciója.
27. A légutakon keresztül terjedő vírusfertőzések epidemiológiája és prevenciója.
28. Az enterális fertőzések jellemzői, típusai, előfordulásuk, megelőzésük.
29. Az enterális bakteriális fertőzések epidemiológiája és prevenciója.
30. Az enterális vírusfertőzések epidemiológiája és prevenciója.
31. Az enterális féreg- és protozoon fertőzések epidemiológiája és prevenciója.
32. Vírushepatitiszek epidemiológiája és prevenciója.
33. A haematogén és lymphogén úton terjedő betegségek epidemiológiája és prevenciója.
34. A kültakarón keresztül terjedő fertőző betegségek epidemiológiája és prevenciója.
35. Az állatról emberre terjedő féreg- és bakteriális fertőzések epidemiológiája és prevenciója.
36. Az állatról emberre terjedő protozoon- és vírusfertőzések epidemiológiája és prevenciója.
37. A szexuális úton terjedő fertőző betegségek (kivéve AIDS) epidemiológiája és prevenciója.
38. Az AIDS epidemiológiája és prevenciója.
39. A prionbetegségek epidemiológiája és prevenciója.
40. Újonnan felmerülő és új fertőző betegségek. Bioterrorizmus.

Vizsgáztatók

 • Dr. Balogh Erika
 • Dr. Berényi Károly
 • Dr. Gerencsér Gellért
 • Dr. Gyöngyi Zoltán
 • Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • Dr. Kiss István Zoltán
 • Dr. Kiss Zsuzsanna
 • Dr. Németh Katalin
 • Dr. Rákosy Zsuzsa
 • Dr. Szendi Katalin
 • Dr. Varga Csaba
 • Dr. Varjas Tímea

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Balogh Erika
 • Dr. Gerencsér Gellért
 • Dr. Nagy-Borsy Emese
 • Dr. Németh Katalin
 • Dr. Rákosy Zsuzsa
 • Dr. Szendi Katalin
 • Dr. Varjas Tímea
 • Wolher Veronika