Boregészségtan

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-BET-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 30 fő

Tematika

A II. Világháború után kedvezőtlen ivási szokások alakultak ki (a tömény italok és a sör irányába), s eme tendencia csak az utóbbi években kezd visszaállni. Francia, olasz és brit epidemiológusok az utóbbi két évtizedben szakcikkek százainak publikálásával bizonyították a mérsékelt és kulturált borfogyasztás egészségvédő és preventív hatását stroke és szív-, illetve érrendszeri betegségek esetében. Újabban derült ki, hogy számos rosszindulatú daganat (pl. emlőtumor) esetében is preventív hatása van.
A rendszeres, mértékletes vörösbor-fogyasztás preventív hatására néhány évtizeddel ezelőtt figyeltek fel, és napjainkban előnyös hatásait már tényként kezelhetjük. A kurzus a történelmi, közegészségügyi, fiziológiai, toxikológiai aspektusokon túl az epidemiológiai és dietetikai szempontokon keresztül próbálja a kulturált vörösbor-fogyasztás hatását bemutatni.

Előadások

 • 1. Epidemiológiai adatok a borfogyasztás és az egészség tükrében - Bérczi Bálint Dániel
 • 2. Francia-paradoxon fogalma és feloldása a vörösbor atherosclerosisra kifejtett hatásán keresztül - Bérczi Bálint Dániel
 • 3. Alkoholfogyasztás és a borkultúra története - Bérczi Bálint Dániel
 • 4. Az alkohol egészségkárosító hatásai - Toxikológia és az érintett neurotranszmitter rendszerek és agyi területek - Bérczi Bálint Dániel
 • 5. Akut intoxikáció fázisai és a függőség lépései - Bérczi Bálint Dániel
 • 6. Alkoholizmus okozta krónikus megbetegedések és megvonási tünetek - Bérczi Bálint Dániel
 • 7. A vörösbor betegségmegelőző hatásai - Bérczi Bálint Dániel
 • 8. Vörösbor egészének hatása az egészségre - Bérczi Bálint Dániel
 • 9. A vörösborban található kemopreventív anyagok: transz-rezveratrol, katekin, epikatekin, kvercetin - Bérczi Bálint Dániel
 • 10. Izolált kemopreventív anyagok hatása az egészségre - Bérczi Bálint Dániel
 • 11. Transz-rezveratrol hatása az egészségre - Bérczi Bálint Dániel
 • 12. Vörösbor hatása az öregedésre - Bérczi Bálint Dániel

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Günter Theis: Borban az egészség, Mérték Kiadó 2004
Ember-Kiss-Agócs: A táplálkozás és a rák
Kertai Pál: Megelőző orvostan c. tankönyv ide vonatkozó fejezetei
Ember István (szerk.): Népegészségügyi Orvostan, 2013 - ide vonatkozó fejezetei

A félév elfogadásának feltételei

Az előadások látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk.
A gyakorlatokról legfeljebb 15 %, azaz 2x45 perc hiányzás megengedett, ami felett az index aláírását megtagadjuk.

Félévközi ellenőrzések

A félévi jegy megszerzésének a feltétele az utolsó előadáson megírt teszt (egyszerű választás).

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlási lehetőség nincs.

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói