A bizonyítékokon alapuló orvosi döntéshozatal támogatása Cochrane review összefoglalók fordításával

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 4 óra

gyakorlat: 20 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-CHR-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 10 fő

Campus kurzusként elérhető 5 fő számára. Campus-karok: BTK ETK TTK

Tematika

A Cochrane nemzetközi együttműködés által készített szisztematikus irodalmi áttekintések (https://www.cochranelibrary.com/) jelenleg világviszonylatban a módszer „arany standard”-jának számítanak: ezek a szisztematikus review-k releváns, a gyakorló orvos munkája során felmerülő kérdésekre próbálnak objektív választ adni a kérdésben elvégzett kutatások eredményeinek naprakész összegzésével. Bár ezek a szisztematikus review-k általában hosszas közlemények formájában jelennek meg, mindig tartalmaznak egy laikusok számára is érthető összefoglalót („Plain language summary”), ami segíti az egészségügyi szakembert az eredmények gyors áttekintésében. A Cochrane Könyvtárban ezek az összefoglalók több nyelven is elérhetőek, és várhatóan 2023 májusától magyar nyelvű összefoglalók is megjelennek majd a nemzetközi adatbázisban, segítve az angolul kevésbé biztosan tudó egészségügyi szakemberek információszerzését és munkáját.

A Cochrane „plain language summary”-k fordítását a Magyar Cochrane Tagozat tudománynépszerűsítő munkájának részeként végzi, mesterséges intelligenciával működő program támogatásával.

A kurzus keretében a hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy ebbe a fordító-tudománynépszerűsítő munkába tekintsenek bele, és ezáltal gyakorlat-orientáltan ismerkedjenek meg a szisztematikus review-k és bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek alapvető fogalmaival, értelmezésük mikéntjével. A kurzus keretében elsajátított készségek lehetővé teszik a hallgatók számára, hogy a későbbiekben szisztematikus review-k és szakmai ajánlások eredményeit könnyedén értékeljék.

Előadások

 • 1. Szisztematikus irodalmi áttekintések jelentősége a gyakorló orvos munkája során - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 2. A szisztematikus irodalmi áttekintés készítésének főbb lépései az olvasó szemszögéből I. - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 3. A szisztematikus irodalmi áttekintés készítésének főbb lépései az olvasó szemszögéből II. - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 4. A szisztematikus irodalmi áttekintések eredményeinek, illetve az evidencia minőségének leírása során használt főbb kifejezések - Dr. Lohner Szimonetta Ivett

Gyakorlatok

 • 1. A vizsgálatok módszertanával, a szisztematikus review készítésével, statisztikai elemzésekkel kapcsolatos szakkifejezések fordítása, értelmezése
 • 2. Az evidencia minőségével, az ajánlások erősségével kapcsolatos szakkifejezések fordítása, értelmezése. Az evidencia minőségét kifejező nyelvtani szerkezetek.
 • 3. Ismerkedés a Phrase nevű fordítószoftverrel
 • 4. Ismerkedés a Phrase nevű fordítószoftverrel
 • 5. Egy szakértők által már lefordított „Plain language summary” egyéni fordítása
 • 6. Egy szakértők által már lefordított „Plain language summary” egyéni fordítása
 • 7. Egy szakértők által már lefordított „Plain language summary” egyéni fordítása
 • 8. Fordítások összevetése, közös megbeszélés
 • 9. Saját választott szakterületen készült Cochrane review összefoglalójának egyéni fordítása
 • 10. Saját választott szakterületen készült Cochrane review összefoglalójának egyéni fordítása
 • 11. Saját választott szakterületen készült Cochrane review összefoglalójának egyéni fordítása
 • 12. Szakértői visszajelzések közös megbeszélése
 • 13. Saját választott szakterületen készült Cochrane review összefoglalójának egyéni fordítása
 • 14. Saját választott szakterületen készült Cochrane review összefoglalójának egyéni fordítása
 • 15. Saját választott szakterületen készült Cochrane review összefoglalójának egyéni fordítása
 • 16. Szakértői visszajelzések közös megbeszélése
 • 17. Saját választott szakterületen készült Cochrane review összefoglalójának egyéni fordítása
 • 18. Saját választott szakterületen készült Cochrane review összefoglalójának egyéni fordítása
 • 19. Saját választott szakterületen készült Cochrane review összefoglalójának egyéni fordítása
 • 20. Szakértői visszajelzések. A gyakorlati munka során szerzett, a szisztematikus review-k olvasásával, értelmezésével kapcsolatos egyéni tapasztalatok közös megbeszélése.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az előadások anyaga kinyomtatott formában rendelkezésre áll („handout”).

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Öt darab „Plain language summary” fordítása a kurzus gyakorlatai során. A kurzus keretében vizsga nincs, a hallgató a gyakorlati munkája alapján kerül értékelésre.

A kurzus sikeres teljesítéséhez középfokú angol nyelvtudás szükséges.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A hiányzások egyéni megbeszélés alapján, otthoni munkával pótolhatók.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Lohner Szimonetta Ivett