Rólunk

A Pécsi Tudományegyetem Integrált Egészségügyi Szakszervezetének bemutatása

A Pécsi Tudományegyetem Integrált Egészségügyi Szakszervezete (továbbiakban: PTEIESZ) 1989. Novemberétől működik - az alapszabály módosítását követően - Pécsi Orvostudományi Egyetem Szakszervezeti Bizottságának jogutódjaként, önálló jogi személyként.

A Pécsi Orvostudományi Egyetem Szakszervezeti Bizottsága 1989-ben vált ki az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetéből és lett önálló jogi személy.

Még ugyanezen évben tagja lett az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetségének.

Szervezetünk 1991-ben csatlakozott az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (továbbiakban: ÉSZT) konföderációjához is.

Az Országos érdekegyeztető tárgyalásokban az ÉSZT-en és az OSZSZ-en keresztül vesz részt.

Tagjaink száma: 750 fő

Szervezetünk vezető testületei:

 • Küldöttgyűlés
 • Bizalmi Testület
 • Bizalmi Csoportok
 • Szakszervezeti Bizottság
 • Számvizsgáló Bizottság

Szakszervezetünk fő célkitűzései:

A működési területéhez tartozó Karokon, Klinikákon és egyéb Szervezeti Egységekben foglalkoztatott munkavállalók – foglalkoztatási jogviszonyára való tekintet nélkül – érdekvédelme, érdekképviselete, szociális gondoskodása, önsegélyezése, üdültetése, oktatása.

Tagjainknak nyújtott juttatások:

 • Szociális segély: évente két alkalmat biztosít szakszervezetünk az igénylésre, de egy személy évente csak egyszer veheti igénybe.
 • Temetési, szülési segély,
 • A beiskolázás támogatása
 • Nőnapi köszöntés, valamennyi nőtagunk esetében ajándékutalvány, vagy ajándék formájában
 • Mikulásnap szervezése, műsorral és ajándékcsomaggal a gyerekeknek.
 • A tulajdonunkban lévő üdülőben nyaralni kívánó tagjainknak útiköltséghez támogatást biztosítunk,
 • Évente nyugdíjas találkozókat szervezünk
 • Igény szerint tagjaink nyelvtanfolyamokon tanulhatnak
 • Vezető tisztségviselőinknek az érdekképviseleti munkával kapcsolatos továbbképzéséket szervezünk.
 • Dolgozóinknak külföldi és belföldi tanulmányutakat szervezünk.

Országos érdekegyeztetés kapcsolatrendszere

1.)  Szakszervezeti konföderációk:

 • Autonóm Szakszervezetek Szövetsége,
 • Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés,
 • LIGA,
 • Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége,
 • Munkástanácsok Országos Szövetsége
 • Szakszervezetek Együttműködési Fóruma.

2.)  Az érdekegyeztetés országos fórumai.

 • Országos Érdekegyeztető Tanács OÉT
 • Országos Közalkalmazotti Érdekegyeztető Tanács OKÉT,
 • Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa KOMT,
 • Ágazati Érdekegyeztető Tanácsok,
 • Gazdasági Szociális Tanács GSZT.

3.)  Az országos érdekegyeztetés jogrendszere

 • Munka Törvénykönyve MT,
 • Közalkalmazottak Jogállásáról szóló Törvény Kjt,
 • Miniszteri rendeletek,
 • Ágazati Kollektív Szerződések.

4.) A Pécsi Tudományegyetemen az  érdekegyeztetés fórumai

 • PTE Érdekegyeztető Tanács,
 • Rektor,
 • Dékánok és szervezeti egységek vezetői,
 • Kari Tanácsok, Szenátus.

5) A Pécsi Tudományegyetemen az érdekegyeztetés jogrendszere

 • MT,
 • Kjt,
 • Kollektív Szerződés,
 • Közalkalmazotti Szabályzat,
 • Egyetemi Szabályzatok.

6.) A Pécsi Tudományegyetem Szociális jóléti egységei

 • Óvoda
 • Bölcsőde,
 • Üdülők,
 • Nővérotthon,
 • Alkalmazotti étkeztetés helyiségei.