Informatikai Bizottság

Bemutatkozás

A bizottság az informatika adatok, információk rögzítésével, tárolásával, kezelésével, illetve továbbításával foglalkozik. Az Informatikai Bizottság a Karunkat érintő informatikai kérdéseket tárgyalja meg és alkot róluk véleményt, a tartalmi vonatkozásokon túl elsősorban az infrastruktúra, az adatbiztonság, az alkalmazott módszerek és szoftverek tekintetében.

A Bizottság javaslatokat készít többek között a Kar informatikai stratégiájára, az informatikai infrastruktúra fejlesztésére, szoftverek beszerzésére, használatára vonatkozóan, figyelemmel kíséri az informatikai vonatkozású kari rendszerek (pl. honlap, hallgatói és dolgozói információs felületek) működését, valamint lehetőségeihez mérten igyekszik hozzájárulni az érintettek képzéséhez, tájékoztatásához.