Szakmai Előmeneteli Bizottság

Bemutatkozás

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának szakmai előmeneteli kritériumairól és az oktatói munkakörre vonatkozó pályázat elbírálási rendjéről szóló 7/2017. (05.09.) számú dékáni utasítással módosított 1/2016. (03.07.) számú dékáni utasításban foglalt előmeneteli rendszer kapcsán benyújtott pályázatok szakmai elővéleményezésre kerülnek a Szakmai Előmeneteli Bizottság által.

A Bizottság a kar dékánja számára benyújtott pályázatok kapcsán elővéleményezési jogkörrel rendelkezik, javaslatot tesz a kar dékánjának arra vonatkozóan, hogy a pályázat szakmai szempontból megfelel-e az előmenetelhez szüks.ges követelményeknek.