Feladatok

A Pécsi Tudományegyetem Laboratóriumi Medicina Intézete az egyetem klinikai rutin diagnosztikai laboratóriuma, s egyben a Dél-Dunántúli régió legnagyobb labordiagnosztikai szolgáltatója. Több, mint 250 féle vizsgálat található laboratóriumunk palettáján, ezen tesztekből éves szinten közel 2.5 millió vizsgálatot végzünk. Intézetünk ún. FJ-3 tipusú laboratórium, amely non-stop, a nap 24 órájában működik. 2005-ben több telephellyel bővültünk, így a központi részleg mellett az egyetemen belül 6 további különálló egység alkotja intézetünket. 2007-ben a HEFOP 4.4 pályázat keretében bevezetésre került a GLIMS laboratóriumi informatikai rendszer, mely a Klinikai Központ eMedSolution rendszerével integrálódva teljes körű online szolgáltatást tesz lehetővé.

Intézetünk a rutin diagnosztika mellett oktatási feladatokat is ellát, az orvosképzésben klinikai biokémia tantárgyat magyar, angol és német nyelven is oktat, részt vesz az orvosdiagnosztikai laboratóriumi analítikus képzésben, ezenkívül központi szerepet vállal a laboratóriumi diagnosztikus szakorvosképzésben, valamint a laboratóriumi szakasszisztensek képzésében. Egyetemünk posztgraduális képzésének keretén belül 2 doktori programmal (Molekuláris patológia, ill. Anyagcsere és endokrin megbetegedések klinikuma és pathobiokémiája témájában) biztosítunk lehetőséget PhD fokozat megszerzésére.

Kiemelt fontosságú feladatunknak tartjuk a kutatást és a tudományos tevékenységet, ezért intézetünk fennállása óta nagy hangsúlyt fektet a tudományos diákkörös és a PhD hallgatók oktatására. Jól felszerelt, folyamatosan bővülő műszerparkunk rendelkezésre áll mind a hallgatók, mind pedig partner intézmények, kooperációs kutatások számára.

A Laboratóriumi Medicina Intézet története