Az egység összes munkatársa

Dr. Gombos Katalin

Dr. Gombos Katalin

Telefon: 32819, 32166

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Gombos Katalin

A severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), a 2019-es koronavírus-betegséghez (COVID-19) kapcsolódó járványért felelős kórókozó. Az infekciókontroll hatékony megvalósítása, a fertőző egyének pontos azonosítása jelenleg molekuláris diagnosztikai módszerekkel lehetséges. Ugyanezen módszerek alkalmasak a súlyosabb klinikai tünetekkel járó betegség kialakulásával kapcsolatos patogenetikai kockázati tényezők meghatározására is. A téma magas szenzitivitású és specificitású molekuláris technikák alkalmazására irányul a SARS-CoV-2 genomiális régióinak: RNS-függő RNS-polimeráz (RdRp) / helikáz (Hel), spike (S), envelope (E) és nucleocapsid (N) kimutatásához, valamint olyan egyéni genetikai és epigenetikai tényezők meghatározásához, melyek a súlyos lefolyású betegség megjelenésével állnak összefüggésben.

Témavezető: Dr. Gombos Katalin

A severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), a 2019-es koronavírus-betegséghez (COVID-19) kapcsolódó járványért felelős kórókozó. Az infekciókontroll hatékony megvalósítása, a fertőző egyének pontos azonosítása jelenleg molekuláris diagnosztikai módszerekkel lehetséges. Ugyanezen módszerek alkalmasak a súlyosabb klinikai tünetekkel járó betegség kialakulásával kapcsolatos patogenetikai kockázati tényezők meghatározására is. A téma magas szenzitivitású és specificitású molekuláris technikák alkalmazására irányul a SARS-CoV-2 genomiális régióinak: RNS-függő RNS-polimeráz (RdRp) / helikáz (Hel), spike (S), envelope (E) és nucleocapsid (N) kimutatásához, valamint olyan egyéni genetikai és epigenetikai tényezők meghatározásához, melyek a súlyos lefolyású betegség megjelenésével állnak összefüggésben.

Témavezető: Dr. Faust Zsuzsanna

Társtémavezető: Dr. Gombos Katalin

A humán papilloma vírus (HPV) és szerepe a méhnyak, a  szájüreg és garat daganatainak kialakulásában intenzíven kutatott terület. Sokáig fennállt az a vélemény, hogy a HPV csak szexuális úton terjed, vérrel nem vihető át. Az utóbbi időben azonban megjelentek cikkek , melyekben kimutatták a vírust keringő vérben, szérumban, plazmában és a perifériás vér mononukleáris sejtjeiben is.  Több daganatban mutattak ki HPV vírus DNS-t az anogenitalis és oropharingealis régión kívül is, ami szintén az egyéb terjedési utak lehetőségét veti fel.  A vírus kimutatására alkalmazott tesztek érzékenysége egyre nagyobb, ezáltal lehetővé válik a kimutatása  olyan mintákban is, ahol a vírus mennyisége kisebb és a korábbi módszerekkel nem volt kimutatható.  A téma keretén belül a HPV vérrel, vérkészítményekkel történő lehetséges átvitelét vizsgáljuk. 

Témavezető: Dr. Faust Zsuzsanna

Társtémavezető: Dr. Gombos Katalin

A humán papilloma vírus (HPV) és szerepe a méhnyak, a  szájüreg és garat daganatainak kialakulásában intenzíven kutatott terület. Sokáig fennállt az a vélemény, hogy a HPV csak szexuális úton terjed, vérrel nem vihető át. Az utóbbi időben azonban megjelentek cikkek , melyekben kimutatták a vírust keringő vérben, szérumban, plazmában és a perifériás vér mononukleáris sejtjeiben is.  Több daganatban mutattak ki HPV vírus DNS-t az anogenitalis és oropharingealis régión kívül is, ami szintén az egyéb terjedési utak lehetőségét veti fel.  A vírus kimutatására alkalmazott tesztek érzékenysége egyre nagyobb, ezáltal lehetővé válik a kimutatása  olyan mintákban is, ahol a vírus mennyisége kisebb és a korábbi módszerekkel nem volt kimutatható.  A téma keretén belül a HPV vérrel, vérkészítményekkel történő lehetséges átvitelét vizsgáljuk. 

Témavezető: Dr. Gombos Katalin

A kutatás a testfolyadékokban található keringő exoszomális mikroRNS-ek előfordulását, mennyiségi és strukturális elemzését célozza meg quantitatív real-time PCR módszer alkalmazásával. A génkifejeződés szabályozásában szereplő mikroRNS-ek a testfolyadékokba jutva progresszív humán betegségek markereiként jönnek szóba. Ennek keretében az ún. liquid biopszia egyik fontos elemét képezhetik. Vizsgálatunkhoz kapcsolódóan elsősorban malignus fej-nyak daganatok vonatkozásában végzünk nyál és serum miRNS expresszió és szekvencia analízist a szöveti miRNS mintázat összehasonlításával.  

Témavezető: Dr. Gombos Katalin

A kutatás a testfolyadékokban található keringő exoszomális mikroRNS-ek előfordulását, mennyiségi és strukturális elemzését célozza meg quantitatív real-time PCR módszer alkalmazásával. A génkifejeződés szabályozásában szereplő mikroRNS-ek a testfolyadékokba jutva progresszív humán betegségek markereiként jönnek szóba. Ennek keretében az ún. liquid biopszia egyik fontos elemét képezhetik. Vizsgálatunkhoz kapcsolódóan elsősorban malignus fej-nyak daganatok vonatkozásában végzünk nyál és serum miRNS expresszió és szekvencia analízist a szöveti miRNS mintázat összehasonlításával.