Az egység összes munkatársa

Borbásné Dr. Farkas Kornélia

Borbásné Dr. Farkas Kornélia

PhD

egyetemi adjunktus

Bioanalitikai Intézet

Telefon: 36436

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Borbásné Dr. Farkas Kornélia

A munka során a különböző vizsgálatokból, mind retrospektívan, mind prospektívan gyűjtött adatok elemzését végezzük el. Lehetőség van már a tervezés fázisától kezdeni a munkát, pontosan definálva a fő outcome-okat, elemszámbecslést végezni. A meglévő adatokból leíró statisztikákat készítünk, és a generált hipotézisekhez megkeressük az adekvát statisztikai módszert. Az eredményeket szövegesen és grafikusan is interpretáljuk. A hallgatónak lehetősége van saját vizsgálati anyaggal dolgozni, vagy az Intézetben folyó elemzésekben részt venni.