Rólunk

A PTE ÁOK Bioanalitikai Intézet részt vesz a Pécsi Tudományegyetemen folyó oktatásban, kutatásban és a diagnosztikai szolgáltatásban.

Oktatási feladatai az Általános Orvostudományi Kar és a Természettudományi Kar szakjai számára a Természettudományi Kar Analitikai és Környezeti Kémia Tanszékével együttesen : biometria, biomatematika, számítástechnika, mûszeres analitika, bioanalitika, számos kötelezõen választható és szabadon választható kurzus.

A kutatási területek a biomatematika, a fehérjeszerkezet-kutatás, a mágneses rezonaciamódszerek alkalmazása és a modern elválasztástechnikai módszerek fejlesztése témakörökhöz csoportosíthatók.
Mindezeken kívül az Intézet a nagymûszerekkel széles körû gyógyító és kutatási célú szolgáltatást nyújt az egyetem klinikái és intézetei számára.
A Bioanalitikai Intézet oktatói részt vesznek a Pécsi Tudományegyetem Kémia Doktori Iskolájában, a PhD képzésben.