Oktatás

Az Intézet az Általános Orvostudományi Szak, a Fogorvostudományi Szak, a Gyógyszerésztudományi Szak, valamint az Orvosi Biotechnológus Szak keretében vesz részt a hallgatók oktatásában. Egyes tantárgyak esetében a Természettudományi Kar képzésében is részt vesz az Intézet. Az Intézet oktatói a Pécsi Tudományegyetem Kémia Doktori Iskolája keretében részt vesznek a PhD képzésben.

===============================================

Az Általános Orvostudományi Karon és a Természettudományi Karon oktatott tantárgyak leírásainak és tananyagainak táblázatos összefoglalása

Táblázatos összefoglaló

-----------------------------------------------------------------

Az Intézet oktatói által oktatott tantárgyak és tanfolyamokon vezetett kurzusok (leírás, tematika, vizsgatételek, stb.).

A kurzusok oktatási anyagainak eléréséhez szükséges jelszót a tantárgyak oktatói adják meg.

-----------------------------------------------------------------

Általános Orvostudományi Szak

Tantárgy neve: BIOMETRIA

Előfeltétel: -
A tantárgy időtartama: 1 félév
Heti óraszám: 14 óra előadás + 14 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra (2 kredit)
Értékelés: kollokvium
A tantárgy felvétele ajánlott az óraháló szerinti 1. szemeszterben!
Tananyag, Tantárgyleírás, Vizsgatételek: Moodle, PotePedia

-------------------------------------------------------------------------

Gyógyszerésztudományi Szak

Tantárgy neve: MŰSZERES ANALITIKA

Előfeltétel: OGA-P2E-T teljesített , OGA-MAG-T egyidejű felvétel , OGO-Z2E-T teljesített
A tantárgy időtartama: 1 félév
Heti óraszám: 2 óra előadás, 4 óra gyakorlat (2 illetve 4 kredit)
Értékelés: kollokvium
A tantárgy felvétele ajánlott az óraháló szerinti 4. szemeszterben!

Tananyag, Tantárgyleírás, Vizsgatételek: https://aok.pte.hu/hu/egyseg/160/oktatasi-anyagok

--------------------------------------------------------------

Fogorvos szak

Tantárgy neve: Fogászati Klinikai Informatika

Előfeltétel: -
A tantárgy időtartama: 1 félév
Heti óraszám: 14 óra előadás + 14 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra (2 kredit)
Értékelés: kollokvium
A tantárgy felvétele ajánlott az óraháló szerinti 4. szemeszterben!

Tananyag, Tantárgyleírás, Vizsgatételek: Moodle, PotePedia