Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

Oktatás

Az Intézet az Általános Orvostudományi Szak, a Fogorvostudományi Szak, a Gyógyszerésztudományi Szak, valamint az Orvosi Biotechnológus Szak keretében vesz részt a hallgatók oktatásában. Egyes tantárgyak esetében a Természettudományi Kar képzésében is részt vesz az Intézet. Az Intézet oktatói a Pécsi Tudományegyetem Kémia Doktori Iskolája keretében részt vesznek a PhD képzésben.

===============================================

Az Általános Orvostudományi Karon és a Természettudományi Karon oktatott tantárgyak leírásainak és tananyagainak táblázatos összefoglalása

Táblázatos összefoglaló

-----------------------------------------------------------------

Az Intézet oktatói által oktatott tantárgyak és tanfolyamokon vezetett kurzusok (leírás, tematika, vizsgatételek, stb.).

A kurzusok oktatási anyagainak eléréséhez szükséges jelszót a tantárgyak oktatói adják meg.

-----------------------------------------------------------------

Általános Orvostudományi Szak

Tantárgy neve: BIOMETRIA

Előfeltétel: -
A tantárgy időtartama: 1 félév
Heti óraszám: 14 óra előadás + 14 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra (2 kredit)
Értékelés: kollokvium
A tantárgy felvétele ajánlott az óraháló szerinti 1. szemeszterben!
Tantárgyleírás (59. oldal)

Tananyag (jelszóval védett terület, a jelszót az oktatók adják meg)

-------------------------------------------------------------------------

Gyógyszerésztudományi Szak

Tantárgy neve: MŰSZERES ANALITIKA

Előfeltétel: Analitikai kémia 2. tantárgy teljesítése
A tantárgy időtartama: 1 félév
Heti óraszám: 2 óra előadás, 3 óra gyakorlat (5 kredit)
Értékelés: kollokvium, amelynek értékelésébe a félév során megszerzett gyakorlati jegy beleszámít
A tantárgy felvétele ajánlott az óraháló szerinti 4. szemeszterben!
Tantárgyleírás (40. oldal)

Az órák tematikája és névsor a 2015/2016 tanév II. félévében

Tananyag 2014-2015 2. félév (jelszóval védett terület, a jelszót az oktatók adják meg)


Vizsgatételek 2016

 

Korábbi anyagok:

Az órák tematikája és névsor a 2014/2015 tanév II. félévében


Vizsgatételek 2015

Vizsgatételek 2014

Vizsgatételek 2013

2013/14 tanév
2012/13 tanév
2011/12 tanév
--------------------------------------------------------------

Fogorvos szak

Tantárgy neve: Fogászati Klinikai Informatika

Előfeltétel: -
A tantárgy időtartama: 1 félév
Heti óraszám: 14 óra előadás + 14 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra (2 kredit)
Értékelés: kollokvium
A tantárgy felvétele ajánlott az óraháló szerinti 4. szemeszterben!
Tantárgyleírás (40. oldal)

Az órák tematikája a 2012/2013 tanévben

Tananyag (jelszóval védett terület)

Vizsgatételek 2012