Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Gyógyszerészi kémia 1. - gyakorlat

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OGG-R1G-T  |  4 kredit  |  Gyógyszerész |  Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul  |  ősszel

Tantárgyfelelős

Dr. Huber Imre, egyetemi docens

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 56 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 56 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Előfeltételek

OGA-P2E-T teljesített

OGA-S2E-T teljesített

OGA-T2E-T teljesített

Tematika

A tantárgy elméleti előadásai és gyakorlati foglalkozásai keretében a hallgatók megismerkednek a gyógyszerként és gyógyszertechnológiai segédanyagként alkalmazott szervetlen vegyületek kémiai és fizikai-kémiai sajátságaival, gyógyszerkönyvi vizsgálatainak módszereivel, valamint biológiai hatásaival, azok szerkezet-hatás összefüggéseivel. A tananyag a gyógyszerként és gyógyszertechnológiai segédanyagként alkalmazott szervetlen vegyületek előállításával, gyógyszerkönyvi azonosításával, tisztaságvizsgálatával, mennyiségi meghatározásával, valamint a vegyületek tárolása, gyógyszerré történő formulázása és gyógyszerként történő alkalmazása során bekövetkező kémiai természetű változásaival foglalkozik.

A félév elfogadásának feltételei

A félév elismerése a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján történik. Egy félévben legfeljebb három foglalkozásról történő hiányzás fogadható el. Az elvégzett gyakorlatokról a hallgató köteles a gyakorlatvezető által elfogadott jegyzőkönyvet készíteni és azt a félévet lezáró vizsgán bemutatni. A félév során elvégzett kvantitatív meghatározások legalább 70 %-ának elfogadhatónak kell lennie. A hallgatók a gyakorlat keretén belül legalább négy alkalommal kisdolgozatot írnak, amely dolgozatok átlagának legalább 50%-os minősítésűnek kell lennie. A gyakorlati munka értékelése a félévközi teljesítmény (megírt dolgozatok és elvégzett kísérletek eredményei) alapján gyakorlati jeggyel történik. Elégtelentől különböző gyakorlati jegy a félév elfogadásának feltétele.

Félévközi ellenőrzések

A mulasztott kisdolgozat pótlása a következő gyakorlaton történik.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A mulasztott gyakorlatok pótlására nincs lehetőség.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Fülöp F., Noszál B., Szász Gy., Takácsné Novák K.: Gyógyszerészi kémia, Semmelweis, Budapest, 2010
Szász Gy., Takács M., Végh A.: Gyógyszerészi kémia 1-2, http://intranet.aok.pte.hu/OKTATAS/gyogyszereszikemia

Saját oktatási anyag

Almási Attila, Rozmer Zsuzsanna, Perjési Pál: Gyógyszerészi kémia I., gyakorlati segédanyag - elektronikus tananyag, PTE 2014

Jegyzet

Perjési P., Fodor K., Rozmer Zs.: Gyógyszerészi kémia gyakorlatok 1., második kiadás, Gyógyszerészi Kémiai Intézet, Pécs, 2014

Ajánlott irodalom

Magyar Gyógyszerkönyv I-IV, VII. kiadás, Medicina, Budapest, 1986
Magyar Gyógyszerkönyv I-II-III, VIII. kiadás, Medicina, Budapest, 2002, 2005, 2007
D. A. Williams, T. L. Lemke (eds.): Foye's Principles of Medicinal Chemistry, 5th edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2002

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Laboratóriumi rendszabályok, balesetvédelem, jegyzőkönyvvezetés, felszerelés átvétele.
 • 2. A gyógyszerkönyvi nevezéktan. A gyógyszerkönyvi cikkelyek.
 • 3. Acidum hydrochloridum dilutum.
 • 4. Acidum hydrochloridum dilutum.
 • 5. A mérési eredmények kiszámítása.
 • 6. A mérési eredmények kiszámítása.
 • 7. Acidum hydrochloridum dilutum, Natrii chloridum, Chloraminum.
 • 8. Acidum hydrochloridum dilutum, Natrii chloridum, Chloraminum.
 • 9. Szervetlen gyógyszervegyületek I: Halogéncsoport. Iodum, Natrii bromidum., Kalii bromidum, Ammonii bromidum, Kalii chloridum.
 • 10. Szervetlen gyógyszervegyületek I: Halogéncsoport. Iodum, Natrii bromidum., Kalii bromidum, Ammonii bromidum, Kalii chloridum.
 • 11. Szervetlen gyógyszervegyületek I: Halogéncsoport. Iodum, Natrii bromidum., Kalii bromidum, Ammonii bromidum, Kalii chloridum.
 • 12. Szervetlen gyógyszervegyületek I: Halogéncsoport. Iodum, Natrii bromidum., Kalii bromidum, Ammonii bromidum, Kalii chloridum.
 • 13. Szervetlen gyógyszervegyületek II: Oxigéncsoport. Aqua purificata, Hydrogenii peroxidum 30 per centum, Natrii hydroxidum.
 • 14. Szervetlen gyógyszervegyületek II: Oxigéncsoport. Aqua purificata, Hydrogenii peroxidum 30 per centum, Natrii hydroxidum.
 • 15. Szervetlen gyógyszervegyületek II: Oxigéncsoport. Aqua purificata, Hydrogenii peroxidum 30 per centum, Natrii hydroxidum.
 • 16. Szervetlen gyógyszervegyületek II: Oxigéncsoport. Aqua purificata, Hydrogenii peroxidum 30 per centum, Natrii hydroxidum.
 • 17. Szervetlen gyógyszervegyületek III: Kénvegyületek Natrii thiosulfas, Natrii metabisulfis, Natrii sulfas, Sulphur ad usum externum.
 • 18. Szervetlen gyógyszervegyületek III: Kénvegyületek Natrii thiosulfas, Natrii metabisulfis, Natrii sulfas, Sulphur ad usum externum.
 • 19. Szervetlen gyógyszervegyületek III: Kénvegyületek Natrii thiosulfas, Natrii metabisulfis, Natrii sulfas, Sulphur ad usum externum.
 • 20. Szervetlen gyógyszervegyületek III: Kénvegyületek Natrii thiosulfas, Natrii metabisulfis, Natrii sulfas, Sulphur ad usum externum.
 • 21. Szervetlen gyógyszervegyületek IV: Nitrogénvegyületek. Ammonii chloridum, Natrii nitris, Kalii nitras, Bismuthi subnitras.
 • 22. Szervetlen gyógyszervegyületek IV: Nitrogénvegyületek. Ammonii chloridum, Natrii nitris, Kalii nitras, Bismuthi subnitras.
 • 23. Szervetlen gyógyszervegyületek IV: Nitrogénvegyületek. Ammonii chloridum, Natrii nitris, Kalii nitras, Bismuthi subnitras.
 • 24. Szervetlen gyógyszervegyületek IV: Nitrogénvegyületek. Ammonii chloridum, Natrii nitris, Kalii nitras, Bismuthi subnitras.
 • 25. Szervetlen gyógyszervegyületek V: Foszforvegyületek. Calcii hydrogenophosphas, Tricalcii phosphas, Natrii dihydrogenophosphas, Dinatrii phosphas
 • 26. Szervetlen gyógyszervegyületek IV: Nitrogénvegyületek. Ammonii chloridum, Natrii nitris, Kalii nitras, Bismuthi subnitras.
 • 27. Szervetlen gyógyszervegyületek IV: Nitrogénvegyületek. Ammonii chloridum, Natrii nitris, Kalii nitras, Bismuthi subnitras.
 • 28. Szervetlen gyógyszervegyületek IV: Nitrogénvegyületek. Ammonii chloridum, Natrii nitris, Kalii nitras, Bismuthi subnitras.
 • 29. Szervetlen gyógyszervegyületek VI Szénvegyületek. Carbo activatus, Calcii carbonas, Natrii carbonas, Natrii hydrogencarbonas.
 • 30. Szervetlen gyógyszervegyületek VI Szénvegyületek. Carbo activatus, Calcii carbonas, Natrii carbonas, Natrii hydrogencarbonas.
 • 31. Szervetlen gyógyszervegyületek VI Szénvegyületek. Carbo activatus, Calcii carbonas, Natrii carbonas, Natrii hydrogencarbonas.
 • 32. Szervetlen gyógyszervegyületek VI Szénvegyületek. Carbo activatus, Calcii carbonas, Natrii carbonas, Natrii hydrogencarbonas.
 • 33. Szervetlen gyógyszervegyületek VII. Gyógyszertechnológiai segédanyagok. (szeminárium).
 • 34. Szervetlen gyógyszervegyületek VII. Gyógyszertechnológiai segédanyagok. (szeminárium).
 • 35. Szervetlen gyógyszervegyületek VII. Gyógyszertechnológiai segédanyagok. (szeminárium).
 • 36. Szervetlen gyógyszervegyületek VII. Gyógyszertechnológiai segédanyagok. (szeminárium).
 • 37. Szervetlen gyógyszervegyületek VIII. Alkáli földfémek. Magnesii sulfas, Magnesii subcarbonas, Magnesii oxydum, Magnesii trisilicas.
 • 38. Szervetlen gyógyszervegyületek VIII. Alkáli földfémek. Magnesii sulfas, Magnesii subcarbonas, Magnesii oxydum, Magnesii trisilicas.
 • 39. Szervetlen gyógyszervegyületek VIII. Alkáli földfémek. Magnesii sulfas, Magnesii subcarbonas, Magnesii oxydum, Magnesii trisilicas.
 • 40. Szervetlen gyógyszervegyületek VIII. Alkáli földfémek. Magnesii sulfas, Magnesii subcarbonas, Magnesii oxydum, Magnesii trisilicas.
 • 41. Szervetlen gyógyszervegyületek IX. Szilíciumvegyületek. Földfémek. Silica, colloidal hydrated, Acidum boricum, Borax
 • 42. Szervetlen gyógyszervegyületek IX. Szilíciumvegyületek. Földfémek. Silica, colloidal hydrated, Acidum boricum, Borax
 • 43. Szervetlen gyógyszervegyületek IX. Szilíciumvegyületek. Földfémek. Silica, colloidal hydrated, Acidum boricum, Borax
 • 44. Szervetlen gyógyszervegyületek IX. Szilíciumvegyületek. Földfémek. Silica, colloidal hydrated, Acidum boricum, Borax
 • 45. Szervetlen gyógyszervegyületek X. Fémek I. Aluminii oxidum hydricum, Aluminii sulfas, Alumen, Zinci oxydum, Zinci chloridum.
 • 46. Szervetlen gyógyszervegyületek X. Fémek I. Aluminii oxidum hydricum, Aluminii sulfas, Alumen, Zinci oxydum, Zinci chloridum.
 • 47. Szervetlen gyógyszervegyületek X. Fémek I. Aluminii oxidum hydricum, Aluminii sulfas, Alumen, Zinci oxydum, Zinci chloridum.
 • 48. Szervetlen gyógyszervegyületek X. Fémek I. Aluminii oxidum hydricum, Aluminii sulfas, Alumen, Zinci oxydum, Zinci chloridum.
 • 49. Szervetlen gyógyszervegyületek XI. Fémek II. Cupri sulfas, Ferrosi sulfas, Ferri chloridum, Kalii permanganas.
 • 50. Szervetlen gyógyszervegyületek XI. Fémek II. Cupri sulfas, Ferrosi sulfas, Ferri chloridum, Kalii permanganas.
 • 51. Szervetlen gyógyszervegyületek XI. Fémek II. Cupri sulfas, Ferrosi sulfas, Ferri chloridum, Kalii permanganas.
 • 52. Szervetlen gyógyszervegyületek XI. Fémek II. Cupri sulfas, Ferrosi sulfas, Ferri chloridum, Kalii permanganas.
 • 53. Ismeretlen szervetlen vegyület azonosítása, teljes gyógyszerkönyvi vizsgálata.
 • 54. Ismeretlen szervetlen vegyület azonosítása, teljes gyógyszerkönyvi vizsgálata.
 • 55. Ismeretlen szervetlen vegyület azonosítása, teljes gyógyszerkönyvi vizsgálata.
 • 56. Ismeretlen szervetlen vegyület azonosítása, teljes gyógyszerkönyvi vizsgálata.

Szemináriumok

Vizsgakérdések

A kisdolgozatok kérdései a gyakorlatok és a szemináriumok anyagából születnek.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Almási Attila
 • Dr. Huber Imre
 • Dr. Kulcsár Győző Kornél