Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Gyógyszerészi kémia 2. - elmélet

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OGG-R2E-T  |  2 kredit  |  Gyógyszerész |  Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul  |  tavasszal

Tantárgyfelelős

Dr. Huber Imre, egyetemi docens

Óraszámok / félév

28 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Előfeltételek

OGG-R1E-T teljesített

OGG-R2G-T egyidejű felvétel

Tematika

A tantárgy elméleti előadásai keretében a hallgatók megismerkednek a gyógyszerként alkalmazott vegyületek kémiai és fizikai-kémiai sajátságaival, gyógyszerkönyvi vizsgálatainak módszereivel, valamint biológiai hatásaival, azok szerkezet-hatás összefüggéseivel. A tananyag elsajátítása alapjául szolgál a molekuláris szemléletű farmakológiai ismeretanyag és gyógyszertechnológiai eljárások megértésének.

A félév elfogadásának feltételei

A félév elismerése a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján történik. Egy félévben legfeljebb három előadásról történő hiányzás fogadható el. A hallgatók a félév során (a 7. és a 12. héten) két kötelező írásbeli dolgozatot írnak (az előadások és gyakorlatok anyagából), melyek értékelése százalékos minősítéssel történik. A megírt dolgozatok legalább egyikének 60 %-os minősítésűnek kell lennie. A sikertelenül megírt félévközi dolgozat javítására egy alkalommal van lehetőség.

Félévközi ellenőrzések

A félévközi dolgozatok pótlására nincs lehetőség.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A mulasztott előadások pótlására nincs lehetőség.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Fülöp F., Noszál B., Szász Gy., Takácsné-Novák K.: Gyógyszerészi kémia, Semmelweis, Budapest, 2010.
Szász Gy., Takács M., Végh A.: Gyógyszerészi kémia 1-2., http://intranet.aok.pte.hu/OKTATAS/gyogyszereszikemia

Saját oktatási anyag

Almási Attila, Rozmer Zsuzsanna, Perjési Pál: Gyógyszerészi kémia I., gyakorlati segédanyag - elektronikus tananyag, PTE, 2014.

Jegyzet

Perjési P., Fodor K., Rozmer Zs.: Gyógyszerészi kémiai gyakorlatok 1., második kiadás, Gyógyszerészi Kémiai Intézet, Pécs, 2014.

Ajánlott irodalom

Magyar Gyógyszerkönyv I-IV, VII. kiadás, Medicina, Budapest, 1986
Magyar Gyórgyszerkönyv I-II-III, VIII. kiadás, Medicina, Budapest, 2002, 2005, 2007
D. A. Williams, T. L. Lemke (eds.): Foye's Principles of Medicinal Chemistry, 5th edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2002.

Előadások

 • 1. A szedatohipnotikumok és anxiolitikumok gyógyszerészi kémiája. - Dr. Huber Imre
 • 2. A szedatohipnotikumok és anxiolitikumok gyógyszerészi kémiája. - Dr. Huber Imre
 • 3. Az antipszichotikumok gyógyszerészi kémiája. - Dr. Perjési Pál
 • 4. Az antipszichotikumok gyógyszerészi kémiája. - Dr. Perjési Pál
 • 5. Az antidepresszív szerek gyógyszerészi kémiája. - Dr. Perjési Pál
 • 6. Az antidepresszív szerek gyógyszerészi kémiája. - Dr. Perjési Pál
 • 7. Antiepileptikumok és központi támadású izomrelaxánsok gyógyszerészi kémiája. - Dr. Huber Imre
 • 8. Antiepileptikumok és központi támadású izomrelaxánsok gyógyszerészi kémiája. - Dr. Huber Imre
 • 9. Az antiparkinson szerek gyógyszerészi kémiája. - Dr. Huber Imre
 • 10. Az antiparkinson szerek gyógyszerészi kémiája. - Dr. Huber Imre
 • 11. A paraszimpatomimetikumok gyógyszerészi kémiája. - Dr. Perjési Pál
 • 12. A paraszimpatomimetikumok gyógyszerészi kémiája. - Dr. Perjési Pál
 • 13. A paraszimpatolitikumok gyógyszerészi kémiája. - Dr. Perjési Pál
 • 14. A paraszimpatolitikumok gyógyszerészi kémiája. - Dr. Perjési Pál
 • 15. A szimpatomimetikumok gyógyszerészi kémiája. - Dr. Perjési Pál
 • 16. A szimpatomimetikumok gyógyszerészi kémiája. - Dr. Perjési Pál
 • 17. A szimpatolitikumok gyógyszerészi kémiája. - Dr. Perjési Pál
 • 18. A szimpatolitikumok gyógyszerészi kémiája. - Dr. Perjési Pál
 • 19. Hőcsökkentők, fájdalomcsillapítók, nem-szteroid gyulladáscsökkentők I. - Dr. Almási Attila
 • 20. Hőcsökkentők, fájdalomcsillapítók, nem-szteroid gyulladáscsökkentők I. - Dr. Almási Attila
 • 21. Hőcsökkentők, fájdalomcsillapítók, nem-szteroid gyulladáscsökkentők II. - Dr. Almási Attila
 • 22. Hőcsökkentők, fájdalomcsillapítók, nem-szteroid gyulladáscsökkentők II. - Dr. Almási Attila
 • 23. A helyi érzéstelenítők gyógyszerészi kémiája. - Dr. Huber Imre
 • 24. A helyi érzéstelenítők gyógyszerészi kémiája. - Dr. Huber Imre
 • 25. A perifériás izomrelaxánsok gyógyszerészi kémiája. A simaizomgörcs-oldók gyógyszerészi kémiája . - Dr. Huber Imre
 • 26. A perifériás izomrelaxánsok gyógyszerészi kémiája. A simaizomgörcs-oldók gyógyszerészi kémiája . - Dr. Huber Imre
 • 27. A gyomor-, a bél-, a máj- és az epeműködésre ható szerek gyógyszerészi kémiája. - Dr. Huber Imre
 • 28. A gyomor-, a bél-, a máj- és az epeműködésre ható szerek gyógyszerészi kémiája. - Dr. Huber Imre

Gyakorlatok

Szemináriumok

Vizsgakérdések

A vizsgára bocsáthatóság feltétele a párhuzamosan, kötelezően felvett gyakorlati tárgy sikeres teljesítése (egyes érdemjegytől különböző félévközi jegy).
A félév végén a hallgatók kollokviumot tesznek. A kollokvium írásbeli és szóbeli részből áll. A kollokvium szóbeli része megkezdésének feltétele egy sikeres "Minimum-Vizsga" (MV) megírása a kollokvium reggelén. A MV 20 kérdésből áll. A MV befejezésére 30 perc áll rendelkezésre, értékelése százalékos minősítéssel történik. Azon hallgatók kollokviuma, akik a "Minimum Vizsgán" 80 % alatti teljesítményt érnek el, elégtelenre kell értékelni. A "B" és "C" vizsgákat is MV előzi meg. A "B" vizsga következményei az "A" vizsgáéval azonosak. A "C" vizsgát megelőző MV sikertelensége esetén a hallgató megkezdheti ugyan a szóbeli vizsgát, ám ebben az esetben vizsgája egy elégtelen részfelelettel indul. A kollokvium szóbeli része három tételből áll. Bármelyik tétel elégtelen ismerete esetén a vizsgát elégtelenre kell értékelni. A kollokviumi jegy megállapítása a félévi dolgozatok, a Minimum Vizsga, valamint a szóbeli tételek megválaszolásának eredményei alapján történik. Az írásbeli vizsga tematikájáról a hallgatók a félév elején részletes tájékoztatást kapnak.

A 13. oktatási héten az intézet Than Károly kémiai tanulmányi versenyt hirdet. A versenyen a Gyógyszerészi kémia 2 tárgyból vizsgára bocsátható hallgatók vehetnek részt. A verseny két-fordulós, elméletei és gyakorlati fordulóból áll. Elérhető eredmények: az elméleti fordulóban a maximális pontszám legalább 80%-ának megszerzése, a gyakorlati fordulóban legalább 100 +/- 1% pontosság elérése. Azok a hallgatók akik elérték az elvárt 80%-os eredményt, mentesülnek a kollokviumi vizsga alól. A verseny részleteiről a félév során értesülnek a hallgatók.

Vizsgáztatók

 • Dr. Huber Imre
 • Dr. Perjési Pál

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói