Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Szemelvények a kémiai informatikából

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OGF-SKI-T  |  1 kredit  |  Gyógyszerész |  Fakultatív modul  |  tavasszal

Tantárgyfelelős

Dr. Kulcsár Győző Kornél, egyetemi adjunktus

Óraszámok / félév

14 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 14 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Előfeltételek

OGA-S1E-T teljesített

Tematika

A kurzus célja a hallgatókat megismertetni a kémiai informatikai alapismeretekkel. Áttekintést kapnak arról, hogy hogyan váltak a számítógépek a kémiai kísérletek, mérések, szabályozási és eredmény-kiértékelési feladatok, elméleti kémiai vizsgálatok nélkülözhetetlen eszközeivé.
Szemezgetünk a kémiai tudományok használt szoftverek, internetes források közül, amelyek az egyetemi évek alatt leghasznosabban használhatóak a kémiai tudományos diákkörös munka során, illetve a szakdolgozatok elkészítéséhez.
A hallgatók elsajátíthatják a molekulamodellezés alapjait, többnyire ingyenesen elérhető szoftverek segítségével. Megismerkedünk néhány a mérési eredmények kiértékelésére szolgáló program alapszintű kezelésével, illetve az eredmények esztétikus prezentációjának lehetőségeivel.
Bemutatjuk az Egyetem területén elérhető adatbázisok (ScienceDirect, PubMed, SciFinder...) használatát, a keresés általános lépéseit, milyen lehetőségek vannak a hivatkozások kezelésére, irodalomjegyzék összeállításárára.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A kurzus már a második szemesztertől látogatható, de a téma miatt alapszintű általános és szerves kémiai ismeretek ajánlottak az eredményes teljesítéshez.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A távolmaradás pótlására nincs lehetőség.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Kurzus során használt az előadások anyaga elérhető a kurzus honlapján (NMS).

Saját oktatási anyag

Kurzus során használt az előadások anyaga elérhető a kurzus honlapján (NMS)

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Bemutatott szoftverek felhasználói kézkönyve. Elérhetők a kurzus honlapján (NMS).

Előadások

 • 1. Bevezetés, kémiai ismeretek, forrásanyagok felkutatása, egyszerű adatbázis kezelők (szakirodalom, idézettség stb.) a kémiában. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 2. Molekulamodellező szoftverek bemutatása - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 3. Molekulamodellezés - szerkezei alapok - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 4. Molekulamodellezés - szerkezet optimalizálás - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 5. Molekulamodellezés - molekulák és a környezett kölcsönhatása - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 6. Molekulamodellezés - molekulák közötti kölcsönhatások - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 7. Molekulamodellezés - alkalmazott modellezés a gyógyszerkutatásban - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 8. Adatbázisok I. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 9. Adatbázisok II. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 10. Szövegszerkesztő program alkalmazása - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 11. Irodalomjegyzék kezelése - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 12. Táblázatkezelő program alkalmazása - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 13. Vektor-rajzolóprogram alkalmazása. Természettudományos, kémiai tartalmú rajz, folyamatábra elkészítése. Fényképek és videofelvételek a kémiában, a képfeldolgozás alapjai. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 14. Félévzárás, hallgatói eredmények bemutatása, értékelés - Dr. Kulcsár Győző Kornél

Gyakorlatok

Szemináriumok

Vizsgakérdések

Önálló gyakorlati feladat beadása. A feladatokat a félév során kapják meg a hallgatók.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói