Alkaloide

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 0 óra

Tárgyadatok

  • Kód: ODF-KAL-T
  • 2 kredit
  • Allgemeine Humanmedizin
  • Fakultatives Modul modul
  • SS
Előfeltétel:

ODA-ORK-T erfüllt

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Tematika

Der Kurs beschäftigt sich mit dem Vorkommen, mit der Isolierung und mit der Strukturaufklärung und mit der Biosynthese von wichtigsten Alkaloiden. Die Aufgaben des Faches bei der Verwirklichung des Ausbildungsziels: der Kurs trägt zum Verständnis einiger Grundlagen der Biochemie und Pharmakologie bei.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Photokopien von Vorlesungsmaterialien stehen zur Verfügung.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Manfred Hesse: Alkaloide, Wiley VCH, 2000.
Hanspeter Pfander: Alkaloide, Kollegienheft Universität Bern, 1992.

A félév elfogadásának feltételei

Bis maximal 25% Abwesenheit erlaubt

Félévközi ellenőrzések

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Keine Ersatzmöglichkeit.

Vizsgakérdések

Die Prüfungsfragen stimmen mit den Vorlesungsthemen überein.

Vizsgáztatók

  • Dr. Molnár Péter

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói