Farmakognózia 2. - elmélet

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 28 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGG-O2E-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OGG-O1E-T teljesített , OGG-O2G-T egyidejű felvétel

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Tematika

A farmakobotanikai alapismeretek birtokában a hallgatóknak meg kell ismerniük a hazai és külföldi farmakoterápiában (ezen belül különösen a fitoterápiában) és prevencióban alkalmazott gyógynövényeket ill. drogokat. Fel kell ismerniük a legfontosabb, Magyarországon forgalmazott teadrogokat és erős hatású drogokat, de megfelelő tájékozottságot kell mutatniuk az import drogok vagy drogfrakciók (illóolajok, zsíros olajok), kivonatok kémiai és minőségi jellemzőiről is, továbbá minden hivatalos drog legalapvetőbb felhasználási területeiről. Szükséges tudniuk a gyógynövényekre vonatkozó általános ismereteket (pl. ipari alkalmazás, kutatás, természetgyógyászat és homeopathia kritikai értékelése, termesztés és fajtakérdés, géntechnológia, fitoterápia lehetőségei), továbbá megfelelő jártasságot kell tanúsítaniuk az alapvető gyakorlati foglalkozásokon elsajátított vizsgálati módszerek alkalmazásáról és a praxisban felmerülő kérdések megoldási készségéről (különös tekintettel a szakirodalmi és internetes tájékozódásra). A két féléves tárgy 2. félévében a drogok részletes tárgyalására kerül sor.

Előadások

 • 1. Alkaloidok általános jellemzése és csoportosítása. - Dr. Horváth Györgyi
 • 2. Purin-tartalmú drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 3. Ornitin-, lizin és fenilalanin-eredetű alkaloidokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 4. Ornitin-, lizin és fenilalanin-eredetű alkaloidokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 5. Triptofán- és hisztidin-eredetű alkaloidokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 6. Triptofán- és hisztidin-eredetű alkaloidokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 7. Fenoloidok általános jellemzése és csoportosítása. - Dr. Horváth Györgyi
 • 8. Fenoloidok általános jellemzése és csoportosítása. - Dr. Horváth Györgyi
 • 9. Flavonoidokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 10. Flavonoidokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 11. Kumarin-származékokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 12. Kumarin-származékokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 13. Antranoid-, naftokinon-származékokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 14. Antranoid-, naftokinon-származékokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 15. Polifenolokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 16. Polifenolokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 17. Előadás ZH. - Dr. Horváth Györgyi
 • 18. Fenilpropanoid- és terpenofenol-tartalmú drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 19. Mérgező növények. - Dr. Farkas Ágnes
 • 20. Mérgező növények. - Dr. Farkas Ágnes
 • 21. Gyógynövények fitokémiai és biológiai szűrővizsgálatai. - Dr. Horváth Györgyi
 • 22. Gyógynövények fitokémiai és biológiai szűrővizsgálatai. - Dr. Horváth Györgyi
 • 23. Gyógynövénykutatás a XXI. században I.: Növényi vírusgátlók. - Dr. Horváth Györgyi
 • 24. Gyógynövénykutatás a XXI. században I.: Növényi vírusgátlók. - Dr. Horváth Györgyi
 • 25. Gyógynövénykutatás a XXI. században II.: Fitoösztrogének. - Dr. Horváth Györgyi
 • 26. Gyógynövénykutatás a XXI. században II.: Fitoösztrogének. - Dr. Horváth Györgyi
 • 27. Gyógynövénykutatás a XXI. században III.: vércukorszint csökkentő hatású új növényi hatóanyagok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 28. Gyógynövénykutatás a XXI. században III.: vércukorszint csökkentő hatású új növényi hatóanyagok. - Dr. Horváth Györgyi

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Szendrei Kálmán, Csupor Dezső (szerk.): Gyógynövénytár, Medicina Könyvkiadó, Budapest 2009, 2012

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Horváth Györgyi: Drogreakciók. Oktatási segédanyag a Farmakognózia gyakorlatokhoz III. éves gyógyszerészhallgatók részére, Pécsi Tudományegyetem Farmakognóziai Tanszék, Pécs, 2008.
Papp Nóra: Gyógynövények hatóanyagai és szerkezeti képletei, PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék, Pécs, 2011

Ajánlott irodalom

Tóth László: Gyógynövények; Drogok; Fitoterápia. I. és II. kötet, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2010
Szőke Éva, Kéry Ágnes, Lemberkovics Éva: Farmakognózia. Növényi drogok farmakobotanikai és fitokémiai vizsgálata, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2009
Csupor Dezső: Fitoterápia. Növényi szerek a gyógyászatban, JATE Press, Szeged, 2007
Petri Gizella: Gyógynövények és készítményeik a terápiában, Galenus Kiadó, Budapest, 2006
Dános Béla: Farmakobotanika, gyógynövényismeret, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

1 db félévközi ZH elfogadható szintű (min. 60%) megírása. Elégtelen eredmény esetén csak 1 javítási lehetőséggel. - Elégtelen gyakorlati jeggyel szóbeli vizsga nem lehetséges.
Ha valaki a Farmakognózia 1. és 2. tantárgyaknál a gyakorlatok során megírandó 4 db drogbeszámolót min. 90%-ra teljesíti (4 x 90%), felmentést kap a szigorlaton a drogbeugró alól.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Előadás pótlásra lehetőség nincs.

Vizsgakérdések

A vizsgára bocsáthatóság feltétele a párhuzamosan, kötelezően felvett gyakorlati tárgy sikeres teljesítése (egyes érdemjegytől különböző félévközi jegy).
Szóbeli vizsga: 2 tétel húzása kötelező. Előtte drogfelismerési beugró teljesítése kötelező. Sikertelen beugró esetén nem folytatható tovább a szóbeli vizsga. Szóbeli vizsgaeredmény: beugró + szóbeli felelet + előadás ZH + gyakorlati jegy
A szigorlat elején 5 ismeretlen drog felismerését, jellemzését követően kerülhet sor a szóban ismertetendő tételek kihúzására.
Vizsgatételek: megegyeznek az előadástematikával.

Vizsgáztatók

 • Dr. Csikós Eszter
 • Dr. Farkas Ágnes
 • Dr. Horváth Györgyi

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói