Gyógyszerészek a mindennapokban

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 14 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-GMI-T
 • 1 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 3 fő – max. 50 fő

Tematika

A kurzus célja, hogy testközelből mutassa be a gyógyszerész diplomát szerzők előtt nyitva álló lehetőségeket. A gyógyszerész szakma különböző területein dolgozó meghívott előadók ismertetik az általuk művelt szakterület jellegzetességeit, feladatait, kitérve úgy a napi rutinfeladatokra, mint a komoly szakmai kihívásokra és az adott terület érdekességeire. A meghívott előadók között szerepelnek közforgalmú gyógyszertárban, a klinikumban, az iparban, a hatóságoknál és a kutatóintézetek vagy egyetemek berkeiben dolgozó kollégák.

Előadások

 • 1. Meghívott előadó előadása. Gyógyszerész a közforgalmú gyógyszertárban. - Dr. Vajda Péter
 • 2. Meghívott előadó előadása. Gyógyszerész a közforgalmú gyógyszertárban. - Dr. Vajda Péter
 • 3. Meghívott előadó előadása. Gyógyszerész a klinikumban. - Dr. Vajda Péter
 • 4. Meghívott előadó előadása. Gyógyszerész a klinikumban. - Dr. Vajda Péter
 • 5. Meghívott előadó előadása. Gyógyszerész az iparban. - Dr. Vajda Péter
 • 6. Meghívott előadó előadása. Gyógyszerész az iparban. - Dr. Vajda Péter
 • 7. Meghívott előadó előadása. Gyógyszerész az egyetemen. - Dr. Vajda Péter
 • 8. Meghívott előadó előadása. Gyógyszerész az egyetemen. - Dr. Vajda Péter
 • 9. Meghívott előadó előadása. Gyógyszerész a kutatóintézetben. - Dr. Vajda Péter
 • 10. Meghívott előadó előadása. Gyógyszerész a kutatóintézetben. - Dr. Vajda Péter
 • 11. Meghívott előadó előadása. Gyógyszerész a hatóságnál. - Dr. Vajda Péter
 • 12. Meghívott előadó előadása. Gyógyszerész a hatóságnál. - Dr. Vajda Péter
 • 13. Meghívott előadó előadása. Egy szakgyógyszerész mindennapjai. - Dr. Vajda Péter
 • 14. Meghívott előadó előadása. Egy szakgyógyszerész mindennapjai. - Dr. Vajda Péter

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A meghívott előadók által ajánlott irodalmakat a Neptun-ban tesszük közzé.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A hallgatók az előadások végén az előadó által feltett néhány kérdésre válaszolnak írásban (online). A kérdésekre adott helyes válaszok arányának el kell érnie a 80%-ot, ebben az esetben fogadjuk el az adott órai részvételt.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség, mivel az egyes foglalkozásokat különböző meghívott előadók tartják.

Vizsgakérdések

Nincsenek.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói