Farmakognózia 2. - gyakorlat

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 42 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 42 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGG-O2G-T
 • 3 kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OGG-O1E-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Tematika

A farmakobotanikai alapismeretek birtokában a hallgatóknak meg kell ismerniük a hazai és külföldi farmakoterápiában (ezen belül különösen a fitoterápiában) és prevencióban alkalmazott gyógynövényeket ill. drogokat. Fel kell ismerniük a legfontosabb, Magyarországon forgalmazott teadrogokat és erős hatású drogokat, de megfelelő tájékozottságot kell mutatniuk az import drogok vagy drogfrakciók (illóolajok, zsíros olajok), kivonatok kémiai és minőségi jellemzőiről is, továbbá minden hivatalos drog legalapvetőbb felhasználási területeiről. Megfelelő jártasságot kell tanúsítaniuk az alapvető gyakorlati foglalkozásokon elsajátított vizsgálati módszerek alkalmazásáról és a praxisban felmerülő kérdések megoldási készségéről (különös tekintettel a szakirodalmi és internetes tájékozódásra). A két féléves tárgy 2. félévében a növényi drogok gyógyszerkönyvi vizsgálataira, a hatóanyagok tartalmi meghatározására kerül sor.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Alkaloidokat tartalmazó drogok vizsgálata I. Belladonnae folium és Stramonii folium összehasonlítása derített készítmények alapján. Kézi metszet készítése Capsici fructusból.
 • 2. Alkaloidokat tartalmazó drogok vizsgálata I. Belladonnae folium és Stramonii folium összehasonlítása derített készítmények alapján. Kézi metszet készítése Capsici fructusból.
 • 3. Alkaloidokat tartalmazó drogok vizsgálata I. Belladonnae folium és Stramonii folium összehasonlítása derített készítmények alapján. Kézi metszet készítése Capsici fructusból.
 • 4. Alkaloidokat tartalmazó drogok vizsgálata II. Boldi folium, Chelidonii herba és Papaveris rhoeados flos.
 • 5. Alkaloidokat tartalmazó drogok vizsgálata II. Boldi folium, Chelidonii herba és Papaveris rhoeados flos.
 • 6. Alkaloidokat tartalmazó drogok vizsgálata II. Boldi folium, Chelidonii herba és Papaveris rhoeados flos.
 • 7. Alkaloid-tartalmú drogok vizsgálata. Nikotin és koffein kivonása és kimutatása. Soxhlet-kivonás bemutatása
 • 8. Alkaloid-tartalmú drogok vizsgálata. Nikotin és koffein kivonása és kimutatása. Soxhlet-kivonás bemutatása
 • 9. Alkaloid-tartalmú drogok vizsgálata. Nikotin és koffein kivonása és kimutatása. Soxhlet-kivonás bemutatása
 • 10. Demó kérdések (alkaloid-tart.). Fenoloidok kimutatása VRK módszerrel.
 • 11. Demó kérdések (alkaloid-tart.). Fenoloidok kimutatása VRK módszerrel.
 • 12. Demó kérdések (alkaloid-tart.). Fenoloidok kimutatása VRK módszerrel.
 • 13. Flavonoidokat tartalmazó drogok vizsgálata. Equisetum arvense és Equisetum palustre hamvasztott minták megkülönböztetése fénymikroszkóp segítségével
 • 14. Flavonoidokat tartalmazó drogok vizsgálata. Equisetum arvense és Equisetum palustre hamvasztott minták megkülönböztetése fénymikroszkóp segítségével
 • 15. Flavonoidokat tartalmazó drogok vizsgálata. Equisetum arvense és Equisetum palustre hamvasztott minták megkülönböztetése fénymikroszkóp segítségével
 • 16. 3. drogfelismerés beszámoló (írásban). Flavonoid-tartalmú drogok vizsgálata. Összes flavonoid mennyiségi meghatározása (Ph. Hg. VIII. szerint).
 • 17. 3. drogfelismerés beszámoló (írásban). Flavonoid-tartalmú drogok vizsgálata. Összes flavonoid mennyiségi meghatározása (Ph. Hg. VIII. szerint).
 • 18. 3. drogfelismerés beszámoló (írásban). Flavonoid-tartalmú drogok vizsgálata. Összes flavonoid mennyiségi meghatározása (Ph. Hg. VIII. szerint).
 • 19. Demó kérdések (flavonoid-tart.). Antranoidokat, kumarinokat és cserzőanyagokat tartalmazó drogok vizsgálata. Cotini folium és Lythrum salicaria szövettani jellemzése derített preparátum és mikroszkópos metszet segítségével.
 • 20. Demó kérdések (flavonoid-tart.). Antranoidokat, kumarinokat és cserzőanyagokat tartalmazó drogok vizsgálata. Cotini folium és Lythrum salicaria szövettani jellemzése derített preparátum és mikroszkópos metszet segítségével.
 • 21. Demó kérdések (flavonoid-tart.). Antranoidokat, kumarinokat és cserzőanyagokat tartalmazó drogok vizsgálata. Cotini folium és Lythrum salicaria szövettani jellemzése derített preparátum és mikroszkópos metszet segítségével.
 • 22. Antranoid-tartalmú drogok vizsgálata (Ph. Hg. VIII. szerint).
 • 23. Antranoid-tartalmú drogok vizsgálata (Ph. Hg. VIII. szerint).
 • 24. Antranoid-tartalmú drogok vizsgálata (Ph. Hg. VIII. szerint).
 • 25. Demó kérdések (antranoid-tart.). Cserzőanyag-tartalmú drogok vizsgálata. Összes cserzőanyag mennyiségi meghatározása (Ph. Hg. VIII. szerint).
 • 26. Demó kérdések (antranoid-tart.). Cserzőanyag-tartalmú drogok vizsgálata. Összes cserzőanyag mennyiségi meghatározása (Ph. Hg. VIII. szerint).
 • 27. Demó kérdések (antranoid-tart.). Cserzőanyag-tartalmú drogok vizsgálata. Összes cserzőanyag mennyiségi meghatározása (Ph. Hg. VIII. szerint).
 • 28. Demó kérdések (cserzőanyag-tart.). Egyéb, gyógyászati szempontból fontos hatóanyagokat tartalmazó drogok vizsgálata.
 • 29. Demó kérdések (cserzőanyag-tart.). Egyéb, gyógyászati szempontból fontos hatóanyagokat tartalmazó drogok vizsgálata.
 • 30. Demó kérdések (cserzőanyag-tart.). Egyéb, gyógyászati szempontból fontos hatóanyagokat tartalmazó drogok vizsgálata.
 • 31. 4. drogfelismerés beszámoló. (SZÓBELI BESZÁMOLÓ!)
 • 32. 4. drogfelismerés beszámoló. (SZÓBELI BESZÁMOLÓ!)
 • 33. 4. drogfelismerés beszámoló. (SZÓBELI BESZÁMOLÓ!)
 • 34. Gyógynövényekkel, növényi drogokkal kapcsolatos szituációs feladatok megoldása (otthoni felkészüléssel). Esetmegoldás, tanácsadás a gyógyszertári munka során.
 • 35. Gyógynövényekkel, növényi drogokkal kapcsolatos szituációs feladatok megoldása (otthoni felkészüléssel). Esetmegoldás, tanácsadás a gyógyszertári munka során.
 • 36. Gyógynövényekkel, növényi drogokkal kapcsolatos szituációs feladatok megoldása (otthoni felkészüléssel). Esetmegoldás, tanácsadás a gyógyszertári munka során.
 • 37. Gyógynövényekkel, növényi drogokkal kapcsolatos szituációs feladatok megoldása (otthoni felkészüléssel). Esetmegoldás, tanácsadás a gyógyszertári munka során.
 • 38. Gyógynövényekkel, növényi drogokkal kapcsolatos szituációs feladatok megoldása (otthoni felkészüléssel). Esetmegoldás, tanácsadás a gyógyszertári munka során.
 • 39. Gyógynövényekkel, növényi drogokkal kapcsolatos szituációs feladatok megoldása (otthoni felkészüléssel). Esetmegoldás, tanácsadás a gyógyszertári munka során.
 • 40. Drogfelismerési gyakorlás. Pótlási lehetőség.
 • 41. Drogfelismerési gyakorlás. Pótlási lehetőség.
 • 42. Drogfelismerési gyakorlás. Pótlási lehetőség.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Horváth Gy., Ács K., Bencsik T., Farkas Á., Molnár P., Papp N.: Növényi drogok farmakobotanikai és fitokémiai vizsgálatai - gyakorlatos jegyzet. Pécs, 2015.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

A gyakorlati foglalkozásokról csak indokolt esetben (pl. betegség) lehet hiányozni. Igazolás bemutatása szükséges.

Félévközi ellenőrzések

- Minden óra elején az előző hét anyagából kisdolgozat írása. Két alkalommal fitokémiai beszámoló írása kötelező. A dolgozatokat min. 60%-ra kell megírni. Jegyzőkönyv vezetése kötelező. A félév során kiadott témából írásbeli házi dolgozat leadása kötelező.
Gyakorlati jegy: kisdolgozatok összesített eredménye + két fitokémiai dolgozat eredménye + jegyzőkönyv eredménye + írásbeli házi dolgozat eredménye
Elégtelen gyakorlati jeggyel szóbeli vizsga nem lehetséges.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Lehetőséget biztosítunk a hiányzott gyakorlatok pótlására a tantárgyfelelőssel való egyeztetés alapján.

Vizsgakérdések

nincs

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Balázs Viktória Lilla
 • Dr. Csikós Eszter