A méz és más méhészeti termékek szerepe az egészségmegőrzésben

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 10 óra

gyakorlat: 14 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-MEM-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 3 fő – max. 15 fő

Campus kurzusként elérhető 5 fő számára. Campus-karok: TTK

Tematika

A méz és egyéb méhészeti termékek (pl. propolisz, méhpempő) régóta fontos szerepet töltenek be egészségünk megőrzésében. Napjainkban növekszik az érdeklődés az apiterápia különböző területei iránt az egészségügyben dolgozó szakemberek, valamint mindazok körében, akik valamely méhészeti terméket szeretnének alkalmazni adott betegség tüneteinek enyhítésére vagy megelőzés céljára. A kurzus áttekintést nyújt az apiterápia különböző területeiről, így az egyes kezelések során alkalmazott méz, propolisz, méhpempő és méhméreg eredetéről, típusairól, fizikai-kémiai jellemzőiről és a gyógyászati alkalmazás lehetőségeiről - a legfrissebb tudományos bizonyítékok tükrében. A kurzus tárgyalja a mézhamisítás és -azonosítás kérdéskörét is. A gyakorlati foglalkozások során különböző mézfajtákat vizsgálunk: mikroszkópos pollenanalízissel és a fizikai-kémiai jellemzők mérésével tisztázzuk botanikai eredetüket, valamint in vitro tesztek segítségével meghatározzuk antioxidáns és antimikrobás aktivitásukat.

Előadások

 • 1. A méz botanikai és földrajzi eredete. - Dr. Farkas Ágnes
 • 2. A méz kémiai összetétele. - Dr. Farkas Ágnes
 • 3. Hazai méztípusok (botanikai eredet, érzékszervi vizsgálat, fizikai-kémiai jellemzők). - Dr. Farkas Ágnes
 • 4. Külföldi méztípusok (botanikai eredet, érzékszervi vizsgálat, fizikai-kémiai jellemzők). - Dr. Farkas Ágnes
 • 5. Mézek azonosítására alkalmas módszerek. Mézhamisítás. - Nagy-Radványi Lilla
 • 6. Mézek azonosítása mikroszkópos pollenanalízissel. - Nagy-Radványi Lilla
 • 7. A méz gyógyászati alkalmazásának lehetőségei. - Dr. Farkas Ágnes
 • 8. Méz és propolisz antimikrobás hatása. - Dr. Farkas Ágnes
 • 9. Az apiterápia egyéb területei. - Dr. Farkas Ágnes
 • 10. Az egészségmegőrzés szempontjából jelentős egyéb méhészeti termékek. - Dr. Farkas Ágnes

Gyakorlatok

 • 1. Mézek érzékszervi vizsgálata.
 • 2. Mézek fizikai-kémiai jellemzőinek vizsgálata.
 • 3. Mézek azonosítása mikroszkópos pollenanalízissel I.
 • 4. Mézek azonosítása mikroszkópos pollenanalízissel II.
 • 5. Mézek azonosítása mikroszkópos pollenanalízissel III.
 • 6. Mézek azonosítása mikroszkópos pollenanalízissel IV.
 • 7. Mézek antioxidáns kapacitásának mérése I.
 • 8. Mézek antioxidáns kapacitásának mérése II.
 • 9. Mézek antioxidáns kapacitásának mérése III.
 • 10. Mézek antioxidáns kapacitásának mérése IV.
 • 11. Mézminták antimikrobás hatásának vizsgálata I.
 • 12. Mézminták antimikrobás hatásának vizsgálata II.
 • 13. Propolisz antimikrobás hatásának vizsgálata I.
 • 14. Propolisz antimikrobás hatásának vizsgálata II.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az előadások PowerPoint anyagai elérhetőek az MS Teams felületén.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A kurzus során feldolgozzuk a legfrissebb szakirodalmi forrásokat (tudományos folyóiratok szakcikkei, könyvfejezetek, weboldalak).

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Az előadások anyagából 2 alkalommal rövid írásbeli dolgozat min. 60%-os teljesítése.
A laboratóriumi gyakorlatokról a hallgatóknak jegyzőkönyvet kell készíteniük.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlásra nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

1. A méz botanikai és földrajzi eredete.
2. A méz kémiai összetétele.
3. Hazai és külföldi méztípusok.
4. Mézek érzékszervi vizsgálata.
5. Méztípusok fizikai-kémiai jellemzői.
6. Mézek azonosítására alkalmas módszerek.
7. Mézek azonosítása mikroszkópos pollenanalízissel.
8. Mézhamisítás.
9. A méz gyógyászati alkalmazásának területei.
10. Az apiterápia egyéb területei.
11. Az egészségmegőrzés szempontjából jelentős egyéb méhészeti termékek.
12. Mézek antioxidáns aktivitásának meghatározása.
13. A méz és propolisz antimikrobás hatása.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Balázs Viktória Lilla
 • Nagy-Radványi Lilla