Gyógyszerésztudományok Fóruma 3.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 14 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGE-GO3-T
 • 1 kredit
 • Gyógyszerész
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

OGE-GO1-T teljesített , OGE-GO2-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 200 fő

Tematika

A Gyógyszerésztudományok Fóruma, a Gyógyszerésztudományi Kar tudományos előadásai. A tantárgy elsődleges célja a Karon és a társegyetemeken folyó tudományos tevékenységek bemutatása a Kar oktatói, dolgozói és hallgatói számára.
A tudományos ülések során a gyógyszerészi tudományok különböző területein, így a gyógyszerészi kémia, a gyógyszertechnológia és biofarmácia, a gyógyszerügyi ismeretek, a gyógynövény- és drogismeret, valamint a farmakológia és farmakoterápia területein folyó aktuális pécsi, budapesti, szegedi és debreceni kutatások bemutatására kerül sor. A szenior oktatók mellett a szervezők lehetőséget biztosítanak a TDK és PhD munkájukat végző fiatal hallgatók és kollégák számára is, hogy kutatási munkájukat megismerhessék. Mivel az előadók többsége a társegyetemek meghívott előadói, ezért aktuális tematikát csak minden félév előtt tudunk összeállítani.

Előadások

 • 1. Meghívott előadó előadása. - Felkért előadó(k)
 • 2. Meghívott előadó előadása. - Felkért előadó(k)
 • 3. Meghívott előadó előadása. - Felkért előadó(k)
 • 4. Meghívott előadó előadása. - Felkért előadó(k)
 • 5. Meghívott előadó előadása. - Felkért előadó(k)
 • 6. Meghívott előadó előadása. - Felkért előadó(k)
 • 7. Meghívott előadó előadása. - Felkért előadó(k)
 • 8. Meghívott előadó előadása. - Felkért előadó(k)
 • 9. Meghívott előadó előadása. - Felkért előadó(k)
 • 10. Meghívott előadó előadása. - Felkért előadó(k)
 • 11. Meghívott előadó előadása. - Felkért előadó(k)
 • 12. Meghívott előadó előadása. - Felkért előadó(k)
 • 13. Meghívott előadó előadása. - Felkért előadó(k)
 • 14. Meghívott előadó előadása. - Felkért előadó(k)

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A tárgyhoz nem kapcsolódik szakirodalom.

A félév elfogadásának feltételei

A Fórum előadásairól csak indokolt esetben (pl. betegség)lehet hiányozni. Igazolás bemutatása kötelező.

Félévközi ellenőrzések

Minden órán írásos jegyzet készítése és bemutatása kötelező.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség a pótlásra az előadások különböző témái miatt.

Vizsgakérdések

Nincsenek vizsgakérdések.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói