Kvantitatív kutatás az orvosképzésben – workshop-sorozat dr. Fischer Krisztinával

2022. április 13.

Online oktatói készségfejlesztői workshop-sorozatot tartott karunkon dr. Fischer Krisztina, a Harvard Medical School elismert kutatója és oktatója.

“Kvantitatív kutatás az orvosképzésben: hogyan segíthet az oktatás-kutatás, ha változtatni szeretnénk tanítási módszereinken?” - ezzel a címmel tartott öt alkalomból álló oktatói készségfejlesztő workshop-sorozatot karunkon az elmúlt hónapokban dr. Fischer Krisztina, a Harvard Medical School hasonló című kurzusának vezetője.

Az orvosi mindennapokat átszövő „evidence-based medicine” mellett az utóbbi évtizedekben a bizonyítékokon alapuló döntések egyre nagyobb jelentőséggel bírnak az orvosképzésben is, szigorú, magas színvonalú kutatásokra alapozva. Oktatási gyakorlatunkat azonban sokszor csupán anekdoták vagy megszokások vezérlik. Ezek alapján tanítunk és vizsgáztatunk, vagy éppen döntünk a curriculum megtartása vagy változtatása mellett.

A nemzetközi trendek alapján a Magatartástudományi Intézet Orvosi Oktatásfejlesztési és Kommunikációs Tanszékének a szervezésében zajlott kurzus egyedülálló lehetőséget biztosított az oktatásfejlesztés iránt elkötelezett oktatóknak jobban megismerni az orvosi oktatás-kutatás irodalmát, jelentőségét.

A képzés fő célja volt, hogy bemutassa az oktatás-kutatáshoz kapcsolódó kutatási módszertan különböző irányzatait, azok erősségeit és nehézségeit, továbbá az is, hogy elindítsa a közös gondolkodást képzésünk, oktatásunk tudományos jellegű vizsgálatának lehetőségeiről. Emellett olyan készségek fejlesztését is célul tűzte ki, amelyek szükségesek az orvosi oktatás-kutatás kritikus értelmezéséhez, annak magas színvonalú megtervezéséhez és végrehajtásához.

A workshop-sorozat egy átfogó bevezető alkalom után a fő módszertani irányzatokra épülve részletesebben érintette a felderítő (explorative), a megfigyelő (observational) és a kísérleti (experimental) kutatások elméleti hátterét egy-egy konkrét tanulmányt elemezve, ami után a résztvevők alkalmazhatták a tanultakat saját, oktatással kapcsolatos kutatási kérdéseik megfogalmazására.

Dr. Fischer Krisztina professzionális moderálásával minden workshop tartalmazott interaktív kis- és nagycsoportos megbeszéléseket, amik erőteljesen építettek a résztvevők otthoni, önálló munkájára. Az utolsó alkalom lehetőséget adott a saját kutatási ötletek részletesebb kibontására, azok bemutatására és közös megvitatására is. Ezek az online találkozók remek hangulatban zajlottak, kitűnő alapot adva az ismeretek mélyebb megértésére és a kreatív, közös gondolkodásra, amit a résztvevők pozitív visszajelzései is tükröztek.

Köszönettel tartozunk a résztvevőknek is a befektetett munkájukért, az együttműködésükért!

 

Dr. Csaba Gergely, PhD-hallgató