Rólunk

A Magatartástudományi Intézet minőségpolitikája

 

"A jelenben dolgozunk, a jövőt alakítjuk."

 

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Magatartástudományi Intézetének küldetése kettős. Oktatási feladata, hogy az orvostanhallgatókat megismertesse azon korszerű, az orvosláshoz szervesen kapcsolódó magatartástudományi ismeretekkel, melyek jövendő hivatásuk gyakorlásához elengedhetetlenül szükségesek, valamint lehetőséget adjon az orvos-beteg kapcsolat kommunikációs és egyéb készségeinek elsajátítására. Az oktatás mellett az Intézet kiemelt tevékenysége a tudományos munka, amely az alapkutatásoktól a klinikai alkalmazott kutatásokig terjed.

A munkánkat meghatározó legfontosabb értékeink

Elköteleződés az értékeink mellett: Az értékeink stabilak, a mindennapokban irányt adóak, és tevékenységünk tartós eredményességének alapját képezik. Szenvedélyünk az, amit végzünk!

Tartós hatás a partnereinkre: A hallgatóinknak/a kollégáinknak nyújtott oktatás, a végzett kutatások minőségi színvonalát az állandóan változó felsőoktatási, akadémiai, gazdasági környezetben, nehéz feltételek mellett is igyekszünk megőrizni. Legfőbb célunk, hogy tevékenységünk minőségi színvonala folyamatosan és maradéktalanul elégítse ki partnereink igényeit és saját elvárásainkat.

Tisztelet minden ember iránt: Mindenkit, akivel együtt dolgozunk (hallgató, oktató, más munkatárs), valódi partnerként kezelünk.

Folyamatos növekedés: szakmai és pénzügyi célok kitűzésével növekedünk, melyek biztosítják számunkra szervezeti és egyéni szinten is azt az elismerést és szabadságot, amellyel eleget tudunk tenni küldetésünknek.

Az Intézet profilja elsősorban

  • graduális és posztgraduális oktatás,
  • tudományos kutatások végzése
  • szolgáltatások végzése a kar hallgatói és munkatársai számára.

A minőség egységes rendszerbe foglalt tudatos és folyamatos munka eredménye, ezért a Magatartástudományi Intézet vezetése az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményei szerinti minőségirányítási rendszert működtet és tart fenn. Ennek keretében gondoskodik a munkatársak rendszeres képzéséről, ami a minőségszemlélet javulását, továbbá a szolgáltatási folyamatok fejlesztését eredményezi. E mellett nagy hangsúlyt helyez a szervezeti kultúra erősítésére, a humánerőforrás menedzsmentre, a külső és belső kommunikáció fejlesztésére, az információs rendszer működtetésére. Szervezeti kiválóságunk érdekében minőségirányítási rendszerünket folyamatosan mérjük, elemezzük és fejlesztjük. E mellett folyamatosan értékeljük és elemezzük partnereink igényeit, a tudományos munkák színvonalát, az Intézet működését, a munkatársak teljesítményét, igényeit és elégedettségét, a környezetvédelmi, egészségvédelmi és munkabiztonsági körülményeket és kockázatokat is, hogy a legmagasabb szinten biztosítsuk ezek összhangját.

Az Intézet vezetése és minden munkatársa személyes felelősséggel tartozik az általa végzett tevékenység minőségéért. Ez a munkavégzés alapelve.

A minőségirányítási rendszer kialakításáért, megszervezéséért és hatékony működéséért a Magatartástudományi Intézet vezetése felel.

FŐBB PARTNEREINK

 

A Magatartástudományi Intézet minőségirányítási rendszert vezetett be és alkalmaz, mely megfelel az ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek.