Kutatás

KLINIKAI MAGATARTÁSTUDOMÁNYI KUTATÓCSOPORT

Kutatócsoportunk a klinikai kutatások széles skáláját öleli fel. Vizsgálataink középpontjában helyezkedik el a neurológiai, belgyógyászati és a pszichiátriai betegségek biopszichoszociális és társadalmi hátterének megértése. Vizsgálataink multidiszciplinárisak, erőteljesen merítenek a kognitív pszichológia, neurológia, filozófia, etika, pszichoszomatika és a pszichiátria ismeretanyagából. Főbb kutatási területeink közé tartozik a klinikai neuropszichológia, egészségpszichológia, etika, pszichoterápia. A klinikai neuropszichológia kutatási területe a Parkinson-kór, a temporális lebeny epilepszia kognitív hátterének vizsgálata. Az egészségpszichológia a belgyógyászati betegségekre (diabetes, kardiovaszkuláris betegségek) fókuszál. A bioetikai kutatás központi témája a genetikai beavatkozások etikai kérdései. A pszichoterápiás kutatás neurotikus kórképek rehabilitációs kezelésének hatékony formáját vizsgálja. Tagok: Dr. Karádi Kázmér (vezető kutató, kazmer.karadi@aok.pte.hu), Dr. Tiringer István (vezető kutató, istvan.tiringer@aok.pte.hu), Hartung István, Dr. Laki Beáta

 

ALKALMAZOTT ADATTUDOMÁNYI ÉS MESTERSÉGES INTELLIGENCIA CSOPORT

A Pécsi Tudományegyetem Alkalmazott Adattudományi- és Mesterséges Intelligencia Csoportja a nagy mennyiségű adatok feldolgozására, azok menedzsmentjére és adatelemzésére összpontosít. Az adatkezelés, a statisztikus gépi tanulás és a mély tanulás technológiáinak legújabb eredményeit használja fel a projektjei során. A csoport elsődleges célja, hogy adatfeldolgozó-rendszereket és algoritmusokat építsen mintázatok kinyeréséhez, és különböző adatokból származó predikciókat generáljon. A csoport több ipari partnerrel áll kapcsolatban, mint a Microsoft, az IBM, az Arrow és az ESTS. Fő kooperációs partnerünk az ELTE Informatikai Kara. Vezető kutató: Dr. Feldmann Ádám (adam.feldmann@aok.pte.hu)

 

EGÉSZSÉGMAGATARTÁS KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport az egészségmagatartás különböző aspektusainak vizsgálatával foglalkozik, különös tekintettel a mentális egészségre és a munka/tanulás–magánélet egyensúlyra. Kutatásaink gyakorlati hasznosíthatósága is fontos számunkra, ezért saját vizsgálati eredményeinkre alapozott beavatkozásokkal, programokkal igyekszünk elősegíteni a hallgatók és egészségügyi dolgozók számára az egészséges életvitel kialakítását és fenntartását, valamint a mindennapi kihívásokkal való megküzdést. Az egészségmagatartás biológiai-, fizikai és pszichoszociális dimenziói közötti kölcsönhatásokat elsősorban kérdőíves felmérés révén kutatjuk, de sok esetben alkalmazunk kvalitatív módszereket is. Vizsgálataink főként az orvos-, fogorvos és gyógyszerészképzésben résztvevőkre, illetve az egészségügyi dolgozók körére terjed ki. Kutatási körünkbe tartoznak még a hallgatók szakirány-választási preferenciái és egyetemi előmenetelét meghatározó tényezők is, valamint az interkulturális kompetenciát alakító tapasztalatok, hatások. Nyitottak vagyunk az érdeklődő hallgatók bevonására a kutatásokba, akár szakdolgozati, akár TDK, vagy PhD munka keretében. Tagok: Dr. Birkás Béla (vezető kutató, bela.birkas@aok.pte.hu), Dr. Faubl Nóra, Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Dr. Gács Boróka

 

KOGNITÍV IDEGTUDOMÁNYI KUTATÓCSOPORT

A csoport az idegtudomány és a kognitív pszichológia módszertanát kombinálva vizsgálja a humán viselkedést. Az alkalmazott módszertan integrálja a funkcionális képalkotás, az elektrofiziológia, és a pszichofizika módszertani megközelítéseit. A csoport tevékenységéből jelenleg három fő kutatási irány emelhető ki. Egyrészt, számos kísérletünk irányul az akut fájdalom és az akut mentális fáradtság neurokognitív jellemzőinek a megértésére. Másrészt, vizsgáljuk a napjainkban egyre elterjedtebb internet, illetve okostelefon függőség jelenségkörét. Fő kérdésünk az, hogy milyen strukturális és funkcionális idegrendszeri változásokat okoz az info-kommunikációs eszközök túlzott, függőséggel azonosítható használata. Végül, egy külön laboratórium végez kiterjedt kutatást virtuális valóságban végzett feladatokkal. A virtuális valóság létrehozása során az emberi test egyidőben egyszerre két helyen is megjelenhet. Kutatásainkban a mesterségesen létrehozott saját test egyidejű megkettőződésének normál és pszichopatológiai jelenségeit vizsgáljuk klinikai és normál populációban egyaránt. Csoportunk szívesen fogad jelentkezéséket PhD hallgatói munkakörbe, illetve fogadja egyetemi hallgatók csatlakozását a tudományos diákköri kutatásokhoz. Tagok: Dr. Csathó Árpád (vezető kutató, arpad.csatho@aok.pte.hu), Dr. Darnai Gergely (vezető kutató, darnai.gergely@pte.hu), Prof. Dr. Kállai János (tanácsadó, janos.kallai@aok.pte.hu), Matuz András, Simon Eszter, Dr. Szolcsányi Tibor