Oktatásmódszertani kurzus

Korszerű oktatási módszerek megismerése és oktatói készségek fejlesztése

A kurzusról röviden

Az oktatásmódszertani kurzus során olyan oktatói/pedagógiai skillek fejlesztése történik, amelyek az eredményesebb oktatáshoz, tanításhoz járulnak hozzá. Kutatási tapasztalataink ugyanis azt mutatják, hogy a magasra értékelt és az oktatók által birtokolt szaktudás hallgatóknak való átadása e skillek hiányában nem tud eredményesen megvalósulni. A képzés felkészít az oktatási-nevelési feladatokkal összefüggő komplex kihívásokra, valamint a konfliktushelyzetekre és azok kezelésére is. A kurzus keretein belül kiemelten egyrészt az oktatási feladatok ellátásához szükséges pedagógiai-módszertani ismeretek közvetítése, másrészt az oktatói szerep tisztázása történik meg.

A kurzus célja, hogy a hallgatói tanulási és az oktatói tanítási élményt növelni tudják az oktatók, illetve, hogy partnerré váljanak az oktatási-tanulási folyamatban. Ezek érdekében a résztvevők többek között új tanulási paradigmával és oktatási módszerekkel ismerkednek meg a kurzus keretei között, amelyeket a mindennapi oktatási tevékenységük végzése közben alkalmazni is tudnak a későbbiekben. A kurzus épít a résztvevők önállóságára és az egymástól való tanulásra, valamint lehetőséget nyújt az elméleti ismeretek gyakorlatban való kipróbálására is. Az oktatmásmódszertani kurzusra várjuk fejlődni vágyó oktatóinkat.

Főbb témakörök

 • oktatói szerepkörök
 • hallgatói elvárások a képzéssel és az oktatókkal kapcsolatban - az eredményes oktatás kritériumai
 • oktatási módszerek megismerése
 • tanulási kultúra
 • fegyelem és figyelem
 • soft skillek (empátia, stresszkezelés, interkulturális érzékenység) – konfliktuskezelés
 • hallgatói felelősségvállalás
 • a vizsgáztatás módszertana
 • feedback (oktatói és hallgatói)

Kiknek ajánljuk

 • PhD hallgatóknak, akik már részt vesznek az oktatásban, vagy részt fognak majd venni az oktatásban
 • mindenkinek, aki oktatói munkakörben dolgozik akár elméleti, akár klinikai közegben
 • aki tanársegédi kinevezésre pályázik (lásd PTE ÁOK szakmai előmeneteli kritériumainak és az oktatói munkakörre vonatkozó pályázat elbírálási rendjének szabályzata)
 • aki adjunktusi kinevezésre pályázik (lásd PTE ÁOK szakmai előmeneteli kritériumainak és az oktatói munkakörre vonatkozó pályázat elbírálási rendjének szabályzata)

A kurzus interaktív jellege aktív részvételt kíván a résztvevőtől és a teljesítés csak akkor valósul meg, ha a résztvevő mindhárom nap hiányzás nélkül jelen van.

A kurzus vezető oktatói, az OOKT állandó munkatársai

Dr. Czopf László
a kurzus vezetője

KK I. sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. Csaba Gergely

ÁOK Magatartástudományi Intézet

Dr. Faubl Nóra

ÁOK Magatartástudományi Intézet

Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna
a kurzus vezetője

ÁOK Magatartástudományi Intézet

Dr. Gács Boróka

ÁOK Magatartástudományi Intézet

Hartung István

ÁOK Magatartástudományi Intézet

Dr. Varga Zsuzsanna

ÁOK Magatartástudományi Intézet

További oktatók

Dávidovics Anna

ÁOK Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Eklicsné Dr. Lepenye Katalin

ÁOK Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Halász Renáta

ÁOK Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó

ÁOK Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Dr. Hild Gabriella

ÁOK Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Dr. Kránicz Rita

ÁOK Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Dr. Németh Timea

ÁOK Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Dr. Szabó István

ÁOK Élettani Intézet

Szántóné Dr. Csongor Alexandra

ÁOK Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Dr. Takátsy Anikó

ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

Tempfliné Pirisi Katalin

ÁOK Biofizikai Intézet