Módszertani Morzsák

„Módszertani Morzsák”

Módszertani képzés sorozat

 

A képzési sorozat célja:

A PTE ÁOK oktatóinak szóló képzések, melyek alapvető célja az orvos-, illetve fogorvosképzéssel kapcsolatos elméleti ismeretek, az oktatás során alkalmazható praktikus megoldások és korszerű módszertani elemek, valamint fontos kutatási eredmények ismertté tétele. Reményeink szerint mindezekkel fejleszthetjük az oktatás minőségét, mely végső soron hozzájárulhat ahhoz, hogy a minél jobb és felkészültebb általános orvos és fogorvos kollégák kerüljenek ki a Karról.

A képzési sorozat módszertana:

A „morzsa” kifejezésnek megfelelően a program rövid, egy-egy kisebb témára fókuszált, egymással nem összefüggő alkalmak sorozata. Egy alkalom maximum 60 perc időtartamú. Az egyes alkalmak konkrét módszertana részben eltérő lehet, azonban alapvetően egy rövid elméleti bevezetővel kezdődnek, majd egy-két interaktív feladat kapcsán segítik elmélyíteni a hallottakat, végül lehetőség van diszkusszióra.
A résztvevő oktatók érdeklődésének megfelelően a témák az őszi szemesztertől bővíthetők.

A képzési sorozat tartalma:

Az egyes témák öt nagyobb terület alá tartoznak az alábbi célkitűzésekkel.

TÉMATERÜLET CÉL
Elméletek Az orvosképzés tudományterületében elterjedt, az oktatással, illetve a tanulással kapcsolatos elméletek bemutatása praktikus megfontolásokkal.
Eszközök Digitális eszközök és online platformok bemutatása és alkalmazási lehetőségeik megismertetése.
Módszertanok Bizonyítékokon alapuló oktatási módszertanok bemutatása, alkalmazási lehetőségeik feltérképezése.
Értékelés Korszerű számonkérési módszertanok bemutatása, jelenleg alkalmazott értékelési módszerek fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata.
Kutatások Orvos- és fogorvosképzéssel kapcsolatos nemzetközi és hazai vizsgálati eredmények bemutatása.

A képzési sorozat oktatói:

Az egyes alkalmak lebonyolítását az ÁOK Magatartástudományi Intézetének Orvosi Oktatásfejlesztési és Kommunikációs Tanszéke (OOKT) végzi. A képzés szakmai koordinátora Dr. Csaba Gergely (OOKT), szakmai lektora Dr. Fischer Krisztina (Harvard Medical School).
Témától függően különböző szakértők vesznek részt az oktatásban, így az OOKT munkatársain kívül a Kar és az Egyetem többi egységének oktatói, és egyes esetekben külső intézményekből felkért előadók is csatlakoznak.

Tervezett program a 2023/24 tanév tavaszi szemeszterére:

IDŐPONT HELYSZÍN TÉMATERÜLET MORZSA OKTATÓ(K)
2023.09.27.
15:00-16:00
Zoom Elméletek Bizonyítékokon alapuló tanulási stratégiák az oktatók szemszögéből: spaced repetition és interleaving Csaba Gergely,
Gács Boróka

 
2023.11.16.
15:00-16:00
Zoom Kutatások "Medical Education" mint tudományterület áttekintése, publikálási lehetőség Fischer Krisztina
2024.01.31.
15:00-16:00
Személyes Értékelés Objektív strukturált klinikai vizsgáztatás (OSCE) módszertana, első tapasztalatok a PTE ÁOK-on Czopf László,
Sebők Judit
2024.03.07.
15:00-16:00
Személyes Módszertanok Kiscsoportos jelenléti oktatás változatos formái Takátsy Anikó
2024.05.08.
15:00-16:00
Személyes Eszközök Slido digitális platform alkalmazása az oktatásban Dombi Judit (Digitális Oktatás- és Tanulástámogató Központ)

A tervezett programokkal kapcsolatban előfordulhatnak változások, melyekről lehetőség szerint mihamarabbi tájékoztatást küldünk.

Azon alkalmak helyszíne, melyek személyes jelenlét mellett lesznek megtartva, a képzés előtt kerülnek kihirdetésre.

Jelentkezés:

Jelentkezés a soron következő programra az alábbi linken lehetséges: https://forms.office.com/e/ppmmcR01RX