Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

Szakdolgozati témák

A betegek érzelmi-kognitív reakcióinak hatása az orvos-beteg kapcsolatra
Témavezető: dr. Birkás Béla egyetemi adjunktus

Életesemények, személyiségfejlődés szerepe a későbbi egészségmagatartás kialakulásában
Témavezető: dr. Birkás Béla egyetemi adjunktus

Darwini medicina: a modern evolúcióelmélet hatása az egyes kórképek megértésében
Témavezető: dr. Birkás Béla egyetemi adjunktus

A kognitív kontroll neuropszichológiai vizsgálata
Témavezető: dr. Csathó Árpád egyetemi docens

Orvosi szakirány és munkahelyválasztási preferenciák – merre tartanak a jövő orvosai?
Témavezető: dr. Faubl Nóra tudományos munkatárs

Egészségügyi ellátás multikulturális környezetben – kihívások és lehetőségek
Témavezető: dr. Faubl Nóra tudományos munkatárs

Funkcionális és strukturális MRI eljárások a neuropszichológiai alapkutatásban
Témavezető: dr. Feldmann Ádám egyetemi tanársegéd

Honnan jött és merre tart a magyar orvostársadalom?
Témavezető: dr. Füzesi Zsuzsanna egyetemi tanár

A drogok és a drogfogyasztók megítélése orvostanhallgatók körében
Témavezető:  dr. Füzesi Zsuzsanna egyetemi tanár

Egészségesen Manipuláltan (Az egészségmagatartás és a reklámok kapcsolata)
Témavezető:  dr. Füzesi Zsuzsanna egyetemi tanár

A hallgatói elégedettség kvantitatív és kvalitatív analízise
Témavezető: dr. Füzesi Zsuzsanna egyetemi tanár
                      dr. Feldmann Ádám egyetemi tanársegéd

Az érzelmi intelligencia hatása az orvos-beteg kapcsolatra
Témavezető: dr. Gács Boróka tudományos segédmunkatárs

Hipnózistalan hipnózis az orvoslásban, a szuggesztív kommunikáció szerepe a gyógyító folyamatban
Témavezető: dr. Gács Boróka tudományos segédmunkatárs

Reprodukciós zavarokkal kapcsolatos pszichológiai faktorok, az életminőség változása
Témavezető: dr. Gács Boróka tudományos segédmunkatárs

Egészségállapot és gondolkodásmód: a kreatív életvitel feltételei
Témavezető: dr. Kállai János egyetemi tanár

Egészséges személyek pszichológiai funkcióinak vizsgálata agyi képalkotó eljárással (fMRI)
Témavezető: dr. Kállai János egyetemi tanár

Hippocampus függő tanulási formák és stratégiák
Témavezető: dr. Kállai János egyetemi tanár

Prefrontális kortex szerepe viselkedésgátlásban
Témavezető: dr. Kállai János egyetemi tanár

Temporális lebeny epilepszia neuropszichológiája
Témavezető: dr. Karádi Kázmér egyetemi docens

Parkinson-kór neuropszichológiája
Témavezető: dr. Karádi Kázmér egyetemi docens

Agylézió hatásának modellezése mesterséges neurális hálózaton
Témavezető: dr. Karádi Kázmér egyetemi docens

Gondolati képalkotás neuropszichológiája
Témavezető: dr. Karádi Kázmér egyetemi docens

Fogászati félelmek összefüggései és hatásai az ellátásban
Témavezető: dr. Kerekes Zsuzsanna egyetemi tanársegéd
                      dr. Szántó Ildikó  egyetemi adjunktus
                     (Magatartástudományi Intézet - Fogászati és Szájsebészeti Klinika)

A kiégés (burnout) jelensége az egészségügyi ellátásban
Témavezetődr. Kerekes Zsuzsanna egyetemi tanársegéd

A különböző genetikai beavatkozások (lehetséges) alkalmazásának etikai kérdései
Témavezető: dr. Laki Beáta  egyetemi tanársegéd

A mesterséges intelligencia orvosi alkalmazásaival kapcsolatos etikai kérdések vizsgálata
Témavezető: dr. Laki Beáta  egyetemi tanársegéd

Abortuszpolitikai rendelkezések változásai és etikai vonatkozásuk
Témavezető: dr. Laki Beáta  egyetemi tanársegéd

A placebohatás szerepe a gyógyításban és a placebohasználat etikai kérdései
Témavezetődr. Szolcsányi Tibor egyetemi adjunktus

Alkalmazkodási zavar és poszttraumás stressz miokardiális infarktust követően
Témavezető:  dr. Tiringer István egyetemi adjunktus

2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő betegek adherenciáját befolyásoló tényezők
Témavezető:  dr. Tiringer István egyetemi adjunktus

A szomatizációs tünetek krónikussá válását befolyásoló pszichoszociális tényezők
Témavezető:  dr. Tiringer István egyetemi adjunktus

Stresszkezelés, pszichológiai prevenció, egészségpszichológia lehetőségei az orvosi gyakorlatban
Témavezető: dr. Varga József egyetemi adjunktus

Pszichológiai stresszorok és kezelésük az orvosképzésben
Témavezetődr. Varga József egyetemi adjunktus

Az orvostanhallgatók pszichológiai jólléte
Témavezetődr. Varga József egyetemi adjunktus