Szakdolgozati témák

Kedves Hallgatók,

köszönjük érdeklődésüket szakdolgozati témáink iránt. Oktatóink örömmel fogadnak minden jelentkezést, és nyitottak a meghirdetett témákkal kapcsolatos megbeszélésekre. Természetesen, amennyiben a témavezető úgy dönt, egyéni téma kidolgozására is lehetőséget biztosítunk. A Magatartástudományi Intézet széleskörű lehetőségeket kínál szakdolgozati témák tekintetében: a mindennapi orvosi gyakorlathoz kapcsolódó társadalmi-, etikai-, interperszonális- és egyéni jelenségkörök mind előkerülnek az alábbi témajegyzékben.

  1. A témavezetői feladatok vállalásakor előnyben részesülnek a 10., vagy korábbi aktív szemeszterükben lévő hallgatók, hiszen több idő jut a szakdolgozat kidolgozására.
  2. A Magatartástudományi Intézet munkatársai elsősorban olyan konzulensi kérelmeket fogadnak be, melyek legalább két félévvel a tervezett leadási határidő előtt kerülnek benyújtásra. Egyéni mérlegelést követően, természetesen, ettől eltérő esetben is lehet vállalni a szakdolgozati témavezetést.
  3. Erősen javasoljuk, hogy minden szakdolgozó egyúttal TDK-hallgatóként is regisztrálja magát.
  4. A konzulensi nyilatkozat aláírását megelőzően, a hallgató teljeskörű tájékoztatásban részesül az elvárásokról, a feladatokról, határidőkről, illetve a szakdolgozati értékelés szempontjairól.
  5. Amennyiben a szakdolgozó hosszabb ideig nem jelentkezik témavezetőjénél, és annak megkeresésére sem reagál megfelelő időn belül, úgy a témavezető a szakdolgozati konzulensi feladatoktól visszaléphet, illetve dönthet úgy, hogy nem fogadja el a szakdolgozatot.
  6. A szakdolgozatok véglegesítése után, egy absztrakt leadását kérjük még a hallgatóktól. Erre a bírálók felkérése, illetve az Intézetben folyó témavezetői munka bemutatása miatt van szükség.

Formai követelmények: A formai követelmények megegyeznek a szakdolgozat formai követelményeivel. Az absztrakt maximum 200 szó hosszúságú lehet, és lehetőség szerint az alábbi részeket tartalmazza: Kérdésfeltevés/Elméleti keret; Módszer; Eredmények; Konklúzió

Korai életkörülmények és az életmód hatása az ún. non-communicable diseases-ek esetében
Témavezető: dr. Birkás Béla egyetemi docens

Az orvosi beavatkozásokkal szembeni félelem hatása a fájdalomélményre
Témavezetők: dr. Birkás Béla egyetemi docens - dr. Csathó Árpád egyetemi docens - dr. Gács Boróka tudományos munkatárs

Korai környezet minőségének összefüggése a Viselkedéses Immunrendszer működésével
Témavezetők: dr. Birkás Béla egyetemi docens - dr. Gács Boróka tudományos munkatárs

Félelmi és undor reakciók az orvosi beavatkozásokkal szemben – kiváltó tényezők, rizikófaktorok és kezelési lehetőségek
Témavezető: dr. Birkás Béla egyetemi docens

Krónikus betegségek pszichoszociális hatásai, és következményei a mentális egészségre  Témavezető: dr. Birkás Béla egyetemi docens

A kognitív kontroll neuropszichológiai vizsgálata
Témavezető: dr. Csathó Árpád egyetemi docens

Orvosi szakirány és munkahelyválasztási preferenciák – merre tartanak a jövő orvosai?
Témavezető: dr. Faubl Nóra tudományos munkatárs

Egészségügyi ellátás multikulturális környezetben – kihívások és lehetőségek
Témavezető: dr. Faubl Nóra tudományos munkatárs

Honnan jött és merre tart a magyar orvostársadalom?
Témavezető: dr. Füzesi Zsuzsanna egyetemi tanár

A drogok és a drogfogyasztók megítélése orvostanhallgatók körében
Témavezető:  dr. Füzesi Zsuzsanna egyetemi tanár

Egészségesen Manipuláltan (Az egészségmagatartás és a reklámok kapcsolata)
Témavezető:  dr. Füzesi Zsuzsanna egyetemi tanár

Oktatói munka és szakmai gyakorlatok hallgatói véleményezésének kvantitatív és kvalitatív analízise
Témavezetők: dr. Füzesi Zsuzsanna egyetemi tanár - dr. Csaba Gergely PhD hallgató 

Az érzelmi intelligencia hatása az orvos-beteg kapcsolatra
Témavezető: dr. Gács Boróka tudományos munkatárs

Hipnózistalan hipnózis az orvoslásban, a szuggesztív kommunikáció szerepe a gyógyító folyamatban
Témavezető: dr. Gács Boróka tudományos munkatárs

Orvostanhallgatók mentális egészsége
Témavezető: dr. Gács Boróka tudományos munkatárs

Pszichoszociális stressz, a korai maladaptív sémák szerepe krónikus bőrbetegségekben
Témavezető: dr. Gács Boróka tudományos munkatárs - Major Jutta klinikai szakpszichológus - dr. Birkás Béla egyetemi docens

PszichoEtika: A morális felelősség és értékek szerepe a mentális egészségben
Témavezető: dr. Gács Boróka tudományos munkatárs - dr. Laki Beáta egyetemi adjunktus

Reprodukciós zavarokkal kapcsolatos pszichológiai faktorok, az életminőség változása
Témavezető: dr. Gács Boróka tudományos munkatárs

Egészségállapot és gondolkodásmód: a kreatív életvitel feltételei
Témavezető: dr. Kállai János egyetemi tanár

Egészséges személyek pszichológiai funkcióinak vizsgálata agyi képalkotó eljárással (fMRI)
Témavezető: dr. Kállai János egyetemi tanár

Hippocampus függő tanulási formák és stratégiák
Témavezető: dr. Kállai János egyetemi tanár

Prefrontális kortex szerepe viselkedésgátlásban
Témavezető: dr. Kállai János egyetemi tanár

Parkinson-kór neuropszichológiája
Témavezető: dr. Karádi Kázmér egyetemi docens

Fogászati félelmek összefüggései és hatásai az ellátásban
Témavezető: dr. Kerekes Zsuzsanna egyetemi tanársegéd - dr. Szántó Ildikó  egyetemi adjunktus (Magatartástudományi Intézet - Fogászati és Szájsebészeti Klinika)

A kiégés (burnout) jelensége az egészségügyi ellátásban
Témavezető: dr. Kerekes Zsuzsanna egyetemi tanársegéd

A különböző genetikai beavatkozások (lehetséges) alkalmazásának etikai kérdései
Témavezető: dr. Laki Beáta  egyetemi adjunktus

A mesterséges intelligencia orvosi alkalmazásaival kapcsolatos etikai kérdések vizsgálata
Témavezető: dr. Laki Beáta  egyetemi adjunktus

Abortuszpolitikai rendelkezések változásai és etikai vonatkozásuk
Témavezető: dr. Laki Beáta  egyetemi adjunktus

Embriókutatás és a tudományos haladás viszonyának etikai mérlege
Témavezető: dr. Laki Beáta egyetemi adjunktus

Pszichológiai állapotok detektálása gépi tanulással
Témavezető: dr. Matuz András tudományos munkatárs 

A placebohatás szerepe a gyógyításban és a placebohasználat etikai kérdése
Témavezető: dr. Szolcsányi Tibor egyetemi adjunktus

Alkalmazkodási zavar és poszttraumás stressz miokardiális infarktust követően
Témavezető:  dr. Tiringer István egyetemi adjunktus

2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő betegek adherenciáját befolyásoló tényezők
Témavezető:  dr. Tiringer István egyetemi adjunktus

A szomatizációs tünetek krónikussá válását befolyásoló pszichoszociális tényezők
Témavezető:  dr. Tiringer István egyetemi adjunktus

Tudomány és áltudomány
Témavezető:  dr. Tuboly Ádám Tamás  tudományos munkatárs

Huszadik századi tudománytörténet
Témavezető:  dr. Tuboly Ádám Tamás  tudományos munkatárs

Az orvosbölcsészet módszere és fogalmai 
Témavezető:  dr. Tuboly Ádám Tamás  tudományos munkatárs

Tudományszociológia: tudomány és társadalom viszonya
Témavezető:  dr. Tuboly Ádám Tamás  tudományos munkatárs

A tudománykommunikáció célja és etikája
Témavezető:  dr. Tuboly Ádám Tamás  tudományos munkatárs