« Oktatás

Sürgősségi orvostan

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Kanizsai Péter László (kanizsai.peter@pte.hu), egyetemi docens

Sürgősségi Orvostani Tanszék

Tárgyadatok

Kód: OGF-SUO-T  |  1 kredit  |  Gyógyszerész |  Fakultatív modul  |  Őszi

Előfeltétel: OGO-KL1-T teljesített

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 150 fő

Tematika

A sürgősségi szemlélet bemutatása, alapjainak elsajátítása, az akut jellegű ellátás különbözőségeinek megértése és gyakorlati implementációja. Cél a sürgősségi elvek megértése, a fókuszált vizsgálatokon, fókuszált és rizikóalapú ellátáson alapuló megközelítés ismertetése. Fontos a csapatszemlélet elsajátítása, egy olyan ellátási lánc megismerése, mely a sürgősségi időkeretek közt, azaz a rendelkezésre álló 24 óra alatt - biztonságos és betegközpontú ellátást nyújt.

Előadások

 • 1. A sürgősségi ellátás története, sürgősségi szemlélet, strukturált kommunikáció - Dr. Kanizsai Péter László
 • 2. Prehospitális aspektusok - Dr. Bóna Ernő
 • 3. Triázs, team munka - Dr. Kanizsai Péter László
 • 4. Sürgősségi tünetegyüttesek - Dr. Szilágyi Csilla
 • 5. Fájdalom szindrómák - Dr. Labudek Renáta
 • 6. Beérkezéstől az intervencióig (ACS és stroke ellátás sürgősségi aspektusai) - Dr. Merész Márton
 • 7. Környezeti balesetek - Dr. Borbély Andrea Ágnes
 • 8. Súlyos sérült ellátása - Dr. Kanizsai Péter László
 • 9. Gyermeksürgősség - Dr. Bánfai Gábor László
 • 10. Toxikológiai alapok - Dr. Bóna Ernő
 • 11. Szepszis a sürgősségen - Dr. Kanizsai Péter László
 • 12. Interaktív konzultáció a hazai egyetemi sürgősségi osztályok bevonásával - Dr. Kanizsai Péter László

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Richard V. Aghababian: A sürgősségi orvoslás alapjai

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Teszt

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egyéni egyeztetés az oktatóval

Vizsgakérdések

PTE Sürgősségi Orvostani Tanszék honlap

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói