« Oktatás

Sürgősségi orvostan - gyakorlati készség fejlesztés

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Kanizsai Péter László (kanizsai.peter@pte.hu), egyetemi docens

Sürgősségi Orvostani Tanszék

Tárgyadatok

Kód: OOF-GKU-T  |  2 kredit  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  Minden félévben

Előfeltétel: OOP-SPR-T teljesített , OOR-BEL-T teljesített

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 20 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 20 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

A kurzus célja, hogy a hallgatók a műszakban zajló,a sürgősségi alapelveken nyugvó betegellátásban történő aktív részvétel során gyakorlati készségeiket bővítsék és elmélyítsék. A hallgatók a műszak során jelenléti ívet vezetnek, amit mindig az adott műszak szakorvosa igazol le A tantárgy elfogadásához összesen 20 óra gyakorlatot kell teljesíteni, minimum 3 részletben.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Lásd vizsgakérdések
 • 2. Lásd vizsgakérdések
 • 3. Lásd vizsgakérdések
 • 4. Lásd vizsgakérdések
 • 5. Lásd vizsgakérdések
 • 6. Lásd vizsgakérdések
 • 7. Lásd vizsgakérdések
 • 8. Lásd vizsgakérdések
 • 9. Lásd vizsgakérdések
 • 10. Lásd vizsgakérdések
 • 11. Lásd vizsgakérdések
 • 12. Lásd vizsgakérdések
 • 13. Lásd vizsgakérdések
 • 14. Lásd vizsgakérdések
 • 15. Lásd vizsgakérdések
 • 16. Lásd vizsgakérdések
 • 17. Lásd vizsgakérdések
 • 18. Lásd vizsgakérdések
 • 19. Lásd vizsgakérdések
 • 20. Lásd vizsgakérdések

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Sürgősségi Orvostan tantárgy egyetemi tananyag

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

- A hallgatónak összesen legalább 20 óra gyakorlatot kell teljesíteni, minimum 3 részletben.
- Ez alatt az idő alatt részt vesz az ügyeleti orvosi ellátásban, és az oktató felügyelete mellett lehetőség szerint minél több klinikai készséget gyakorol.
- A műszakokban legkésőbb éjfélig töltött idő számít be a gyakorlatba.
- A kurzus végén 5 kötelezően elsajátítandó és minimum 3 szabadon választott elsajátított készségről kell gyakorlati vizsga során beszámolnia.

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Oktatóval való egyeztetés alapján. Minden hiányzást pótolni kell.

Vizsgakérdések

Kötelezően elsajátítandó készségek:
1. Strukturált kommunikáció (SBAR, ISBAR)
2. ABCD szerinti állapotfelmérés
3. Triázs menetének ismerete
4. Fókuszált anamnézis, fókuszált panaszok felvétele
5. Fókuszált betegvizsgálat
6. Manuális légútbiztosítás
7. Légzés támogatás (BMV)
8. Mechanikus keringéstámogatás (head tilt, sz.e. CPR)
9. Defibrillálás, kardioverzió
10. Oxigénterápia
11. Monitorizálás (EKG, SpO2, vényomás, szöveti perfúzió)
12. Korai figyelmeztető jelek ismerete (EWS)
Szabadon választható készségek:
1. Infraglottikus és szupraglottikus légútbiztosítás.
2. Noninvazív és invazív lélegeztetés az ellátás korai szakaszában.
3. Invazív technikák megismerése (centrális véna biztosítása, artéria punkció, kanülálás, mellkasi detenzionálás)
4. Gyógyszeres keringéstámogatás
5. Mechanikus keringéstámogatás (mellkaskompressziós eszközök, ECMO elmélete)
6. A helyi érzéstelenítés módszerei
7. Mintavétel laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálatokhoz
8. Artéria katéterezése (percutan a. radialis katéterezés )
9. Gasztrointesztinális beavatkozások (nazogasztrikus szonda lehelyezése)
10. Team szemlélet, nem technikai skillek ismerete
11. Fókuszált ultrahang vizsgálatok

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Bánfai Gábor László
 • Dr. Bóna Ernő
 • Dr. Borbély Andrea Ágnes
 • Dr. Kanizsai Péter László
 • Dr. Labudek Renáta
 • Dr. Merész Márton
 • Dr. Sparas Ákos
 • Dr. Szilágyi Csilla