« Oktatás

Sürgősségi orvostan

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Kanizsai Péter László (kanizsai.peter@pte.hu), egyetemi docens

Sürgősségi Orvostani Tanszék

Tárgyadatok

Kód: OOS-OXY-T  |  2 kredit  |  Általános orvos |  Szigorló modul  |  Minden félévben

Előfeltétel: A  -"szigorló" év megkezdésének feltétele az alapozó, pre-klinikai és klinikai modulok teljesítése.- teljesített

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 60 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 60 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 25 fő

Tematika

A képzés célja, hogy betekintést nyújtson a sürgősségi szemlélet alapján történő beteghez integrált ellátási formába. A hallgatónak legyen lehetősége megismerni az allokációs elveken keresztül a triázs menetét és értelmét, a fókuszált betegvizsgálatot, beleértve az ABCD szemléletet, az ágymelletti (point-of-care) labor és képalkotó vizsgálatokat. Célunk, hogy a képzésben résztvevők megismerjék a sürgősségi betegutakat, a döntéshozatalt, az ellátórendszer működését nehezítő körülményeket, a krízis menedzsment alapjait.

Gyakorlati foglalkozások

1. Kommunikációs alapelvek
2. Triázs
3. Fájdalom tünetegyüttes
4. Súlyos sérült ellátása
5. Végtagsérülések ellátása
6. Vérzéses állapotok menedzselése
7. Stroke és ACS ellátás
8. Toxikológiai alapok
9. CPR
10. A sürgősségi ellátás nem megfelelő igénybevétele az orvos szemével.
11. A sürgősségi ellátás nem megfelelő igénybevétele a beteg és a hozzátartozó szemével.
12. A sürgősségi ellátás jogi aspektusai

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Strukturált kommunikáció (SBAR, ISBAR)
 • 2. ABCD szerinti állapotfelmérés
 • 3. Triázs menetének ismerete
 • 4. Fókuszált anamnézis, fókuszált panaszok felvételen
 • 5. Fókuszált betegvizsgálat
 • 6. Manuális légútbiztosítás
 • 7. Légzés támogatás (BMV)
 • 8. Mechanikus keringéstámogatás (head tilt, sz.e. CPR)
 • 9. Defibrillálás, kardioverzió
 • 10. Oxigénterápia
 • 11. Monitorizálás (EKG, SpO2, vényomás, szöveti perfúzió)
 • 12. Korai figyelmeztető jelek ismerete (EWS)
 • 13. Infraglottikus és szupraglottikus légútbiztosítás.
 • 14. Noninvazív és invazív lélegeztetés az ellátás korai szakaszában.
 • 15. Invazív technikák megismerése (centrális véna biztosítása, artéria punkció, kanülálás, mellkasi detenzionálás)
 • 16. Gyógyszeres keringéstámogatás
 • 17. Mechanikus keringéstámogatás (mellkaskompressziós eszközök, ECMO elmélete)
 • 18. A helyi érzéstelenítés módszerei
 • 19. Mintavétel laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálatokhoz
 • 20. Artéria katéterezése (percutan a. radialis katéterezés )
 • 21. Gasztrointesztinális beavatkozások (nazogasztrikus szonda lehelyezése)
 • 22. Team szemlélet, nem technikai skillek ismerete
 • 23. ..
 • 24. ..
 • 25. ..
 • 26. ..
 • 27. ..
 • 28. ..
 • 29. ..
 • 30. ..
 • 31. ..
 • 32. ..
 • 33. ..
 • 34. ..
 • 35. ..
 • 36. ..
 • 37. ..
 • 38. ..
 • 39. ..
 • 40. ..
 • 41. ..
 • 42. ..
 • 43. ..
 • 44. ..
 • 45. ..
 • 46. ..
 • 47. ..
 • 48. ..
 • 49. ..
 • 50. ..
 • 51. ..
 • 52. ..
 • 53. ..
 • 54. ..
 • 55. ..
 • 56. ..
 • 57. ..
 • 58. ..
 • 59. ..
 • 60. ..

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

RV-Aghababian:A Sürgősségi orvoslás alapjai. Medicina kiadó 2017
Bogár Lajos: Érzéstelenítés - Esetfantáziák vészhelyzetekről medikusoknak és fiatal orvosoknak, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2010.
Bogár Lajos: Intenzív - Egy pályakezdés esetfantáziái, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013.

A félév elfogadásának feltételei

A gyakorlati idő 80%-ának teljesítésének.

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egyéni pótlással.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Bánfai Gábor László
 • Dr. Bóna Ernő
 • Dr. Borbély Andrea Ágnes
 • Dr. Kanizsai Péter László
 • Dr. Labudek Renáta
 • Dr. Merész Márton
 • Dr. Rodek Gyula
 • Dr. Sparas Ákos
 • Dr. Szilágyi Csilla