Feladatok

Az orvosoknak szakmai feladataik ellátása során nem csak gyógyító, hanem megelőző, egészségnevelő feladata és kötelessége is van. Az egészséges életmód, az egészségfejlesztés kulcsfontosságú a társadalom és az egyén számára. Erre a hallgatók felkészülését az orvosképzés biztosítja, melyből központunk is jelentős szerepet vállal.

Az Általános Orvostudományi Kar hallgatói kreditpontos kurzusok keretében sajátíthatják el az egészséges testedzés követelményeit. A testnevelés és sportfoglalkozások biztosítják az egyetemisták számára a rendszeres testedzés lehetőségét. Szeretnénk elérni, hogy a leendő orvosoknak, gyógyszerészeknek életmódjukká váljon a rendszeres testedzés és az egyetem befejezése után  edzettségi állapotuk tegye lehetővé a felelősségteljes helytállást a szakmai munkájuk során.

A dolgozók és családtagjaik számára is szervezünk szabadidős programokat.

Feladatköre:

  1. A testnevelés, mint kritériumtárgy oktatása a magyar és az idegen nyelvű hallgatók számára.
  2. A testnevelés, mint szabadon választható tárgy oktatása a kritérium követelmények teljesítése után.
  3. A kreditpontos kurzusok keretében az egészséges testedzés elméleti és gyakorlati elsajátítását tesszük lehetővé.
  4. A Medikus Sportegyesület, Medikus Sportkör keretein belül biztosítjuk a rendszeres testedzés és versenyzés lehetőségét.
  5. Támogatjuk és segítjük a nemzetközi és hazai versenyeken a Magyarország, illetve a Pécsi Tudományegyetem színeiben induló ÁOK-s sportolókat.
  6. Szolgáltatásainkkal hozzájárulunk az egyetemi polgárok és hozzátartozóik egészséges életmódjának kialakításához.