Rólunk

A PTE ÁOK Testnevelés- és Mozgásközpont két alapvető feladata a tanrendi testnevelés és a sportszolgáltatás biztosítása az Általános Orvostudományi Kar hallgatóinak, illetve sportprogramok szervezése a dolgozóknak és családtagjainak. Félévente több hétvégi családi sportrendezvényt, versenyt hirdetünk, mely során figyelembe vesszük az eltérő korosztályok érdeklődési köreit is. Sí-, vízi- és természetjáró táborok vezetésével segítjük az egészséges életmód terjesztését.

A sport társadalmi érték, az egyetemes kultúra része. A rendszeres testedzés egészségmegőrző funkciója, személyiségformáló szerepe miatt az értelmiség életvitelében meghatározó szerepet kell játszania, mivel viselkedésmintát közvetítenek a társadalom tagjai számára. Fontos, hogy az egyetemek, így a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara is közvetítse ezt az értékrendet, melynek megvalósulásáért küzdünk a mindennapi munkánk során.

Oktatás

Négy féléves kritérium tantárgyként végezzük a tanrendben szereplő testnevelés oktatást, mely során közel harminc sportág szerepel a kínálati listán. A kritérium követelmények teljesítése után minden félévben lehetősége van a hallgatóknak szabadon választható tárgyként a testnevelés kurzust felvenni egészen a tanulmányaik befejezéséig is. Fakultatív modulként oktatjuk „Az egészséges testedzés követelményei” című elméleti és több elméletet és gyakorlatot is magában foglaló kurzusokat, melyek felvétele és teljesítése után kredit pontokat szerezhetnek a hallgatók.

Szolgáltatások

A sportszolgáltatás elsősorban a szabadidősport területére korlátozódik. A hallgatói igényeket előtérbe helyezve segítjük a sportprogramok megszervezését. Biztosítjuk a sporthét keretében illetve az azon kívül szervezett versenyek, bajnokságok sportprogramok szakmai és tárgyi feltételeit. Minden évben edzők, testnevelők vezetésével egész szezonban szakmai segítséget nyújtunk az ÁOK-s csapatok felkészüléséhez a karok közötti-, a szakszövetségi bajnokságokra és a Medikus Kupára.

Támogatjuk a versenysportban jeleskedő hallgatóinkat. Segítünk a MEFOB-on a Pécsi Tudományegyetemet képviselő ÁOK-s sportolóknak. Figyelemmel kísérjük és támogatjuk a nemzetközi versenyeken teljesítő fiataljainkat.