Oktatás

 

Aerobic

A kurzus célja az izmok állóképességi erejének növelése fejlesztése, mindez kellemes zene kíséretében.

A fizikai és szellemi erőnlét fokozása különböző változatos feladatokkal történik: testhelyzet változtatásával, szimmetriával, mozgás kiterjedésének változtatásával, eszközök alkalmazásával, dinamikai szerkezeti jegyek változtatásával, személyre szabott feladatokkal, megfelelő terhelés biztosításával, változatos koreográfiával.

Aerobic pom pom

A cheerleading, modern sportág, amely a torna, az akrobatika és a tánc elemeit ötvözi. Lányok és Fiúk jelentkezését is várjuk. Hallgatóink tanóráinkon és plusz edzéseinken tanulják meg a pom-pom sportág alapjait. A minden évben megrendezésre kerülő Medikus kupán vesz részt csapatunk.

Atlétika

Az atlétika tantárgy mozgásanyagának gyakorlati ismereteinek megalapozása. A szaktárgy keretében ismerjék meg és sajátítsák el a hallgatók az atlétika mozgásanyagának a futások, az ugrások, a dobások helyes technikai végrehajtáshoz szükséges alapvető motoros képességeket. A képzés segítse elő, hogy a hallgatókban alakuljon ki a rendszeres edzésmunkához való igény és a fokozatosság szemlélete. A képzést követően a hallgatók rendelkezzenek az atlétika mozgásanyagának elsajátításához szükséges alapvető készségekkel, képességekkel és biztosítsa az atlétika sajátosságaiból adódó nevelési lehetőségek kihasználását.

Asztalitenisz

A kurzus célja, hogy a hallgatók a félév során ismerjék meg a sportág legfontosabb technikai és taktikai elemeit, a játék szabályait. A mozgásigény kielégítése, az általános kondicionális és koordinációs képességek javítása. A játék sok technikai és taktikai elemet tartalmaz, mint például ügyességet, jó reflexet és gyors helyzetfelismerést. Cél a közösségi szellem kialakítása és fejlesztése, a kikapcsolódás!

Balett

A balett a színpadi tánc egy formája, mely a mozgás, a mimika, valamint a zene kifejezőeszközeivel mutat be egy adott drámai cselekményt. A klasszikus balett főbb ismertető jegyei a spicc-technika, a lábak kifelé forgatása, a nagy nyújtások, valamint a kecses, folyamatos, és precíz mozdulatok.

Cross Training

Az edzésmódszer ötvözi az erőnléti gyakorlatokat, kardio-respiratorikus állapot fejlesztő feladatokat és a saját testsúlyos mozdulatokat. Az edzések lényegét a hasonló szemléletű sporttársakból álló közösségben végzett személyes fejlődés jelenti. A közösség tagjai arra törekednek, hogy jó hangulatú edzések során fokozzák fizikai fittségüket.

Fallabda

A sportág kialakulásának története ezt a játékot a börtönből származtatja, a rackets nevű játékot jelölve meg őseként. A játék születését az 1830-as évekre, Londonba teszik, ahol az iskolában a gyerekek egy kis teremben bemelegítés gyanánt ütögették a labdát, miközben a rackets-teremre vártak. A játék elnevezése a puha labda viselkedésére, az általa keltett hangeffektusra utal, mint a „pottyan” vagy a „tottyan”. A játék szabályait 1923-ban rögzítették, és a brit hadseregnek köszönhetően elkezdett terjedni a világban. 

A fallabda egy olyan ütős labdajáték, amelyet rendszerint két játékos játszik egy zárt pályán (pályaméretek eltérőek lehetnek). A játékot pontokra játszák. Az a cél, hogy az ellenfél olyan helyzetbe kerüljön, ahonnan már nem tudja (a szabálynak megfelelő módon) visszaütni a labdát. A labda a talajon csak egyszer pattanhat, a második pattanás a pont elveszítését jelenti. A labdának a főfalat minden ütéskor érinteni kell. A játék három nyert játszma megszerzéséig tart, egy játszma az új szabályok szerint 11 pont elnyeréséig folyik.

A Forbes magazin egy 2003-as cikk írója szerint harminc perc fallabdázásnál nincs jobb kardióedzés, a szív- és érrendszerre gyakorolt hatása lenyűgöző. A folyamatos le-fel, oldalra futás, a kitörések, kitámasztások, ütések, a hatalmas tempó mind-mind jó hatással van a szívre, az izomerőt és az izom elasztikusságát növeli, és mindez folyamatos koncentráció mellett történik.

Egészségügyi előnyeit összegezve tehát: Kalóriát éget – ha odateszed magad, akkor minimális bűnözés mellett is le tudsz adni pár kilót. Javítja a keringést, növeli a szív, a tüdő és az izmok állóképességét. Növeli az izmok rugalmasságát. Szemmel láthatóan izmosabbak lesznek a karjaid és a lábaid. Javítja a kéz-szem koordinációt. Fokozza a szív- és érrendszeri működését, így aztán több oxigént tud a szíved az izmokba pumpálni. A folyamatos koncentráció mentálisan erősebbé tesz. Stressz levezetésre is kiválóan alkalmas sport.

Falmászás

A falmászás az egész testet megmozgatja, minden egyes izomcsoport dolgozik mászás közben. Fejleszti az állóképességet (max erő, erőállóképesség), javítja az egyensúlyérzéket, a koordinációs készséget, hajlékonnyá teszi a testet. A mászás személyiségfejlesztő, a testtudatot, a helyes tartást, mozgáskultúrát javító hatással bír. Az agyféltekék összehangolása kihat a tanulási képességek javulására is. Ugyanakkor meg kell tanulni bízni a társban, aki a kötelet tartja, a félelem legyőzése, kitartás, önfegyelem tulajdonságok a szociális érzékekre hatnak. Fejleszti az önbizalmat, a problémamegoldó képességet, kezdeményező, kockázatvállaló jellemvonásokat. Szórakozással és izgalommal egybekötve mozgatja át az egész testet.

A falmászás műfalon történik, mely egy vas-vagy faszerkezetből épült vázra szerelt furnér-OSB-vagy rétegelt-lemezből álló faldarab, amelyben menettel ellátott lyukakba szerelt ún. fogások vannak elhelyezve. A fogások mérete, alakja és gyakorisága megkönnyíti, illetve megnehezíti a műfalon történő fel, le ill. oldalra jutást. A falmászással megszerezhető a sziklamászáshoz szükséges erőnlét és technikai tudás. A falmászás egyik előnye, hogy a mászás rizikófaktorát nagyságrendekkel lecsökkenti a sziklamászáshoz képest, ugyanis a műfalon történő mászás sokkal jobban kontrollálható, mint a természetben történő sporttevékenység, ezáltal biztonságosabb.

A kurzus során a hallgatók elsajátítják a biztonságtechnikát, a kötél technikai alapismereteket, a felszerelések használatát és a vertikális mozgás alapjait.

Frezbee

A frizbivel játszott játék olyan szabadidős tevékenység lehet melyet kortól, nemtől és még helyszíntől függetlenül is tudunk játszani. A koronggal történő játék mellett szól, hogy a a motoros képességek széleskörű fejlesztései lehetőségén kívül bizony mentális egészségünkre is pozitív hatással lehet, mert olyan tevékenységről beszélünk, amely minden szinten örömet tud okozni és jó hangulatot tud teremteni a közösségek számára. fellelhető pozitív pszichikai vonások megjelenítésével, és azok gyakorlásával. Tehát a szervezet pszichofizikai teljesítőképességét fokozzuk e sporttevékenység gyakorlásával és gyakoroltatásával. Ilyenek többek között az önbizalom növelése, szocializálódás, helyes énkép kialakítása, örömélmény szerzése, motiváció megjelenése, alkalmazkodó képesség fejlesztése, önfegyelem erősítése, kitartásra való ösztönzés, tolerancia képességének kialakítása, és ezek által a sikerélmény és kudarctűrő képesség kialakítása. Mindezek mellett a játék eszközigénye, mindenki számára elérhető. 

Futás

Az atlétika sportág alkalmazott ismeretanyagát közvetítse - a futást, amely az ember természetes mozgásformája. A hallgatók a képzés során olyan készségekre és képességekre tegyenek szert, amely a különböző helyzetekben – transzfer hatásuknál fogva – előnyükre válhat. A képzés világítson rá a futás jótékony egészségügyi és élettani hatásaira: a futás segítségével sokat tehetünk a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzéséért; a rendszeres edzések fokozzák a tüdő oxigénfelvevő képességét; javítja a koncentrációs -és a mentális teljesítőképességet; általános egészségi állapotunk kielégítőbb. A képzés feladata, hogy ismertesse a futás korszerű elméletét és gyakorlatát, a versenyzés szakmódszertani elveit, eljárásait, valamint a versenyszabályait. Készítse fel a hallgatókat a futás készségszintű önálló testedzésére (futóedzésre).

Gerinctorna

A gerinctorna elősegíti a törzsizmok erősítését, az izommerevség megakadályozását, valamint oldja a beszűkült gerincmozgásokat és javítja a testtartást. A gerinctorna célja: izomerősítés, az izmok nyújtása, az állóképesség javítása.

Gurtni

A gurtni, más néven légi kör kötelek, amely ötvözi a Gurtni, a Hammock és a Silk légtorna eszközöket. Látványos trükkökre és koreográfia alkotására van lehetőség ezen az izgalmas új eszközön. A szer a tornában ismeretes gyűrűre emlékeztet azzal a különbséggel, hogy a két vászondarab egy hurokban végződik, amelybe a csuklót helyezve nagyobb biztonsággal lehet kivitelezni a gyakorlatokat. A tárgy az alábbiak szerint épül fel: kezdetekben erősítő gyakorlatokkal szoktatjuk hozzá a testet a későbbi megerőltető elemekhez, nyújtással bővítjük a mozgástartományt, majd miután elég magabiztossá és testtudatossá válnak, elkezdődhet a szeren történő érdemi munka: alapvető elemeket tanulunk, melyeket a félév végére összekötünk, és egy sort képzünk
belőlük.

Karate (kezdő, haladó)

Harcművészet, amely sokkal több önvédelmi technikánál. A karate gyakorlása fejleszti a mozgáskoordinációt, gyorsaságot, hajlékonyságot, állóképességet, de nem kevésbé az összpontosító képességet és a lelki egyensúlyt.

Karika

A Karika a légtorna egyik irányzata, mely egy vaskarikán végzett mozgásforma. Ötvözi az akrobatikus, látványos és dinamikus mozdulatokat – mindezt a levegőben. A tárgy az alábbiak szerint épül fel: kezdetekben erősítő gyakorlatokkal szoktatjuk hozzá a testet a későbbi megerőltető elemekhez, nyújtással bővítjük a mozgástartományt, majd miután elég magabiztossá és testtudatossá válnak, elkezdődhet a szeren történő érdemi munka: alapvető elemeket tanulunk, melyeket a félév végére összekötünk, és egy sort képzünk belőlük.

Kerékpár

Készítse fel a hallgatókat a kerékpározással összefüggő korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítására és alkalmazására. Ismerkedjenek meg a hallgatók a kerékpározás szabályaival, azok végrehajtásával, legfontosabb technikai elemeivel, a KRESZ szabályaival, azok betartásának fontosságával.

Tantárgy tematikája: A kerékpáros közúti közlekedés KRESZ szerinti szabályai, eszközrendszere. A balesetmentes, udvarias közlekedés. Közlekedési veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása. A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati készségek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező gyakorlati pályán. Felkészítés a közúti forgalomban történő kerékpáros közlekedésre.

Kézilabda (női, férfi)

A kurzus célja, hogy a hallgatókat felkészítse a kézilabdázással összefüggő korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítására és alkalmazására. Ismerkedjenek meg a hallgatók a sportág szabályaival, legfontosabb technikai elemeivel, azok végrehajtásával, alapvető taktikai ismeretekkel.

Tantárgy tematikája: A labda fogása, különböző magasságban és irányból érkező labda átvétele, labdavezetés, önszöktetés. Egy és kétkezes átadások talajról és felugrás közben. Kapuralövések talajról, fel illetve beugrásból. Bedöléses kapuralövés, esések, tompítások. Támadó és védekező lábmunka kialakítása, testtel való játék, ütközések. Labda nélküli és labdás cselek.

Kick-boksz

Modern, küzdelemcentrikus küzdősport. Thai boxon, taekwon-dón, karatén és ökölvíváson alapul. Megtalálhatók benne a karatéra utaló tradíciós elemek (pl.: övfokozat, alaptechnikák), a taekwon-dóból átvett kedvelt ugrórúgások, a thai box hatásos technikái, a kungfualapokon nyugvó Bruce Lee által kifejlesztett ugyancsak nem tradicionális utcai harc a jeet kune-do, a bokszban alkalmazott kéztartás, s a bokszmérkőzések külsőségei, a ring és a kesztyű.

Kondicionálás

Testünk izmainak fejlesztése, az ehhez szükséges gépek, módszerek megismerése, használata, megfelelő edzésmódszerek elsajátítása.

Kosárlabda (női, férfi)

A sportág mozgás anyagának magasabb szintű elsajátítása közben a hallgatók megismerkednek a kosárlabda edzés, erőt, állóképességet, ügyességet és játékkészséget fejlesztő hatásaival. Elsajátítják a sportágspecifikus bemelegítést, a technikai elemek és alapszíntű taktikai elemek játék szituációban mérkőzésszerű körülmények közötti alkalmazást, - játékszabályokat.

Tantárgy tematikája: ügyességfejlesztő gyakorlatok, sportágspecifikus mozgások, technikai elemek: megindulás, megállás, labdavezetés, cselezés, dobások, átadások, védőmozgás gyakorlása, taktikai elemek: 1:1, 2:1, 3:2 elleni játék egyész pályán, 5:5 ellen játék.

Külső Sportegyesület igazolt versenyzőknek

Külső sportegyesület igazolt versenyzőjeként lehetőséget adunk a kurzus elfogadására. Ehhez kérjük töltsétek ki a Testnevelés és – Mozgásközpont honlapján letölthető formanyomtatványt és még félév elején küldjétek el a tantárgyfelelős számára. A teljesítés akkor fogadható el, ha 2 hetes periódusokban (szemeszterre nézve min. 5 db beszámoló) beszámolót küldesz a tantárgyfelelősnek. A beszámolóhoz (word, excel) csatolj fotót és vagy max. egy perces videót sporttevékenységedről.

Labdarúgás

A kuzus célja, a mozgási lehetőség biztosítása, közösségi szellem kialakítása, fejlesztése, labdarúgás ismereteinek bővítése. Az órákon a hallgatók a megterhelés következtében szinten tartsák erőnlétüket, megakadályozzuk fizikai teljesítő képességük csökkenését és fejlesszük motoros képességeiket. Rendszeres mozgásra való tanítás.

Tantárgy tematikája: felmérés a fizikai állapotról és játékkészségről, rúgások gyakorlása, párban végzett labdás feladatok, futómozgások: megindulás – megállás – irányváltoztatás, labdavezetés, cselezés, támadó és védekező felállások gyakorlása, fejelés, erőnlét fejlesztése.

Légtorna

A 90-es évek idejére tehető a silk / tissue / selyem megjelenése, melyet elsősorban az artista művészet képviselői használtak. Oroszország és Kína sportolói egyaránt kimagasló teljesítményt nyújtanak a klasszikus balett terén, amit szinte evidens módon ültettek át a légtorna eszközeire, így tőlük láthattunk először ilyen stílusú produkciókat. Szintén említésre méltó a híres, montreáli székhelyű cirkusz, a Cirque de Soleil, amely egyedülálló módon mozgásművészek, akrobaták, zsonglőrök, légtornászok műsorait tárta a nagyvilág elé. A cirkuszi repertoárban azonban hamar új és még látványosabb eszközöket kezdtek alkalmazni, így került porondra az aerial hoop / karika és a trapeze / trapéz is. A tárgy az alábbiak szerint épül fel: kezdetekben erősítő gyakorlatokkal szoktatjuk hozzá a testet a későbbi megerőltető elemekhez, nyújtással bővítjük a mozgástartományt, majd miután elég magabiztossá és testtudatossá válnak, elkezdődhet a szeren (rúd, karika, gurtni) történő érdemi munka: alapvető elemeket tanulunk, melyeket a félév végére összekötünk, és egy sort képzünk belőlük.

Modern tánc (kezdő, haladó)

A XX. Század elején radikális változások kezdődtek a táncéletben: megjelent a modern tánc. A klasszikus balett ellenhatásaként jött létre. Jellemzői a testrészek elkülönült használata (izolációk), a felsőtest erőteljes használata (contraction-release), párhuzamos lábtartások (parallel position), ritmikai játékok stb. Sokáig egyetlen művészi táncfajtának a klasszikus balettet fogadták el világszerte, viszont ez a táncstílus olyan alkati sajátosságokat követelt, mely keveseknek adatott, illetve olyan kötött mozdulatvilágot hordozott, mely kevés teret biztosított az egyéni önkifejezésnek. A modern tánc mára már gyűjtőfogalom, mai folyamatosan bővülő új táncstílusok gyűjtő medencéjévé vált.

Nordic Walking

Nordic walking egy sportág, amelynek lényege, hogy egy pár speciális bot és különleges gyaloglótechnika segítségével hatékonyan, ugyanakkor kímélő módon fejleszthető az állóképesség, az izomerő, a mozgáskoordináció. Nélkülözhetetlen kellékei a speciális botok. A Nordic walking egyesíti a gyaloglás vagy futás és a sífutás előnyeit. Fontos különbség a sétához képest a botok használata, amelyek révén hosszabbakat lépünk, úgy, hogy a kezek és a lábak természetes, a járáshoz elengedhetetlen ellentétes mozgása megmarad. A botok használata dinamikát, ritmust ad a gyaloglásnak. Az edzések intenzitásuk szerint lehetnek lassabb tempójú zsírégető edzések vagy gyorsabb intenzitású kondinövelő edzések.

Női alakformálás

A női alakformálás köredzés formában tartott. a magas intenzitású aerobic és állóképesség fejlesztő gyakorlatok keveréke. Könnyem követhető. Célja a zsírégetés, izomépítés a cardiovascilaris állóképpesség növelése, hetente más izomcsoportok átmozgatása.

Tantárgy tematikája: törzs izmainak erősítése különféle feladatokkal (has – hátizom erősítő gyakorlatok); láb izmainak erősítése (guggolás, szökdelés stb.); kar izmainak erősítése (tricepsz, bicepsz, váll stb.); pulzus szám emelése (ugrókötél használata stb.).

Önvédelem

Az önvédelmi edzések amellett, hogy ténylegesen igénybe veszik az izmaidat és állóképességet adnak, még azzal a pozitívummal is rendelkeznek, hogy magabiztosan érezheted magad szinte bárhol. Megtanulhatjuk leküzdeni támadóinkat, megtanulhatjuk, milyen helyzetben hová érdemes egy jókorát rúgni, de amire kevés helyen készítenek fel bennünket, az a bajt megelőző rész. Fordítunk rá időt, hogy az elmét is felkészítsük egy efféle összetalálkozásra, s hogy ne habozzunk segítséget kérni.

Röplabda (női, férfi)

A röplabdázásban nélkülözhetetlen a csapatban való gondolkodás, elengedhetetlen a közösségi szellem és mindezek következménye az együttműködés képességének fejlődése. Előtérben van az egymásrautaltság, amikor egy-egy helyzetet lehetetlen megoldani a csapattárs nélkül. A röplabda személyiségfejlesztő hatása természetes.

A kurzus célja, hogy a hallgatók ismerjék meg a sportág technikai és taktikai elemeit és szabályait. Játék közben tudják alkalmazni a tanult technikai, taktikai elemeket.

Tantárgy tematikája: játékszabályok bemutatása, labdás gyakorlatok egyénileg, labdás gyakorlatok párban, kiegészítő játékok, nyitások: alsó nyitások: alsó egyenes, alsó oldal, gyertyanyitás, fonáknyitás – felső nyitások: felső egyenes, lebegtetett, horognyitás; alkarérintés oktatása; kosárérintés és változatai; feladások gyakorlása; leütések oktatása; sáncolás gyakorlása; taktikai elemek, felállások gyakorlása; játék.

Rúdsport

A rúdsport az előadóművészet egyik formája, a tánc és akrobatika kombinációja. Táncelemeket tartalmaz akrobatikus trükkökkel vegyítve egy függőleges rúd igénybevételével. A fitnesz és tánc egyre népszerűbb formája, amit hazánkban, leginkább táncstúdiókban, vagy fitnesztermekben gyakorolhatunk. A világ számos országában rendeznek amatőr és profi bajnokságokat a sportágban. A tárgy az alábbiak szerint épül fel: kezdetekben erősítő gyakorlatokkal szoktatjuk hozzá a testet a későbbi megerőltető elemekhez, nyújtással bővítjük a mozgástartományt, majd miután elég magabiztossá és testtudatossá válnak, elkezdődhet a szeren történő érdemi munka: alapvető elemeket tanulunk, melyeket a félév végére összekötünk, és egy sort képzünk belőlük.

Táncoló Egyetem – választható kurzusai

Alakformáló táncaerobik

Aki nem szeretné klassz zenékre tökéletesíteni az alakját, az izzasztó mozdulatokat tánclépésekkel változatosabbá tenni, és kirobbanó formába kerülni, az kerülje ezt a kurzust!....?

Báltermi latin táncok

A bulik vérpezsdítő ritmusai. Aki a bulik fénypontja szeretne lenni, amoroso vagy vamp, ha felhangoznak a latin ritmusok, ne tétovázzon, csak adja magát a zenének, és engedje, hogy a szíves együtt dobbanjon vele!

Hastánc

Az ezeregy éjszaka titkai itt a némi súlyfelesleg inkább előny, mint hátrány, hiszen nőieségüket még jöbban meg tudják élni a hölgyek, de vékonyabbak is bátran jelentkezhetnek! Egy fátyolos hastánc hatása pedig garantált…

Hip-hop

Az igazán laza életérzés. Bejönnek a vagány srácok és csajok a videoklipekben? Tetszenek a menő cuccok és a pimasz mozdulatok? Egyértelmű, melyik a bal kéz, és jobb láb? Akkor jelentkezz!

Horvát, szerb, makedón táncok

A kurzus célja a balkáni kultúra egy szeletének megismertetése a néptáncon keresztül, mely ritmusvilágával és lappangó energiáival tükrözi az e területen élő népek mentalitását, temperamentumát. A táncok között megismerhetők a Baranya megyei horvátok (sokácok, bosnyákok) és szerbek táncai, Szerbia és Macedónia méltóságteljes és fergeteges táncai, valamint egy csipetnyi ízelítő a görög kultúrából egyaránt. A déli temperamentum megízlelésén kívül a kurzuson megtanulható táncok többek között a Tanac, Ranče, Rotkve (bosnyák táncok), a Kukunješče, Jabuke, Kolo (sokác táncok), a Momačko kolo, Rokoko (bunyevác táncok), a Šestorka, Popovičanka, Šetnja (szerb táncok), a Tropnalo oro, Crno gorka, Zajko (macedón táncok).

Jóga

A külső és belső világ közti harmónia. A test és szellem minden apró zugát átható harmónia, egyensúly a külvilág és a belső én között, nem mellesleg kitartással, hajlékonysággal és életerővel fűszerezve, csoportban is személyre szabottan.

Kubai salsa

A napfényes karibi világ mosolya. A nő bátran és kacéran vállalja nőiségét, a férfi merje átvenni az irányítást. A nő tudja szíves-örömest követni a férfit, aki lágy határozottsággal vezeti egyre beljebb ebbe a pikáns, csípősen édes világba.

Latin freestyle aerobik

A kitörő latin erő. Azok a lányok és fiúk, akik nem átallnak izzadva szórakozni, biztosan nagyon élvezik a  vérpezsdítő latin zenék ritumára végzett, erősen a csípőre és a karok mozgására építő aerobik mozdulatokat. Nevetve ring a csípő és ég a zsír!

Magyar néptánc

Az igazi hazai. Aki szívesen ápolja a magyarság hagyományait, és akit fűt a magyar virtus, itt megtudhatja, miért nevezték régen tombolásnak a táncot. Szilaj legényeknek, tűzről pattant menyecskéknek itt a helye!

Show/musical tánc

A musicalek, revük csillogása. A Broadway szerelmeseinek, akiket megbabonázott a színpad varázsa, és részesei szeretnének lenni ennek a csillogó- villogó világnak.

Társastánc

A bálok megelevenedése. Kiskisasszonyok és kisgavallérok, akiknek nehezebben megy az ismerkedés, itt bártan átkarolhatják táncpartnerüket, és az sem jelenthet soha többé gondot, hogy bárkit bármilyen rendezvényen megtáncoltathassanak.

Tenisz

A foglalkozások célja a tenisz alapjainak a megismertetése, a hallgatók aktív, sportos életmódra való nevelése. Célja a különböző mozgásformák megtanítása /ütőfogás, ütések, lábmunka, stratégia stb. /A tenisz sportág rendszeres gyakorlásával erősíti a szívet és érrendszert, magasabb energiaszinttel ajándékoz meg. A játékos gyorsabban tud futni, csökken a reakció ideje, és izmai hatékonyabban hasznosítják az oxigént. A sprintek és gyors megállások váltogatásával a lábizmok megerősödnek. Javul a kéz-szem koordináció. Továbbá erősíti a teljes szervezetet, támogatva az immunrendszer működését.

Tantárgy tematikája: Tudásszínt felmérése. Tudásszinttől függően történő foglalkozás. Alap ütőfogások megismertetése, gyakorlása. Hibajavítás. Technikai, taktikai elemek megismerése és a gyakorlatban való alkalmazása. Labdás ügyességfejlesztő gyakorlatok. Tenyeres, fonák ütés gyakorlása. Adogatás gyakorlása. Röpték, lecsapás, nyesés elsajátítása és gyakorlása. Játék.

Természetjárás

...

Tollaslabda

Sokoldalú mozgás jellemzi, gyakori helyzetváltoztatással. Nagyon intenzív, szinte minden izmot megmozgató, kombinatív készséget fejlesztő játék, illetve versenysport. Növeli, javítja a mozgáskoncentrációt, kitartást, továbbá fejleszti az állóképességet, ügyességet, gyorsaságot, lazaságot, taktikai képességeket.

Tantárgy tematikája: A tenyeres és fonák ütések gyakorlása, játék. Az ütésfajták különböző iskolagyakorlatai. Játék – játék és versenyszabályok. Az egyes játék technikája. Az adogatás és fogadás taktikája egyes játéknál. A páros játék taktikája. Az adogatás és fogadás taktikája páros játéknál.

TRX

A TRX Suspension Trainer a funkcionális edzés egyik alapeszköze, amely izomláncok edzését teszi lehetővé. 

A Suspension Trainer egy könnyen hordozható heveder-rendszer, mely mobil edzőteremként használható. A felfüggesztéses edzés (Suspension Training) jellemzője, hogy a felhasználó kezét vagy lábát egy felfüggesztési pont tartja, miközben a másik végtaggal a talajon támaszkodik. Ellenállásként a saját testsúlyt használja, az intenzitást a test talajjal bezárt szöge illetve a stabilitás adja. Ezáltal gyakorlatok százainak elvégzését teszi lehetővé. Alkalmazható bárhol, bármilyen fittségi szinten, és bármilyen fittségi célhoz. Használatával erőt, állóképességet, koordinációt, hajlékonyságot, és a core izmok stabilitását tudjuk fejleszteni.

Shaolin Kung Fu

Magyarországon csak az 1990-es években kezdődött meg a Shaolin oktatása, kezdetben pedig, ahogy napjainkban is, sokan összekeverik más küzdősporttal, harcművészettel.

A Shaolin Kung-Fu egyik jellegzetessége, hogy a harcművész nem csak kezeket és lábakat használ, hanem fegyvereket is. Mozdulatai általánosságban véve és leegyszerűsítve jóval lágyabbak, illetve a harcművész mozgás közben nagyobb teret jár be és különféle ugrásokat végezhet. Fontos kiemelni, hogy ezek a jellemzők nem csak a Shaolin Kung-Fu-ra nézve állják meg a helyüket.

Spinning

A spinning (edzőteremben végzett, magas intenzitású, zenés kerékpáros aerobik óra) az egyik legkiválóbb kardió edzés, mely egyszerre fejleszti a testet és a lelket, a mentális képességeket és az állóképességet is. A spinning-gel, akár 700-800 kalóriát is elégethetünk egy óra alatt, amelynek jelentős része szénhidrát. Jelentősen javul a keringési rendszer, megerősíti a szívet, hatékonyabb lesz a vér oxigénszállító képessége, erősödik az érfal. Nagymértékben javul állóképességünk, ezzel együtt fejlődik tüdőnk hatékonysága is. Mozgás közben is óvjuk térdünk ízületeit, valamint a szalagokat, ezzel egy időben erősítjük is azokat. A teremben végezhető mozgásformák közül a leghatékonyabb zsírégető sport, nagy intenzitású mozgás következtében fokozott izzadás jellemző, így a méregtelenítés is beindul a szervezetben. Egy jó hangulatú, dinamikus tekeréssel levezethetjük a bennünk felgyűlt feszültség, így a stressz is könnyebben leküzdhető. Mindeközben megtanít küzdeni minket, erősíti akaratunkat is.

Streching

Gyakran keverjük össze a levezetés és a nyújtás fogalmát. A levezetés lényege, hogy az edzés után olyan tevékenységet végezzünk, mint például a gyaloglás vagy a biciklizés. Edzés alatt ugyanis a megterhelt izmokban megnövekszik a vérnyomás, amelyet mindenképp csökkenteni kell, hogy elkerüljük a hányinger vagy a szédülés kialakulását. A levezetés után következik a nyújtás, amely pont ugyanolyan elengedhetetlen része az edzésnek, mint a bemelegítés. Edzés alatt az izmok összehúzódnak, megrövidülnek. A nyújtás általában néhány másodpercig tartó, kitartott feszítés. Fontos, hogy sérült izomzatot tilos nyújtani, illetve a fájdalmat is igyekezzünk elkerülni.

STRONGNation

A STRONG Nation ™ egyesíti a testtömeg, és az izmok kondicionálását, a kardio és a plyometrikus edzésmozgások végrahajtását. Mindezen mozdulatokat a zenével tökéletes szinkronban hajtod végre, hiszen kifejezetten az egyes mozdulathoz alakították ki. Minden mozdulatodat, minden burpeet, sőt a fekvőtámaszaidat is úgy csinálod, hogy a zene hajt, segít abban, hogy az utolsó utáni ütemig kitarts!  Az óra minden percében kalóriát égetsz, miközben tonizálod a karod, a lábad, és a tested minden izmát. Az eredeti STRONG Nation ™ óriási kihívás! Ideális útja lehet a  fitneszben elérni kívánt céljaid elérésében - és utána új célok kialakításában.

Úszás

Az úszás a világ egyik legegészségesebb mozgásformája, melyet életünk végéig űzhetünk. A test minden izmát foglalkoztatja, erősíti továbbá fejleszti a kondicionális és koordinációs képességeket. Rendszeres űzése által javul a tüdő, a szív és keringési rendszer teljesítőképessége. A magabiztos úszástudás hozzájárul a vízpart mellett eltöltött szabadidős lehetőségek biztonságos kipróbálásához, mint például a szörfözés, SUP-ozás, búvárkodás. A kurzus célja az úszásnemek technikai alapjainak megismerése és gyakorlása.

Tantárgy tematikája: Az úszni nem tudó hallgató tanuljon meg segédeszközzel, vagy lehetőleg anélkül a víz felszínén biztonságosan mozogni. Az úszásnemek technikájának fejlesztése (gyors, mell, hát, pillangó), lábtempó, kartempó és azok összehangolása. A meglévő úszásnemek mellett új úszásnemek elsajátítása. Cél, hogy minél többet folyamatosan, megállás nélkül legyen képes leúszni a hallgató. A kurzuson lehetőség van nagyobb intenzitású edzés végrehajtására  és különböző sporteszközök kipróbálására.

Zumba (részvételi díj fizetés szükséges)

A zumba fitness olyan mozgásforma, amely szinte minden latin-amerikai táncelemet magában foglal, így az órák nemcsak a mozgás miatt vérpezsdítők.

A zumba amellett, hogy kiválóan átmozgat és fogyaszt,  gyakorlásával a legkedveltebb táncok alapjait is elsajátíthatja az ember. A hagyományos aerobik órákkal vagy konditermi edzéssel szemben ez a mozgásforma sokkal inkább egy táncórára emlékeztet. A koreográfiában megtalálhatók a salsa, a rumba, a samba, reggaeton, conga, cha-cha-cha, flamenco, tangó, a merengue, a hastánc, a hip-hop, az afrikai táncok és számos más latin-amerikai tánc elemei.

Víz alatti sportok

A kurzus során a hallgatók megismerkednek a vizes sportágak alapjaival, kiemelt hangsúllyal a víz alatti sportágakra és élet-és vízimentés sportágra. Megismerik a sportágak történetét, helyzetüket a hazai és nemzetközi sportéletben. Tisztába lesznek a szabályaival, technikájával, taktikájával és eszközrendszerével. Cél, hogy személyes tapasztalatot szerezzenek a sportágak kipróbálásával. A kurzus bővíti a hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteit, emeli általános sportműveltségi szintjüket.

Kurzus feltétele: úszástudás (min. 200 m)

Tantárgy tematikája: A víz alatti sportágak nemzetközi – és hazai története. Szabályok ismertetése, a sportágban használt eszközök bemutatása (uszonyosúszás, víz alatti hoki, apnea). Az élet-és vízimentés sportág története és gyakorlata. Szabályok ismertetése, a sportágban használt eszközök bemutatása (uszony, zászló, mentőbaba, heveder, kötél). Víz alatti sportágak alapgyakorlatainak elsajátítása, játékos feladatok (uszonyosúszás, víz alatti hoki, apnea). Az élet- és vízimentés alapgyakorlatainak elsajátítása (mentőbaba, uszony, akadály, kötél, zászló). 

Vízilabda

...

Vívás

A hallgatók a képzés során ismerjék meg a sportág legfontosabb technikai és taktikai elemeit, a vívás alapvető szabályait. Sajátítsák el: a lábmunkát, a fegyver fogását, a szúrásfajtákat, a támadás és védekezést. Támadásnál az egyenes szúrást, váltó-, kitérő- és cseles szúrásokat, valamint a kötés és ütésszúrást. Védekezésnél a kvart, szixt, oktáv és szerkl hárításokat.

Tantárgy tematikája:

Elmélet: Legfontosabb versenyszabályok. Párbajtőr, tör és a kardvívás szabályainak különbsége. A fegyver, a találati felület és a konvenciók különbsége. A vívópást mérete.

Gyakorlat: Lábmunka: vívó alapállás, vívóállás, kitörés helyzete. Előre és hátra lépés, kitörés folyamatos végrehajtása. Kettős lépesek, lépéskitörés. Különböző markolatok fogása, fegyvertartás a különböző fegyvernemekben. Párnaszúrás: helyben, lépéssel kitöréssel, lépés kitöréssel. A párbajtőrvívásban használt kézhelyzetek elsajátítása. Szabadvívás találatjelző gép segítségével. Versenyhelyzet gyakorlása háziversenyen, találatjelző segítségével.