Oktatói munka hallgatói véleményezése - 2022/23 tanév

2023. november 9.

Tisztelt Oktatók! Tisztelt Hallgatók!

A 2022/23-as tanév több szempontból is változásokat hozott a Karon folyó oktatói munka hallgatói véleményezésével (OMHV) kapcsolatban. Az alábbiakban az egyes OMHV folyamatok szerint mutatjuk be a legfontosabb információkat.

Félév végi visszajelzések a Neptun rendszerén keresztül

A 2022-23. tanév őszi szemeszterében 107 063 darab hallgatói értékelés érkezett, a tavaszi szemeszterben pedig 95 410 volt a válaszok száma, melyek a korábbi évekhez hasonlóan 80-85% körüli kitöltési arányt jelentenek. Az így érvényesnek tekinthető eredmények az előző tanévtől kezdődően az „Oktatók Ünnepe 2023” díjak kiosztása során is szempontként szerepeltek.

Az oktatók egyéni eredményei, valamint a tantárgyak általános értékelései a Neptun rendszeren belül bármikor megtekinthetőek az oktatók számára (Információ/Hallgatói véleményezés menüpont), az intézetvezetők részére pedig emailen keresztül juttattuk el az összefoglaló riportokat. Mellékletben találhatják a legmagasabbra értékelt intézeteink és oktatóink listáját nyelvi programok szerinti bontásban mind az őszi, mind a tavaszi szemeszter eredményeire vonatkozóan. A számszerűsített adatok mellett a hallgatók széleskörűen írtak szöveges véleményeket is, a továbbiakban a hallgatók pozitív észrevételeit, valamint konstruktív kritikáit foglaltuk össze.

Az egyes oktatási formák kapcsán az alábbiak kerültek elő visszatérő dicséretként:

 • A hallgatók leginkább azt értékelték pozitívnak az előadások kapcsán, ha azok könnyen áttekinthetők voltak és jól kiemelték a lényeget az adott tananyagból – akár a vizsgára, akár az orvosi munkára vonatkozóan. Többnyire üdvözölték azt is, ha az előadások elején vagy végén rövid, tét-nélküli tesztek segítették a tanulást.
 • A szemináriumok és gyakorlatok kapcsán a hallgatók dicsérték a magas fokú interaktivitást, a különböző jellegű feladatmegoldásokat, valamint azt, ha világos volt, hogy hétről-hétre mi a gyakorlatos tematika. A klinikai gyakorlatokat tekintve ezen kívül a részletes betegvizsgálat, illetve a rendszeres gyakorlások jelentek meg egyértelmű pozitívumként.
 • A vizsgáztatás értékelése kapcsán a hallgatók kiemelték a vizsgáztatók korrekt, emberséges hozzáállását, valamint azt, ha részletesen kaptak visszajelzést a vizsgán nyújtott teljesítményükről. Pár tantárgy kapcsán szerveztek tanulmányi versenyeket, és ezeket általában pozitívan fogadta a hallgatóság.
 • Ezeken túl pozitívumként megállapítható, hogy több, mint 50 különböző oktatóra érkezett olyan megjegyzés a hallgatóktól, hogy ő a „legjobb előadó”, a „legjobb gyakorlatvezető” vagy éppen a „legjobb vizsgáztató”. Ezen oktatókat a módszertani szempontok mellett egyértelműen kiemelte a hallgatókkal kapcsolatos pozitív attitűd, a közvetlen és segítőkész viszonyulás, illetve a tananyag iránti lelkesedés.

A fentiekkel párhuzamosan kritikus véleményeket is megfogalmaztak a hallgatók:

 • Az előadások kritikája legtöbbször arra vonatkozott, hogy nincs megfelelő lényegkiemelés, túl sok a részlet vagy a diasorok utólag nem alkalmasak a tanulásra (pl. csak képekből állnak).
 • A gyakorlatok kapcsán egyes értékelések arról számoltak be, hogy azokon inkább frontális oktatás zajlik, elméleti fókusszal, kevés tényleges gyakorlattal.
 • Egy-egy tantárgy vizsgája kapcsán a hallgatók nehezményezték, hogy a számonkérés nem volt összhangban a leadott tananyaggal, nem volt világos a vizsgakövetelmény vagy jelentős különbségeket észleltek a vizsgáztatók között.
 • Többször előforduló, általános észrevétel volt az, hogy fontos lenne az órákat (és vizsgákat is) a kiírt időben kezdeni és befejezni, ezzel elkerülve a következő órákról való késéseket.
 • Sajnos a szöveges válaszok utaltak egyes oktatók és vizsgáztatók lekezelő stílusára is, mely a „rejtett kurrikulum” részeként súlyos hosszú távú negatív következményekkel járhat.

Gyors visszajelzések a POTEcho rendszeren keresztül

A 2022-23. tanév tavaszi szemeszterében a Neptun felületén keresztül történő félév végi visszajelzés mellett elindult az automatizált POTEcho rendszer, mely a félév alatt, közvetlenül az órák után ad lehetőséget rövid visszajelzésre. Az előző félévben 1144 hallgató élt ezzel a lehetőséggel, akik összesen 21 539 kitöltéssel támogatták az oktatói munkát. Az előző félév eredményei – az aktuális riportokhoz hasonlóan – elérhetőek a POTEcho rendszeren belül.

A fent részletezett hallgatói visszajelzéseket is figyelembe véve az órák utáni kérdőívek kiegészítésre kerültek egy-egy kérdéssel az új szemeszterben. Az előadások kapcsán a lényegkiemelés minősége, a gyakorlatok és szemináriumok kapcsán az interaktivitás szintje került be rögzített szempontként. Ezek mellett mindkét típusú kérdőív tartalmazza az alábbi, nem kötelezően megválaszolandó szöveges kérdést: „Mi volt Ön számára a legfontosabb információ/üzenet a mostani óra kapcsán?” Ez azon túl, hogy visszajelzés az oktatónak, a hallgatók tanulását, az adott tananyag átgondolását is segítheti az óra után.

Szakmai gyakorlatok hallgatói véleményezése (általános orvos szak)

Felmérés indult a nyári szakmai gyakorlatok, illetve a szigorló éves gyakorlatok kapcsán, ahol a hallgatók előre meghatározott szempontok mentén értékelhettek egy-egy gyakorlati helyet. Az ápolási ismeretek, belgyógyászat, illetve sebészet nyári gyakorlatok kapcsán 300 értékelés érkezett a három nyelvi programból, melyből 123 vonatkozott a Klinikai Központ gyakorlati helyeire. A szigorló éves gyakorlatok értékelése csak a magyar programban indult el, 74 kitöltéssel. A mostani tanévben a hatodéves adatgyűjtés a záróvizsgáig bezárólag folyamatos, azt a hallgatók a Tanulmányi Hivatal weboldaláról érik el.

Bízunk benne, hogy a felelősségteljes hallgatói értékelések és javaslatok, illetve ezek oktatók általi megfontolt értelmezése hozzájárulhat az oktatás fejlesztéséhez és magas színvonalú orvosok képzéséhez. A honlapon olvasható egy hallgatóknak szóló ajánlás a szöveges véleményezéssel kapcsolatosan, mely remélhetőleg hozzájárul a kari feedback kultúra fejlődéséhez.

 

További sikeres tanulást és oktatást kívánva, tisztelettel,

Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna, elnök

Dr. Csaba Gergely, titkár

PTE ÁOK OMHV (Feedback) Bizottság

Dokumentum(ok)

 • Legjobbra értékelt oktatók és intézetek - 2022-23 tanév őszi szemeszter

  .pdf

  download
 • Top rated teachers and departments - autumn semester of academic year 2022-23

  .pdf

  download
 • Am besten bewertete Dozenten und Einrichtungen – Wintersemester 2022–23

  .pdf

  download
 • Legjobbra értékelt oktatók és intézetek - 2022-23 tanév tavaszi szemeszter

  .pdf

  download
 • Top rated teachers and departments - spring of academic year 2022-23

  .pdf

  download
 • Am besten bewertete Dozenten und Einrichtungen – Sommersemester 2022–23

  .pdf

  download